Chůze aneb Jak to jde „po vlastních“

Pro nás, laiky, je zvláštní, že odborníci řadí chůzi po vlastních nohou mezi druhy dopravy. Pěší doprava, jak zní terminus technicus, je nejstarším a nejpřirozenějším prostředkem přemisťování osob z místa na místo. Přímo geometrický nárůst silniční dopravy by spíše nasvědčoval tomu, že „pěšmo“ už dnes mnoho lidí nechodí. Ale opak je pravdou; jak jsme vyčetli z Ročenek dopravy Ústavu dopravních informací hl. m. Prahy (ÚDI), činí podíl pěší dopravy na celkové pražské dopravě celých 23 %. ÚDI od roku 1963 zkoumá pravidelnými šetřeními všechny druhy dopravy v metropoli, a tak má přesně zjištěno, kam chodíme nejvíc: do místa bydliště, do práce nebo do školy a za nákupy, nejčastěji cesta trvá maximálně deset minut. Ve velkých moderních městech jsou ale chodci, jako často nepříliš respektovaná minorita, utlačováni stále víc se rozpínající automobilovou dopravou. Na chodnících navíc často musejí obcházet různé zábory, vzniklé v souvislosti s prováděnými stavbami, o vjíždění neukázněných řidičů na chodníky při parkování aut ani nemluvě. Ne na každém pražském přechodu je světelné označení – na „zebrách“ mají sice chodci určitou přednost, ale realita je taková, že často kličkují mezi projíždějícími automobily a jsou rádi, že „přežili“...

Jednou z možností, jak zajistit větší bezpečnost pěších Pražanů i návštěvníků města, je zavedení dalších pěších zón, jednak turistických, jednak obchodních. Nejnovější klidová pěší zóna byla zřízena v roce 2003 u Anděla v rekonstruovaných úsecích Štefánikovy, Nádražní a Plzeňské. Samozřejmě, všichni bychom si přáli bydlet v klidnějším a lidsky příjemnějším prostředí, kde bychom se nebáli procházet se i na chodnících. Jak ale na to? Zřejmě nejschůdnější bude začít s postupnými, dílčími zlepšeními.

Mnozí si možná pamatují, že i Praha 2 kdysi chtěla mít svoji pěší zónu, a to v Jugoslávské ulici. Mluvme ale o zcela konkrétním kroku ke zlepšení současné situace: je to program tzv. humanizace magistrály, který zastupitelstvo schválilo již před dvanácti lety. Jde o úpravy Legerovy ulice, kam ústí Severojižní magistrála. V návrhu se počítá s tím, že by se proměnila na městskou třídu, a pokud by odbor dopravy MHMP schválil vyčlenění jednoho jízdního pruhu (ze současných čtyř), zúžil by se tak mj. hlavní dopravní prostor a mohlo by být zavedeno podélné oboustranné parkování. Výsadbou vzrostlé zeleně a rozšířením chodníků by se výrazně zlepšilo životní prostředí pro obyvatele. Odbor dopravy MHMP sice první konkrétní návrh MČ v roce 2003 zamítl, ale připravuje se další, který snad projde...   

van

 

 

Zveřejněno: 02.07.2005 – webadmin@praha2.cz
Vytisknout