Diskuse: Co nás pálí

Vážení čtenáři,
rádi bychom otevřeli diskusi o některých problémech ovlivňujících život obyvatel naší městské části, ať už v pozitivním či negativním smyslu. Priority Prahy 2 jsou dány už jejím samotným charakterem: převážná část území byla zakládána jako rezidenční oblast a po léta se jako taková rozvíjela. Pro její obyvatele, a zejména pro ty, kteří městskou část spravují, jsou proto nejdůležitější právě otázky, které s kvalitou života bezprostředně souvisí: bydlení, životní prostředí, dopravní zatížení, možnosti parkování, síť obchodů a služeb apod.
I když vedení městské části nemá kompetence pro řešení některých problémů (např. dopravy), snaží se je ovlivnit alespoň nepřímo. Nabízíme Vám možnost vyjádřit se ke zmíněným tématům a zapojit se do diskuse o současnosti a budoucnosti Prahy 2. Vaše připomínky a podněty nezůstanou bez odpovědi, reagovat na ně budou kompetentní lidé. Jako první nabízíme téma parkování. Jak by se podle Vás měl tento problém řešit? Je nutné přistupovat k němu restriktivně, nebo jsou i jiné možnosti? Kde vidíte rezervy? Své příspěvky posílejte do redakce nejpozději do 15. srpna.

Redakce Novin Prahy 2

Zveřejněno: 19.08.2002 – support@publix.cz
Vytisknout