Přehled o vyřízení žádostí občanů Prahy 2 o občanské průkazy a cestovní pasy se strojově čitelnými údaji

Vážení občané,

v následujícím přehledu máte možnost si kdykoliv ověřit, zda Vaše žádost o vydání občanského průkazu nebo cestovního pasu byla již vyřízena a vydaný doklad je pro Vás u zdejšího úřadu připraven k vyzvednutí. Stačí znát datum podání žádosti. Přehled je pravidelně každý den aktualizován.

Informace k převzetí občanského průkazu a k zadání bezpečnostního osobního kódu naleznete zde.

Přehled se nevztahuje na žádosti podané prostřednictvím jiných úřadů.

Nechcete-li kvůli vyzvednutí hotového dokladu čekat ve frontě, doporučujeme Vám využít možnosti se elektronicky objednat na konkrétní den a hodinu.

Oddělení osobních dokladů a evidence obyvatel je pracoviště s rozšířenou pracovní dobou:

  pondělí a středa    08:00 - 17:30 
  úterý a čtvrtek    07:30 - 16:00 
  pátek   07:30 - 13:00 

V Po, Út, St a Čt je poslední lístek s pořadovým číslem pro odbavení vydáván 15 minut před skončením návštěvních hodin pro veřejnost, tj. v Po a St v 17:15 hodin a v Út a Čt v 15:45 hodin.


OBČANSKÉ PRŮKAZY

CESTOVNÍ PASY

  žádosti podané nejpozději dne (včetně)         

        žádosti podané nejpozději dne (včetně)       

11. 06. 2018

11. 06. 2018


Informace k podávání žádostí o občanské průkazy a cestovní doklady najdete zde.

 

odbor správních agend ÚMČ Praha 2