Byty v domech s pečovatelskou službou

Z dotazů, které přicházejí na adresu humanitního odboru Úřadu městské části Praha 2, je patrné, že ne všichni obyvatelé Prahy 2 mají informace o bytech v domech s pečovatelskou službou v této městské části. Pokusíme se tuto možnost přiblížit.
V Praze 2 jsou celkem čtyři domy s pečovatelskou službou – v Máchově 3 a 5, v Záhřebské 15 a v Bruselské 9 – o celkové kapacitě 34 malometrážních bytů I. kategorie a 29 samostatných místností II. kategorie (se společným příslušenstvím pro dvě místnosti). Byty v domech s pečovatelskou službou jsou začleněny pod Centrum sociálních služeb Praha 2 (organizace zřizovaná městskou částí Praha 2). Byty jsou určeny k bydlení zejména osamělých lidí, kteří využívají pečovatelskou službu a mají trvalé bydliště v Praze 2; nelze do nich přihlašovat další osoby. O uzavření nájemní smlouvy k bytu v domě s pečovatelskou službou rozhoduje rada městské části na doporučení sociální komise.
Rada i sociální komise se přitom řídí pravidly pro výběr nájemců bytů v domech s pečovatelskou službou. V případě zájmu o tento druh bydlení je nutné vyplnit žádost, která se podává na formuláři vydaném pro tento účel. Žádosti o nájem bytu v domě s pečovatelskou službou je třeba adresovat humanitnímu odboru ÚMČ Praha 2, náměstí Míru 20, 120 39 Praha 2. Formulář žádosti  je zde ke stažení, nebo je k dispozici v informační kanceláři úřadu (Karlovo nám. 8). Na internetové adrese www.praha2.cz se zájemci také mohou seznámit s pravidly pronájmu takových bytů. Další informace získáte u sociálních pracovnic oddělení sociální péče a na tel.: 236 044 199. 

 -stj-

 

 

 

 

Zveřejněno: 27.04.2010 – webadmin@praha2.cz
Vytisknout