Cyklická deratizace v roce 2020

V souladu s ustanovením § 57 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, bude hlavní město Praha zajišťovat i v letošním roce cyklickou deratizaci v objektech a na plochách, které vlastní a přímo spravuje, a v kanalizační síti.

Dodržování správného postupu při výkonu deratizačních prací garantuje Hygienická stanice hl. m. Prahy.

Územní a časový harmonogram pro Prahu 2 v roce 2020  (dokument ve formátu PDF)

Na území Prahy 2, jak je patrné z výše uvedeného časového harmonogramu, bude probíhat deratizace ve dvou etapách – Jaro 2020 od 1. 4. 2020 do 29. 6. 2020 a Podzim 2020 od 21. 8. 2020 do 30. 10. 2020.

V parcích ve správě městské části Praha 2 se deratizace provádí podle zjištěného výskytu hlodavců i mimo tyto stanovené termíny. Zajišťuje správce parku.


Celý dokument k cyklické deratizaci