Dotazníkový průzkum zájmu o Kotlíkové dotace v hl. m. Praze pro rok 2022

Ministerstvo životního prostředí ČR ve spolupráci se SFŽP ČR, připravuje na rok 2022 vyhlášení výzvy č. 4 dotačního programu Zlepšování kvality ovzduší v hl. m. Praze pořízení ekologického vytápění v domácnostech“, která bude zaměřená na výměnu kotlů 1. a2. emisní třídy, zejména u sociálně slabých domácností. Sociálně slabá domácnost je taková,která má průměrný roční čistý příjem na člena domácnosti žadatele, doložený daňovým přiznáním za rok 2020, menší nebo roven částce 170 900 Kč.

Výjimky z povinnosti prokázat průměrnou výši příjmu domácnosti a čí příjmy jsou, mají je v současné době důchodci a studenti. Dotace bude pokryta z 95 % z prostředků EU a pouze 5 % bude hradit žadatel.

 

Hlavní město Praha se obrátilo prostřednictvím náměstka primátora pro oblast životního prostředí, infrastruktury, technické vybavenosti a bezpečnosti Petra Hlubučka na městskou část Praha 2 se žádostí o provedení dotazníkového průzkumu zájmu o Kotlíkové dotace v hl. m. Praze pro rok 2022.

 

Dotazníkový průzkum zájmu o Kotlíkové dotace 2021 + v hl. m. Praze pro rok 2022
( https://portalzp.praha.eu/jnp/cz/energetika_a_doprava/kotlikove_dotace_2021plus/index.html  )

 

Dotazník formulář ke stažení https://portalzp.praha.eu/file/3338469/HMP_dotaznik_kotlikovedotace2021plus.pdf

 

Žadatelé  mohou dotazník vyplnit a odeslat e-mailem na  posta@praha.eu nebo datovou schránkou na ID 48ia97h .

 

Formulář dotazníku je k dispozici také v tištěné podobě v informačních kancelářích Úřadu městské části Praha 2 na náměstí Míru a v Jaromírově ulici.

 

K odevzdání vyplněného dotazníku můžete využít informační kanceláře Úřadu městské části Praha 2 v případě, že jej nemůžete odeslat na výše uvedený e-mail či datovou zprávou.

 

Dotazy k vyplnění dotazníku směřujte na pracovníka odboru životního prostředí Ing. Rafajela Grigorjana, rafajel.grigorjan@praha2.cz, tel. 236 044 112.

 

Upozornění: dotazník není závazná žádost o kotlíkovou dotaci. Jde pouze o průzkum předběžných zájemců o dotaci.

 

Dotazníky je třeba odevzdat nejpozději do 27. 12. 2021.

 Kotlíkové dotace

Zveřejněno: 03.12.2021 – webadmin@praha2.cz
Vytisknout