Dne 27. 4. 2016 v ZŠ Na Smetance proběhla 2. výměna zkušeností z činnosti školních parlamentů

Setkání se zúčastnili nejen zástupci a koordinátoři školních parlamentů, ale i ředitelé škol, koordinátor Parlamentu dětí a mládeže Praha 2 a zástupci zřizovatele z OŠ ÚMČ Praha 2. Na programu byla, kromě zkušeností z činnosti školních parlamentů v jednotlivých školách, například organizace voleb do školních parlamentů na začátku školního roku, organizace setkání koordinátorů školních parlamentů nebo možná pravidla financování činnosti školních parlamentů.

Na Smetance

Na Smetance
Zveřejněno: 28.04.2016 – webadmin@praha2.cz
Vytisknout