Chodníky stály vloni 13 miliónů

V loňském roce MČ Praha 2 přispěla třinácti milióny korun na opravy chodníků na svém území. Chodníky jsou ve vlastnictví hl. m. Prahy a ve správě Technické správy komunikací, ale prostředky této organizace na opravy nepostačují, takže naše městská část již tradičně velkou část oprav hradí ze svého rozpočtu. Seznam opravovaných chodníků je výsledkem dohody mezi MČ a TSK a nejvíce je ovlivněn koordinací s plánovanou pokládkou inženýrských sítí. Za peníze městské části byly v roce 2001 opraveny tyto chodníky: na nám. Míru úsek Italská – Ibsenova a úsek Slezská – Korunní – Francouzská, na Francouzské ulici od nám. Míru po Budečskou ulici, na Bělehradské ulici obě strany úseku Jugoslávská – Anglická, na Karlově náměstí úsek Ječná – Žitná (bude dokončen na jaře), část Salmovské ulice a část ulice Na Smetance. Na jaře bude ještě nově vydlážděna část Belgické ulice od čp. 31 k Bruselské ulici a od čp. 34 k Uruguayské ulici.
V ulici Na Smetance, naproti parku, je použito méně obvyklé oddělení části chodníku pro chodce, v šířce nejméně 1,5 m, a zpevněné části pro šikmo parkující auta. Pokud se tento způsob úpravy chodníku setká s pochopením, mohou být obdobně upraveny i další v budoucnu opravované chodníky v méně frekventovaných ulicích.

red

Zveřejněno: 27.02.2002 – support@publix.cz
Vytisknout