Expanze klíněnky není zažehnána (1)

Na území Prahy 2 je výskyt hmyzího škůdce klíněnky jírovcové na jírovcích maďalech, lidově kaštanech, evidován od léta roku 1995. Šlo o jírovec, rostoucí na dvoře domu Mánesova 29 – tehdy bylo poprvé zaznamenáno poškození listové plochy okrouhlými vyžranými místy, minami, které se v průběhu léta postupně zvětšovaly a vedly až k předčasnému zasychání a opadu listů. V tom roce jsme zaznamenali klíněnku ještě v dalších dvou lokalitách v Mánesově ulici.

Něco z historie... Klíněnka byla v Evropě poprvé objevena v roce 1984, v okolí Ochridského jezera v Makedonii. Již začátkem 90. let dochází, pravděpodobně neúmyslným zavlečením lidskou činností, k jejímu výskytu v Rakousku (1989), v Itálii (1992), v jižním Německu (1993) a v Maďarsku (1994). V České republice byl výskyt klíněnky zjištěn poprvé na jižní Moravě v roce 1993. Rychlost expanze ovlivnily příznivé klimatické podmínky koncem 80. a začátkem 90. let a také intenzivní silniční a železniční doprava, která rozvlekla opadané listí s kuklami na velké vzdálenosti.

Drobný motýlek „mol“ má dvě až tři, v příznivých letech i čtyři pokolení v jednom roce – závisí to na povětrnostních podmínkách. Popis škůdce byl naposledy publikován v březnových Novinách Prahy 2.

V naší městské části byl v letech 1995 – 2000 proveden monitoring napadených jírovců na cca stovce lokalit s jedním až pěti jírovci, včetně veřejných parků, z toho na zahradách obecních domů na 22 jírovcích, zpra­vidla po jednom v lokalitě.

Od roku 1995 jsou základní obranná mechanická opatření ke snížení výskytu klíněnky stále stejná: spočívají ve včasném a důsledném vyhrabání listí pod jírovci i u sousedních stromů, nejlépe na podzim, co nejdříve po opadu listí a nejpozději do poloviny listopadu; doplňující opatření se provádějí zjara. Neprodlené zneškodnění napadeného listí je nutné, motýlek totiž přezimuje ve stadiu kukel v opadaném listí a na jaře po vylíhnutí klade dospělec vajíčka na nové rašící listy.

Další, chemická opatření (postřiky na list) byla v Praze 2 vyzkoušena jen jednou (v květnu roku 1999) v pěti vybraných lokalitách u celkem dvaceti kusů jírovců, a to bez valného výsledku. Praha 2 je vnitřním obvodem se zahuštěnou zástavbou a jsou zde většinou jírovce značných rozměrů. Kvůli přetížení obvodu zhoršeným ovzduším bylo v dalších letech od postřiků upuštěno.

Biologická opatření (použití feromonů - lapačů, kdy samec letí místo na samičku do lapáku) byla ve spolupráci s VÚ Průhonice u nás také vyzkoušena, a to v roce 2000 na dvou lokalitách obecních domů (Jana Masaryka 16 a 18 a Fričova 8). Zde byly hodnoceny vždy dva jírovce, jeden s feromonem, druhý bez něj. Výsledek také nebyl prokazatelný.

Od roku 1998 je podzimní likvidace listí jírovců, napadených klíněnkou, dotována hlavním městem Prahou. Jarní likvidace listí hrazena není.

Kalamitní výskyt klíněnky zatím není přes důsledná každoroční opatření v podzimním i jarním období zažehnán. Majitelé jírovců tedy musí nyní na jaře provést obvyklé doplňkové, ale důsledné vyhrabání listí, přihnojit stromy a přihodit nový substrát ke kořenům jírovců. Zvýšené zalévání zatím nutné není.

O opatřeních proti letošnímu výskytu klíněnky v nastalém vegetačním období jsme informovali v březnových Novinách Prahy 2 i na internetových stránkách www.praha2.cz. Apelujeme na zástupce firem, spravujících obecní domy, aby každoročně nečekali na naše upozornění jednotlivým správcům, ale prováděli péči o jírovce samostatně a se zvýšenou pozorností. Zeleň těchto domů je veřejností přísněji hodnocena.

klíněnka; foto:časopis szkt
Listy jírovce silně napadeného klíněnkou

Text: Ing. Olga Součková/OŽP,
Foto: časopis SZKT

 

 

Zveřejněno: 25.04.2005 – webadmin@praha2.cz
Vytisknout