OTÁZKY A ODPOVĚDI

Vážení občané,
zde můžete vkládat své dotazy vztahující se k chodu Městské části Praha 2 a Úřadu Městské části Praha 2. Vaše dotazy budou zveřejněny po zodpovězení příslušným zástupcem samosprávy či zaměstnancem Úřadu MČ Praha 2. Dovolujeme si vás upozornit, že zodpovězeny budou pouze jasně formulované dotazy vztahující se k jednotlivým tématům.
Příspěvky urážlivé, vulgární, rasistické, obsahující komerční sdělení, porušující platné právní normy ČR či obecné etické normy zodpovídány NEBUDOU. Taktéž NEBUDOU zodpovězeny dotazy s uvedenou nefunkční či falešnou e-mailovou adresou.
Je-li váš dotaz obsáhlejší, komplikovanější či zahrnuje širší problematiku, doporučujeme vám obracet se přímo na jednotlivé zástupce samosprávy prostřednictvím e-mailu, případně si můžete telefonicky sjednat schůzku. Kontaktní údaje na jednotlivé členy Rady MČ Praha 2 jsou uvedeny na našich webových stránkách.

 

Téma Řadit podle data
Obsahuje text:

Vložit otázku do tohoto tématu

*  
*  
   
 
*  

Otázky k tomuto tématu


1 2 3 4 5  další 
 • Otázka: Přepsat nájemní smlouvu (Drlik 4.2.2021 12:01)
  Dobrý den, dá se přepsat nájemní smlouva na jinou osobu? Třeba na děti nebo příbuzný?

  Děkuji
  • Odpověď: (Petr Tomíšek (Webadmin) 04.02.2021 14:06)

   Dobrý den,

   přepsat nájemní smlouvu za života nájemce na osoby ve společné domácnosti nelze. Zemře-li nájemce a nejde-li o společný nájem bytu, přejde nájem na člena nájemcovy domácnosti, který v bytě žil ke dni smrti nájemce a nemá vlastní byt.

   Je-li touto osobou někdo jiný než nájemcův manžel, partner, rodič, sourozenec, zeť, snaha, dítě nebo vnuk, přejde na ni nájem, jen pokud pronajímatel souhlasil s přechodem nájmu na tuto osobu (zákon č. 89/2012 Sb., § 2279).

   Hezký den,

   Petr Tomíšek
   webadmin

 • Otázka: Privatizace 2020 (Viktorie K. 31.12.2020 8:44)
  Dobrý den, chtěla bych se zeptat jak je to nyní s privatizací bytů, popř.: kam bych mohla zavolat či napsat, abych se dozvěděla více. Četla jsem něco o tom, že se bude rušit, ale nikde jsem neviděla žádné oficiální zprávy. Dále bych se chtěla zeptat, kde bych mohla najít aktuální podmínky pro privatizaci atd.
  Předem děkuji za odpověď.
  S pozdravem
  Viktorie K.
  • Odpověď: (Petr Tomíšek (Webadmin) 07.01.2021 15:19)

   Dobrý den,

   privatizace byla ukončena během roku 2020, kdy dobíhal poslední prodej bytových jednotek ve vlastnictví hl. m. Prahy, svěřených městské části Praha 2. Jelikož městská část Praha 2 neplánuje další vlnu privatizace, byla veškerá pravidla a seznamy bytových domu určených k privatizaci stažená z webových stránek městské části Praha 2. Na našich stránkách lze najít pouze postupy k veřejné aukci volných bytových jednotek, jelikož městská část Praha 2 má v plánu ještě tuto aukci uskutečnit.

   Děkuji za pochopení.

   S pozdravem

   Ing. Petra Vágnerová
   odbor majetku a investic

 • Otázka: Noční klid a víkendové práce Václavská ukice (Kateřina 2.12.2020 21:37)
  Dobrý den,

  obracím se na Vás s prosbou ohledně dodržování nočního klidu a víkendových prací ve Václavské ulici. Jak jistě víte, probíhá tu výstavba bezbariéroveho přístupu do metra. Bohužel několikrát do týdne zde velmi hlučné práce probíhají po 22h a častokrát se hluk z flexi aj. ozývají např. kolem 1,2,3h ráno. Firma dostala na dodržování nočního klidu, víkendové práce v souvislosti se stavbou v této lokalitě nějakou výjimku?

