Gröbovka: Park je mimořádně cenný krajinný celek

Areál Havlíčkových sadů, známý jako Gröbovka, je jedním z nejcennějších komplexů svého druhu nejen v Praze, ale v celé České republice. Městská část Praha 2 ho od hlavního města postupně po jednotlivých objektech přebírala do správy, celý areál jí byl svěřen v polovině roku 1999. Rada městské části se již od počátku toho roku věnovala problematice areálu a pověřila své pracovní komise, aby se zabývaly nutnou rekonstrukcí parku a historických objektů i jejich budoucím využitím.
Jedním z dalších klíčových partnerů při formování představ o budoucnosti areálu byly orgány památkové péče, jejichž stanoviska je a bude nutno při všech krocích vedoucích k obnově parku a stavebních objektů respektovat. Jejich samozřejmým požadavkem, potřebným jako podklad pro vyjádření ke stavebním projektům a posléze k projektům využití, bylo provedení důkladného umělecko-historického průzkumu. Ten byl v posledních měsících loňského roku proveden a přinesl některá až překvapivá zjištění, potvrzující a zčásti rozšiřující dosavadní povědomí. Samozřejmě, stejně jako kroky dřívější, bude se závěry těchto prací seznámena také širší odborná i laická veřejnost.
Představy o budoucnosti areálu vycházejí ze základního imperativu: celý areál si žádá důkladnou a velice nákladnou obnovu – s tím, že parková část může a musí nadále sloužit široké veřejnosti jako území klidu a odpočinku, kde postupná obnova bude zřejmě moci probíhat za provozu parku i hřišť. Jednotlivé stavební objekty však podstoupí rekonstrukci s vyloučením provozu. Kvůli finanční náročnosti hledala městská část investora oprav ve vypsané veřejné soutěži. Jeho základním úkolem je obnova objektů a jejich oživení při respektování všech požadavků, které jsou na areál kladeny orgány památkové péče, územním plánem hl. m. Prahy apod. Samozřejmým požadavkem vybraného investora – obecně prospěšné společnosti CEELI Institut – je „návratnost“ vložených investičních prostředků formou termínovaného využití objektů. Samozřejmým požadavkem městské části na druhé straně je částečné zpřístupnění objektů pro veřejnost po dobu pronájmu. Předpokládáme, a uzavřená smlouva to potvrzuje, že možnostmi jsou veřejně přístupné koncerty, výstavy, slavnostní zasedání městské části či institucí a organizací zde sídlících, provoz občerstvení, apod.
Rád bych v této souvislosti připomněl, že objekty Gröbeho vily, Pavilonu a Dolní Landhausky byly po dobu zhruba 60 let veřejnosti běžně nepřístupné a byly uživateli nevhodným zacházením postupně znehodnocovány. V nejhorším stavu jsou objekty, které v minulých desetiletích uživatele ani neměly a byly ponechány na pospas nepřízni počasí a vandalismu – viniční Altán a Grotta. Předpokládáme, že viniční Altán bude městská část rekonstruovat ještě v tomto roce, velice nákladná úprava Grotty nás teprve čeká. Je přitom zřejmé, že bez zajištění jejich uživatele-provozovatele a provozního režimu v parku bychom riskovali opětovnou rychlejší či pomalejší devastaci. Proto i v těchto případech bude městská část vhodného uživatele hledat. S vědomím, že na tuto dobu čeká i socha Neptuna, umístěná kdysi u fontány u Grotty a zatím bezpečně uložená!

Mgr. Michal Basch, starosta

Zveřejněno: 27.02.2002 – support@publix.cz
Vytisknout