Čistota u kontejnerů na odpad

Mezi problémy diskutovanými na naší infolince Čistota Prahy 2 se zřetelně vydělilo téma čistoty okolo tzv. hnízd separovaného odpadu, případně také okolo kontejnerů na velkoobjemový odpad.
Sběr a likvidaci odpadu má na starost město Praha. V návaznosti na nový zákon a vyhlášky o odpadech platí od začátku roku i nový provozní řád nakládání s komunálním odpadem, zmírňující některé dosavadní nedostatky. Nově město objednává alespoň občasnou likvidaci nepořádku okolo trojic barevných nádob na sklo, papír a plasty a také u velkoobjemových kontejnerů. Doposud to provizorně řešila naše městská část ze svého rozpočtu tak, že jsme po vlastním zjištění nebo po upozornění občanů objednávali tzv. likvidaci černé skládky.
Podstatnou souvislostí takových úklidů však je, že vycházíme vstříc líným a nezodpovědným lidem, kteří se nestydí svým nepořádkem obtěžovat ostatní. Je to hodně podobné jako se psími výkaly, kde městská část platí vysavač, ale za ideální řešení to považovat nelze.
Zdrojem problémů jsou i některé právnické osoby, nejčastěji restaurace, které se na rozdíl od občanů nemusejí do pražského systému likvidace odpadů povinně zapojit a mohou zvolit i jiný způsob. Tak se nezapojují a nádoby na separovaný sběr i prostor okolo nich používají načerno. Často navíc s velkými objemy, na které není frekvence svozů nastavena. Ani velkoobjemové kontejnery takové právnické osoby používat nesmějí.
Je pravda, že obě policie mají možnost pachatele přestupků postihovat, pokud je chytnou při činu. Také kontroly ze strany zaměstnanců našeho úřadu mohou pomoci.
Nejúčinnější je ale všímavost občanů. V ulici se zpravidla ví, kdo nosí odpad z domácnosti nebo z kanceláře ke kontejnerům, stejně jako kdo neuklízí po svém psovi. A více nástrojů k dispozici nemáme.
Okolo hnízd separovaného odpadu jsou i další stížnosti. Málokdo je totiž chce právě před svým domem, zejména kvůli bezpečnosti nebo hluku z odkládaného skla. Umístění nádob na chodnících je málo vyhovující řešení, ale zatím nic lepšího není. Je plánováno, že v cílovém stavu bude mít každý majitel ve svém domě pět malých nádob na separovaný odpad – na sklo, papír, plasty, kovy a biologický odpad. Ale to je ještě hodně daleko. Do té doby nám nezbývá než množstvím drobných opatření činit situaci přijatelnou.

RNDr. Karel Winkelbauer, zástupce starosty

Zveřejněno: 27.02.2002 – support@publix.cz
Vytisknout