  Dale si myslím, že například práce typu rozbijeni zbijeckou kamení v kontejneru, by se mohlo klidně provádět mimo takhle obydlenou oblast.

  Máme doma kojence, muž stává na směny.. V tomto období žít zde není vůbec příjemné.

  Děkuji za odpověď.
  • Odpověď: (Petr Tomíšek (Webadmin) 04.12.2020 12:49)

   Vážená paní,

   na základě Vašeho podnětu týkajícího se prací na bezbariérovém přístupu do metra jsme požádali o vyjádření generálního dodavatele stavby společnosti „HOCHTIEF- ENERGIE – „výtah KN“ s žádostí o dodržování nočního klidu.

   Stavební práce ve Václavské ulici spojené se stavbou „Bezbariérové zpřístupnění stanice metra Karlovo náměstí“ se dle informace poskytnuté stavebníkem aktuálně provádí v nepřetržitém provozu nejen v úrovni staničních tunelů stanice metra Karlovo náměstí, ale i v podzemí  na úrovni přestupní chodby v  souladu s platným stavebním povolením a s co největším důrazem na eliminaci ovlivnění okolního obyvatelstva hlukem ze stavební činností. Hlavní stavební práce jsou prováděny pouze v době od 7°° do 21°°hodin. Mezi  21. a 7. hodinou  jsou prováděny pouze pomocné a montážní  činnosti, které hlukově neovlivňují uliční úroveň Václavské ulice a přilehlé okolí a  jsou v souladu s podmínkou č.8 příslušného stavebního povolení a vyjádřením hygienické stanice hl. m. Prahy ze dne 27. 7. 2016. Zároveň s tím stavba informuje, že stavební činnosti na vybudování hlavní nosné konstrukce přestupní chodby realizované v nepřetržitém provozu budou dokončeny dle aktuálního harmonogramu nejpozději do 31. 12. 2020. Na přelomu roku bude uzavřena těžní šachta umístěná v záboru stavby v ulici Václavská, a tím nebude docházet k žádnému ovlivnění Václavské ulice stavebními pracemi v podzemí. Dovoluji si Vám poskytnout kontakt na pana Kozubíka (mobil 602 513 703), hlavního stavbyvedoucího, a dále na pana Matějku (mobil 602 586 456), vedoucího projektu, kteří Vám mohou případně sdělit kvalifikované informace ohledně postupu prací na stavbě. Další kontakty jsou uvedeny na informační ceduli stavby ve Václavské pasáži.

   Vážená paní, předpokládám, že na základě projednání Vašeho podnětu se situace v nočních hodinách uklidní. V případě, že by opětovně docházelo k rušení nočního klidu, volejte l. 156 městskou policii.

   S pozdravem

   Vlastimil Kolář

   vedoucí oddělení stížností

   odbor Kancelář tajemníka

 • Otázka: oprava balkonu v 5. patře (Olga Švédová 27.8.2020 9:25)
  Dobrý den, dnes tj. 27. 8. započala oprava balkonu v bytě v 5.patře, Bělehradská 96. Technik SN sdělil,že půjde pouze o úpravu povrchu.Balkon je ve špatném stavu celý, odpadává zdivo ze spodní části, je vidět kovová konstrukce.Na tento stav upozorňuji správcovské firmy dlouhodbě. Nikdo se nepřišel podívat, jak balkon vypadá zespodu. Proč se provádí pouze "kosmetická" úprava a balkon se neopraví pořádně? S pozdravem Olga Švédová
  • Odpověď: (Petr Tomíšek (Webadmin) 27.08.2020 10:09)

   Dobrý den,

   momentálně probíhá oprava k zajištění havarijního stavu - nahlášeno opadávání zdiva. Kompletní oprava proběhne až po výběru dodavatele v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek. Pro více informací kontaktujte SNP2 technika domu. S pozdravem

