Dávky státní sociální podpory

Pobíráte přídavek na dítě nebo příspěvek na dopravu a chcete je pobírat i po 30. 9. 2002? Nezapomeňte, že se blíží termín, do kterého musíte prokázat podmínky nároku na dávky od 1. 10. 2002.
Odbor státní sociální podpory ÚMČ Praha 2 vám, tak jako v minulosti, tuto povinnost ulehčí a rozešle v posledním srpnovém a prvním zářijovém týdnu předtištěný formulář současně s tiskopisem Doklad o výši ročních příjmů. Dále je na žadateli: l doplnit nebo aktualizovat všechny údaje uvedené v předtištěném formuláři l doložit aktuální potvrzení o studiu platné pro školní rok 2002/2003 u všech žáků a studentů uvedených v žádosti (starších 15 let a mladších 26 let) l pozorně vyplnit tiskopis Doklad o výši ročních příjmů a nezapomenout potvrdit vlastnoručním podpisem l dát si zaměstnavatelem potvrdit příjem ze závislé činnosti zaúčtovaný v období roku 2001 a jím vyplacené dávky nemocenského pojištění za toto období l viditelně označit příjmy uvedené v tiskopisu Doklad o výši ročních příjmů v odstavcích D2, E, F, G a H (pokud žadatel některé z nich měl v roce 2001); potvrzení o výši těchto příjmů si obstará odbor státní sociální podpory za něho l aktualizovaný předtištěný formulář, řádně vyplněný a podepsaný Doklad o výši ročních příjmů všech osob starších 18 let a příp. potvrzení o studiu odeslat na adresu: ÚMČ Praha 2, odbor státní sociální podpory, náměstí Míru 20, 120 00 Praha 2, nebo doručit do podatelny úřadu. V případě nejasností se obraťte na odbor státní sociální podpory, tel: 22 51 15 79, mobil: 0602/693 466 nebo e-mail: aneta.helesicova@ssp.mpsv.cz.
Pokud vám v minulosti nevznikl nárok na přídavek na dítě nebo příspěvek na dopravu jen proto, že vaše rodina překročila zákonem stanovenou hranici příjmů pro přiznání dávky (tj. trojnásobek životního minima rodiny), můžete se informovat, zda podle příjmové situace rodiny v loňském roce nevzniká nárok nyní (tedy od 1. 10. 2002). Pracovnice odboru státní sociální podpory všem žadatelům o dávky poradí, jak dále postupovat.

Aneta Helešicová, vedoucí odboru státní sociální p

Zveřejněno: 19.08.2002 – support@publix.cz
Vytisknout