I kdyby pan starosta chtěl...

Ve svém příspěvku uvádí pan Bouchal řadu argumentů, mj. tento: „...Praha 2, podobně jako každá jiná městská část, by mohla být opravdovým cyklistickým rájem. Tak jako všude záleží pouze na vůli samosprávy, starosty a radních...“ K tomu mohu říci, že ani starosta, ani radní sami nemohou pouze o své vůli ovlivnit vybudování nové cyklostezky, mohou mít iniciativu a podat návrh městské pracovní skupině pro cyklistickou dopravu, ve které jsou zástupci Ústavu dopravního inženýrství, odborníci a zástupci vybraných cyklistických organizací. Základní systém sítě cyklistických tras navržených v souladu s územním plánem města postupně financuje hl. m. Praha (usnesení RHMP č. 544/2003) a koordinuje ho z pověření města ÚDI. Investorem a správcem systému je TSK. Podrobnosti o uvedené problematice najdete v článcích na této straně. Koneckonců, i realizace stezky v Nuslích podél Botiče, která vznikla z iniciativy o. s. Oživení ve spolupráci s MČ Praha 2, musela počkat, až přijde „na řadu“ v programu aktivit TSK.   

Mgr. Michal Basch, starosta MČ Praha 2

 

Zveřejněno: 02.07.2005 – webadmin@praha2.cz
Vytisknout