   Bc. Dagmar Skalická

   ved. odd. správy a ekonomiky majetku

 • Otázka: Uvedení jména do nájemní smlouvy (Marie 14.8.2020 2:07)
  Dobrý den, již více jak 15 let žiju s partnerem a později přibyly postupně naše nezletilé děti, v městském bytě na Praze 2. Nájemní smlouva je napsána ale pouze na jméno mého životního partnera a já a děti jsme pouze vedeni v evidenčním listě, který je nedílnou součástí nájemní smlouvy, samozřejmě v daném bytě máme i trvalé bydlení. Byt užíváme společně od samého počátku a také společně se podílíme na veškerých nákladech. Vzhledem k situaci,kdy již máme tři nezletilé děti, bych chtěla být v nájemní smlouvě uvedena i já, jako plnohodnotný nájemník. Prosím o sdělení, co je třeba k mé žádosti doložit, aby ji bylo vyhověno. Popřípadě je možné nájemní smlouvu přepsat pouze na mé jméno? Samozřejmě vše, ať první nebo druhá varianta řešení, by byla se souhlasem mého přítele. Děkuji za odpověď
  • Odpověď: (Petr Tomíšek (Webadmin) 14.08.2020 12:49)

   Dobrý den paní Marie,

   k Vašemu dotazu sdělujeme, že společným nájemcem bytu se můžete stát pouze v případě, že spolu s partnerem uzavřete manželství. V takovém případě vznikne společný nájem bytu manžely přímo ze zákona.
   K uzavření nájemní smlouvy pouze s Vaší osobou by bylo zapotřebí souhlasu orgánů MČ Praha 2, avšak takové souhlasy se neudělují. V případě dalších dotazů kontaktujte přímo bytové oddělení odboru majetku a investic.(http://urad.praha2.cz/Odbor-majetku)

   Hezký den,

   Petr Tomíšek
   webadmin

 • Otázka: Starý byt (Jana Nová 30.6.2020 13:33)
  Dobrý den, rada bych se zeptala, budu se stehovat ke své staré tetě a budu se k ní i přihlašovat trvalé bydliště. Byt má v pronájmu od města tetička. Kdyby se nedej bože s tetičkou něco stalo. Mohu pak v byte zůstat, když tam budu mít trvalé bydliště, nebo se budu muset opět vystěhovat a měnit trvalé bydliště? Děkuji.
  • Odpověď: (Petr Tomíšek (Webadmin) 01.07.2020 9:40)

   Dobrý den paní Nová,

    

   k Vašemu dotazu sdělujeme, že přechod nájmu bytu upravuje přímo Občanský zákoník, a to § 2279, dle kterého v případě úmrtí nájemce bytu přechází nájem na člena nájemcovy domácnosti, který v bytě žil ke dni jeho úmrtí, nemá vlastní bydlení a současně prokáže, že s nájemcem vedl společnou domácnost. V takovém případě se nájemní smlouva uzavírá na dobu určitou dvou let ode dne, kdy nájem přešel, tj. ode dne úmrtí nájemce.

    

   Jana Závorková

   referent bytového oddělení
   odbor majetku a investic

 • Otázka: havarijní stav stoupaček v domě Bělehradská 96 (Olga Švédová 16.6.2020 9:25)
  Dobrý den, v prázdném bytě v 5. patře, v domě Bělehradská 96 došlo k opětovné havarii vody (zjištěno 12. června). Předchozí havárie byla v březnu, kdy voda protekla až do prvního patra.Před cca 14 dny byly poškozené byty a chodba vymalovány. Při poslední havárii bylo zjištěno, že stoupačky jsou v dezolátním stavu a rovněž nejsou funkční uzávěry vody na stoupačkách ve sklepě (zjistila pohotovostní služba Stavoservisu). V případě havárie se buď musí nechat voda téci a tím poškozovat majetek , nebo zastavit vodu pro celý dům.Závadu jsem oznámila i SNP2. Prosím o sdělení, zda MČ plánuje někdy výměnu stoupaček či alespoň kontrolu a výměnu uzávěrů vody na stoupačkách ve sklepě, aby se předcházelo škodám. S pozdravem Olga Švédová
  • Odpověď: (Petr Tomíšek (Webadmin) 18.06.2020 13:20)

   Dobrý den paní Švédová,

   plán oprav a investic bytových domů pro MČ Praha 2 vytváří Správa nemovitostí, a. s. V plánu na rok 2020 se  s výměnou ZTI v domě Bělehradská 96, Praha 2 nepočítá. Jedná se o druhou závadu na stejné větvi stoupacího vedení, nikoliv na stejném místě. Dle informací ze SNP2 je za období od roku 2017 jen minimum závad na stoupacím vedení v tomto domě. Nejedná se tedy o dezolátní stav, jak píšete. Stav uzávěrů SNP2 prověří.

