Do projektu Mikroklima okolí školy se zapojila ZŠ Sázavská

Projekt mikroklima okolí školy je dlouhodobý projekt od Ekocentra Koniklec, ve kterém žáci získají obecné znalosti o životním prostředí a faktorech, které ho ovlivňují a poznají blíže prostředí, v němž žijí. Ve školním roce 2019/2020 se do projektu zapojilo 15 základních škol z různých městských částí.

Žáci některých škol se stihli věnovat projektu ještě před zavřením škol, někteří se rozhodli pro realizaci projektu na podzim  a nyní projekt dokončili.

V Praze 2 se do projektu zapojila ZŠ Sázavská, kde žáci devátých tříd pod vedením paní učitelky Kuglerové zkoumali lokalitu v okolí školy.
Město do kapsy - zkoumání lokality v okolí školy

Projekt zahájili stanovením kontrolní a zkoumané lokality v okolí školy. Tou zvolili oblast kolem Francouzské ulice. Žáci provedli sadu pokusů jako měření prašnosti pomocí krémů, zkoumání ovzduší s využitím listnatých a jehličnatých dřevin a zjistili, co všechno dokáže městská zeleň.

Jejich závěry a fotografie práce si můžete prohlédnout v elektronických kapsách školy na stránkách projektu: https://www.mestodokapsy.cz/?temata=mikroklima-okoli-skoly-2019-2020&skola=zs-sazavska&kapsa

Na jaře školu čeká realizace opatření na zlepšení mikroklimatu v přímém okolí školy. ZŠ Sázavská bude vylepšovat a osazovat venkovní učebnu. Toto opatření povede k lepšímu zasakování dešťové vody, tím většímu výparu a ochlazování okolí a menší prašnosti vzduchu.

red; foto kordinátorka

Město do kapsy - zkoumání lokality v okolí školy 

Město do kapsy - zkoumání lokality v okolí školy

Město do kapsy - zkoumání lokality v okolí školy

Zveřejněno: 17.12.2020 – webadmin@praha2.cz
Vytisknout