Gröbovka: Záchrana jedinečných památek

Areál Gröbeho vily lze bezesporu považovat za unikátní soubor pozoruhodných staveb zakomponovaných do prostoru hodnotné parkové úpravy Havlíčkových sadů. Každá z nich má svůj neopakovatelný architektonický výraz, pro který požívá zvláštní památkové ochrany. Součástí areálu je také jedna z posledních funkčních vinic na území metropole. Areál jako celek je zcela ojedinělou ukázkou velmožského sídla 19. století s výraznou středomořskou inspirací. Jeho výrazný neorenezanční charakter reprezentuje svobodomyslnost buržoazie v podmínkách rozpadajícího se feudálního systému.
Havlíčkovy sady, situovány společně s rozsáhlým komplexem Gröbeho vily, funkční vinice a objektů zahradní architektury na úpatí jižního svahu nad nuselským údolím, představují pro okolí enklávu klidu a odpočinku, místo vhodné pro regeneraci těla i ducha.
Vzhledem k nutnosti rehabilitace celého areálu je vhodné zmínit základní hlediska památkové ochrany této lokality. Za prioritní lze považovat zachování areálu jako celku, udržení jeho vnitřní integrity i integrity s okolím. Neméně důležité je jeho zachování pro veřejnost. Obnova areálu si vyžádá nejen rekonstrukci jednotlivých stavebních objektů, ale také obnovu cest a jejich povrchů, oplocení, parkového mobiliáře a regeneraci zeleně. Jednotlivým objektům by měl být vrácen jejich původní architektonický výraz v souladu s dochovanou archivní dokumentací. V případě rekonstrukce viničního Altánu je vhodné jeho využití pro veřejnost formou vinárny. V případě zeleně bude postupováno podle aktualizovaného dendrologického průzkumu, který prověří zdravotní stav i sadovnickou hodnotu stromů i keřů. Vybrané dřeviny budou zachovány a zakomponovány do obnoveného parku.
Nezbývá než doufat ve zdárné a včasné provedení oprav, dříve než dojde k dalšímu chátrání a k případným nevratným kulturním ztrátám.

PhDr. Michael Zachař, Ing. arch. Martina Bártová,

Zveřejněno: 27.02.2002 – support@publix.cz
Vytisknout