   S pozdravem

   Dagmar Skalická,
   odbor majetku a investic

 • Otázka: Rušenie nočného kľudu (Filip Ponechal 11.6.2020 23:15)
  Dobrý deň . Obraciam sa na vás s problematikou rušenia nočného kľudu na ulici Belgická . Jedná sa o nedodržiavanie stanovených hodín v hospode Mlsnej kocour. Akými nástrojmi sa dá tento problém riešiť ? Ďakujem . Ponechal
  • Odpověď: (Petr Tomíšek (Webadmin) 15.06.2020 10:28)

   Dobrý den pane Ponechale,

   rušení nočního klidu je velmi nepříjemná věc. Ze strany Úřadu městské části Praha 2 budeme o rušení nočního klidu hovořit s provozovatelem restaurace. V případě zjištění rušení nočního klidu ze strany restaurace je nutné okamžitě volat městskou policii, aby upozornila provozovatele a ten ihned zjednal nápravu. Pokud se rušení opakuje a je dokumentováno MP, má ÚMČ možnost uplatnit proti provozovateli patřičné právní kroky k zjednání nápravy.

   S pozdravem

   Jan Mikeš

   Oddělení krizového řízení a bezpečnosti
 • Otázka: Vytápění bytů v červnu (Olga Švédová 2.6.2020 19:46)
  Dobrý den, přestože 31. května skončilo topné období, v domě Bělehradská 96 se topí.Přes telefonické upozornění správcovské firmě, vytápění pokračuje v rozporu s právním předpisem. Situace se opakuje již několik let, kdy firma zjišťující topení,navyšuje svoje zisky na úkor nájemců. Žádám vlastníka domu, MČ P2 o zjednání nápravy a informaci o vyřešení a o tom, kdo to zaplatí.
  Olga Švédová, Bělehradská 96
  • Odpověď: (Petr Tomíšek (Webadmin) 04.06.2020 15:49)
   Dobrý den paní Švédová,

   cituji z vyjádření dodavatele tepla společnosti Prometheus: …“Dle platné vyhlášky lze ukončit topnou sezónu v okamžiku, kdy průměrné teploty dva dny po sobě jsou vyšší než 13 stupňů Celsia. Což se stalo a proto 21. 5. 2020 byl vydán pokyn k vypnutí všech našich kotelen. Protože v následujících dnech teploty klesly pod 13 stupňů Celsia, a i předpověď na další dny byla chladná, dostala naše obsluha kotelen pokyn, aby kotelny byly znovu zapnuty. Toto jsme uskutečnili i na základě telefonátů od našich odběratelů, kteří si stěžovali na chlad. Na základě následujícího oteplení jsme nechali kotelny znovu vypnout a k 1. 6. 2020 jsme ukončili topnou sezónu 2019/2020. Pro úplnost uvádím, že kotelny nebyly vypnuté najednou, ale v průběhu dvou dní.“
    
   Z uvedeného tedy vyplývá, že nejdéle mohlo dojít k vypnutí kotelny 2. 6. 2020, ale to nic nemění na situaci, že každý nájemce si může dodávku tepla regulovat hlavicí na radiátoru a netopit. Natopená soustava má také určitou setrvačnost, tzn. že momentem vypnutí nevychladne okamžitě. Dne 31. 5. 2020 byla průměrná denní teplota 11,2 °C, průměrná teplota v květnu 2020 byla 12,6 °C.

   S pozdravem Skalická,
   odbor majetku a investic
 • Otázka: nájemné (Bednaříková 15.5.2020 10:24)
  Dobrý den,
  budete i za této situace navyšovat nájemné dle inflační doložky v nájemní smlouvě?
  • Odpověď: (Petr Tomíšek (Webadmin) 20.05.2020 9:06)
   Dobrý den, paní Bednaříková,

   Rada městské části Praha 2 bude v pondělí 25. května projednávat návrh na zrušení navýšení nájemného o inflaci. Výsledek nemohu predikovat, určitě o tom budeme informovat na webové stránce městské části.

   Hezký den,

   Petr Tomíšek
   webadmin