Fotosoutěž

Vážení čtenáři,
některým z vás se zdál minulý úkol snadný, a proto jsme se rozhodli v tomto čísle pro zapeklitější otázku.
Začněme ale popořádku: v čísle 4 jsme uveřejnili snímek kostela sv. Kateřiny na křižovatce ulic Kateřinská a Viničná, mezi neurologickou klinikou v Kateřinské ulici a psychiatrickou léčebnou.
Jak nám napsala M. Šimáčková, kostel sv. Kateřiny „byl založen Karlem IV. na památku jeho záchrany a vítězství v těžké bitvě u San Felice“. A L. Olbrich dodává: „Jednou ročně, na den sv. Kateřiny 25. listopadu, se zde koná slavnostní mše a kostel je přístupný i veřejnosti.“ Může to být příležitost podívat se také na krásné zrestaurované nástropní fresky V. V. Reinera s náměty ze života sv. Kateřiny, které někteří považují za jeho vůbec nejlepší dílo, a poslechnout si unikátní historické Storckovy varhany z roku 1737.
Ze správných odpovědí jsme vylosovali: L. Němcovou z ul. Na Hrádku, M. Šimáčkovou ze Záhřebské ul. a K. Dytrta z ul. Pod Zvonařkou, kterým zasíláme Knihu o Praze 2, která vyšla v reedici.
A nyní nová soutěžní otázka: v rázovité pražské čtvrti, o které jsou zmínky již ve 12. století, stojí na nábřeží Vltavy pozdně gotická stavba z 16. století, z větší části roubená a omítnutá.
V 17. století byla její fasáda ozdobena pískovcovým znakem, který jsme pro účastníky naší soutěže vyfotografovali. Účel objektu neprozradíme, ale napovíme, že zde byla v průběhu času také šenkovna a útulek. Dnešní budova zůstala na úrovni původní zástavby. Poznáte, která je to budova a jaký je na ní znak?
K nápovědě ještě dále doplníme, že na tomto území bylo v určité době hlavní pražské tržiště stavebního a palivového dříví.
Budova se znakem zůstala zachována díky rozhodnutí městské správní komise z roku 1939. Tento výnos ji totiž předal do užívání jistého muzea, které v ní vybudovalo zajímavou expozici rozdělenou na dvě části. V současné době se expozice upravuje.
Odpovědi nám zasílejte do 21. 5. 2002.

Text: van, foto: val

Zveřejněno: 22.05.2002 – support@publix.cz
Vytisknout