Infocentrum KONTAKT

Jestliže už nyní máte pocit, že nezvládáte nákupy nebo vaření, praní či drobný úklid, různé obchůzky po úřadech, obraťte se na pečovatelskou službu v místě svého trvalého bydliště – pokud bydlíte v Praze 2, tedy v Máchově 14, telefon 222 515 324. Doporučujeme vám domluvit si schůzku v pečovatelské službě a promluvit si o nabídce sociálních služeb a vašich konkrétních potřebách. Za služby se platí, cena za úkon se odvíjí od výše důchodu. Musíte vyplnit žádost a nechat ji potvrdit u praktického lékaře.
V současné době vznikají i služby asistenční – platí se od 15 do 80 Kč/hod. Asistenti nejsou pečovatelé, ale spíše společníci a průvodci, mohou vás doprovázet na úřady a k lékaři, po dohodě s vámi obstarat i jiné pochůzky nebo práce ve vašem bytě. Podrobnější informace získáte v brožuře „Informace, kontakty a sociální služby pro seniory“, který je k dispozici v přechodném sídle KONTAKTu ve Spytihněvově 6.
Další službou, která v případě zhoršení zdravotního stavu může váš pobyt doma prodloužit nebo zabezpečit, je tísňové volání. Jde o napojení na centrální dispečink tzv. hlasitým telefonem. Klient nosí v bytě na krku přívěsek s tlačítkem, pokud se cítí špatně nebo upadne či má jiné vážnější zdravotní problémy, spojí se zmáčknutím tlačítka s dispečinkem. O tom, že má senior potíže, je okamžitě vyrozuměna rodina, sousedé či příbuzní. Dispečink v případě potřeby zajišťuje okamžitý výjezd záchranné služby a péči zdravotních sester. Informujte se nejdříve na svém sociálním odboru v místě trvalého bydliště, zda neuvažuje o zřízení takové služby nebo zda nespolupracuje s jinou městskou částí, která již tuto službu zřídila. V současné době je zřízena pro občany Prahy 1 – nutno se obrátit na sociální odbor, a také v Praze 8 při Gerontologickém centru Šimůnkova. Pro celou Prahu funguje AREÍON, jeho provozovatelem je ŽIVOT 90. Více se dozvíte na telefonu: 224 917 003. Tísňová péče pomáhá lidem, kteří mají tendenci k pádům nebo mají častější zdravotní problémy.
Další pomocí jsou agentury domácí zdravotní péče. Pokud např. přijdete z delšího pobytu v nemocnici, může vám lékař předepsat domácí ošetřovatelskou péči – home care. Hradí ji zdravotní pojišťovna. O agenturách v místě bydliště vás bude informovat pečovatelská služba nebo váš praktický lékař. Propojení uvedených služeb vám umožní zůstat co nejdéle ve svém domově. Přesto vám ale doporučujeme, abyste ještě v době, kdy jste v dobrém zdravotním stavu a duševní pohodě, našla čas na návštěvu domů s pečovatelskou službou ve svém okolí nebo domovů důchodců. Vyplatí se popovídat si s obyvateli těchto zařízení, přečíst si nástěnky, promluvit s pracovníky, prostě si udělat přesnější představu, jak se jednotlivé domy a domovy od sebe odlišují, jak je příjemný personál, jak jsou spokojeni obyvatelé. Doporučujeme vám např. zaplatit si už nyní obědy v domovech důchodců nebo v centrech sociálních služeb, tím lépe poznáte atmosféru, získáte nové známé i cenné zkušenosti.
Na domy s pečovatelskou službou i domovy důchodců se v Praze čeká velmi dlouho, proto se vyplatí podat si žádost o umístění do domova důchodců nebo do domu s pečovatelskou službou včas. A nemusíte se bát odmítnout nástup – když na vás přijde řada a vy máte pocit, že váš zdravotní stav vám ještě umožňuje zůstat doma. Vaši žádost úřad jen odloží. Ale na celou situaci budete daleko lépe psychicky připravena.

V této nové rubrice vám budeme nabízet řešení problémů, s nimiž si mnozí nevědí rady a třeba ani netuší, kde se zeptat. Napříště stačí poslat dotaz na adresu redakce a odborníci z Infocentra sociální pomoci KONTAKT Městského centra sociálních služeb a prevence vám ochotně poradí. Měly by to ovšem být dotazy týkající se především sociální problematiky – sociálních služeb, dávek, životního minima, kontaktů na pomáhající organizace a odborné poradny.

Zveřejněno: 12.11.2002 – support@publix.cz
Vytisknout