Chodci versus cyklisti

Chodníky a jejich výhradní uživatele, chodce, stíhají v naší městské části úplně stejné problémy jako všude jinde – nečistota (za tu mohou zčásti někteří občané vlastnící psy, zčásti podnik zajišťující čistotu městské části), díry (jejich oprava je v kompetenci obce) a dospělí cyklisté. Vzhledem k vyhlášenému tématu bych se ráda zmínila o dvou konkrétních místech, kde se dlouhodobě střetávají zájmy pěších a cyklistů – v obou případech se jedná o chodníky. Fandím cyklostezkám, nicméně při jejich plánování je třeba zvažovat všechna hlediska, zvláště tam, kde jsou (nutně) vedeny po chodnících. Cyklo­stezka kolem Botiče se stáčí pod železniční viadukt směrem do Vnislavovy ulice. Není vůbec příjemné, když se proti chodci, držícímu se ukázněně na své vyznačené straně, vyřítí zpoza rohu cyklista. Zde je třeba objektivně říci, že mu často ani nic jiného nezbývá, protože v „jeho“ pruhu stává kontejner na tříděný odpad. Dalším velmi problematickým místem je nábřeží na křižovatce Výtoň. Chodník v blízkosti železničního mostu je velmi úzký (zákon jistě upravuje minimální šířku chodníku, zejména, je-li po něm vedena cyklostezka), mezi tramvajovými zastávkami, koši a patkami sloupů stěží projede kočárek – na dvojčata ani náhodou. Na chodníku pod schody od železničního mostu je železné zábradlí, takže se pod schody nedá uklízet. Před rekonstrukcí křižovatky Výtoň byl tento úsek alespoň o něco bezpečnější díky značce „Cyklisto, veď kolo!“. Značka po rekonstrukci zmizela, ačkoliv by prospělo její osazení i přímo na mostě. Teď ani není jasné, kudy stezka vede, je tam jen značka „Stezka pro chodce“ (viz foto). Cyklisté od 12 let podle zákona na chodníky nepatří. Nepatří tam ani motocykl, i s ním se však může chodec na chodníku setkat. Vím, silnice nejsou pro cyklisty příliš bezpečné. Ale chodníky nejsou kvůli cyklistům zase často bezpečné pro chodce. Praha 2 si z obecních peněz dotuje Policii ČR (jinak financuje stát) na svém území. Občané, alespoň ti, kteří o této skutečnosti vědí, za to logicky očekávají něco navíc. Třeba něco tak prostého, jako pocit bezpečí na chodníku. Neboť každý občan je alespoň někdy chodcem.

Linda Veselá, obyvatelka Prahy 2

Názor čtenářky L. Veselé jsme zaslali k vyjádření Technické správě komunikací, která je investorem a správcem cyklostezek v Praze. Na obsah dopisu reagoval Pavel Čzech, vedoucí oblastní správy TSK Centrum: 
Trasa cyklostezky na Rašínově nábřeží je vedena směrem od Vyšehradského tunelu k prvnímu sjezdu na náplavku po stávajícím chodníku (dle mého názoru je dostatečně široký jak pro chodce, tak pro cyklisty), pak je trasa svedena na náplavku a pokračuje po náplavce až k výjezdu u Mánesa, letos je prováděna oprava nábřežní zdi a náplavky, a tak je trasa v provozu pouze k Palackému mostu. Z výše uvedeného je zřejmé, že cyklista na úzkém chodníku na Výtoni nemá co dělat. Trasy cyklostezek jsou běžně dostupné v prodejních místech nebo na magistrátu, takže je možnost informace cyklistů o trasách cyklostezek.
Cyklostezka, která je vedena v ulici Na Slupi a pokračuje do Vnislavovy, byla vybudována v souladu s vyjádřením policie ČR a odboru dopravy Prahy 2, tím je dáno její umístění a souběh trasy s chodci. Navrhuji jednání s MČ Praha 2 o změně umístění kontejneru na tříděný odpad (Vnislavova, Na Slupi). Pavel Čzech, vedoucí odboru 110

 

Zveřejněno: 02.07.2005 – webadmin@praha2.cz
Vytisknout