Gröbovka se na noc zamyká a hlídá ji ostraha, chystá se revitalizace zeleně

Přísnější režim platí nyní v Havlíčkových sadech – radní městské části schválili jejich provozní řád 1. března. Nejpodstatnější změnou je uzavírání parku v nočních hodinách a omezení pohybu psů pouze na cestičky. Celý areál nyní také střeží ostraha. Po dokončení Viničního altánu a historického oplocení a pokračující rekonstrukci Gröbeho vily, která se v současné době chýlí ke konci, se již brzy práce na obnově areálu Havlíčkových sadů přesunou do zeleně.

Nový provozní řád parku

Zamykání na noc má napomoci ochraně Gröbovky a postupně renovovaných památkových objektů před vandaly. Toto opatření je možné až nyní, po dokončení obnovy historického oplocení s uzamykatelnými branami. Oplocení bylo součástí Gröbovky od jejího vzniku, kdy sahalo dokonce až za Botič. S opravami a dostavbou nové části plotu se začalo koncem roku 2003 – zahájení prací tehdy pozdržely „iniciativy“ o. s. Obrana životního prostředí.

Součástí oplocení Gröbovky je také objekt ostrahy, dohlížející na provozní řád. V období od května do srpna je park pro návštěvníky otevřen od 6:00 do půlnoci, od září do dubna se zavírá o dvě hodiny dříve. Hodinu po uzav­ření areálu a hodinu před jeho otevřením se zde mohou pohybovat jen lidé, jejichž přítomnost nějak souvisí s provozem parku.

jedna z historických bran gröbovky před rekonstrukcí

Volně pobíhající psy byste již v Gröbovce potkat neměli. Mohou se zde pohybovat pouze na vodítku, a to po vyznačených cestičkách. „Naším záměrem je co nejvíce park uzpůsobit lidem, nikoliv psům,“ řekl k tomu zástupce starosty Ing. Libor Krátký.

Podobně jako dosud je v Gröbovce dovoleno jezdit na kole po cestách v okolí Botiče; tamtéž si mohou zasportovat vyznavači kolečkových bruslí, skateboardů, koloběžek a podobných nemotorových prostředků. Jak vyplývá z vyhlášky o ochraně veřejné zeleně, děti do 10 let se mohou na nemotorových vozítkách pohybovat bez omezení. Vjezd do parku motorovým vozidlem pochopitelně i nadále podléhá povolení městské části.

Chystá se obnova zeleně

Gröbovku také čekají v dohledné době parkové úpravy, které jsou součástí celkové kultivace areálu. Ta byla odstartována v listopadu roku 2002 rekonstrukcí Viničního altánu. Brzy nato následovala oprava a dostavba oplocení včetně historických bran a rekonstrukce Gröbeho vily, kterou provádí její nájemce CEELI Institut, o. p. s. V současné době je také hotov projekt přestavby a dostavby Pavilonu (bývalého kuželníku) a sousední „růžové zahrady“. Všechny tyto stavby tak mohou být z plánů revitalizace zeleně vyjmuty.

Městská část již dříve zadala studii obnovy parku brněnskému ateliéru architekta Damce. Výsledný projekt však byl náročný finančně i s ohledem na běžnou údržbu. Autoři studie velkoryse vycházeli z původní podoby areálu, jímž byla zahrada hraběte Gröbeho, nikoliv z koncepce parku v jeho současné podobě. Městská část nakonec jejich studii zamítla. Nyní bude formou soutěže hledán architektonický ateliér, který obnovu na základě nově vymezených mantinelů a požadavků památkové péče navrhne a zajistí až do fáze projektu pro stavební povolení. O zahájení veřejné soutěže na návrh řešení revitalizace Havlíčkových sadů rozhodla rada městské části na svém posledním březnovém zasedání (29. 3.). 

předjaří v gröbovce

Vybraný architektonický ateliér však bude muset vzít v úvahu výsledky tří veřejných diskusí o budoucí podobě Gröbovky, které městská část pro zájemce z řad obyvatel Prahy 2 zorganizuje ve spolupráci s občanským sdružením Agora.

Podrobnosti a přesné termíny konání veřejných diskusí přineseme v příštím čísle.   

Text: len
Foto: han

 

 

Zveřejněno: 25.04.2005 – webadmin@praha2.cz
Vytisknout