Autorské čtení Marka Řezanky

Ve středu 3. června 2015 od 18:00 hodin se koná autorské čtení z básnické sbírky Zeď nářků pod jazykem Marka Řezanky v Městské knihovně, na Ostrčilově náměstí 1/518, v Praze 2. Od začátku června do konce srpna budou v prostorách Městské knihovny, na Ostrčilově náměstí 1/518, v Praze 2 vystaveny obrazy Evy Erbsové, které slouží jako ilustrace v básnické sbírce Marka Řezanky, Zeď nářků pod jazykem.

Tato sbírka je zaměřena na zločin, na lidské nitro, na otázku viny a trestu, ale i svědomí, nadvlády a porobení. Zabývá se (ne)vyhnutelností zločinu i motivy, které k němu vedou. Ilustrace Evy Erbové ladí se slovy básní. Jsou převážně abstraktní – a vyjadřují určitou atmosféru. Ukrývá se v nich náboj, napětí. Jsou v nich schovány lidské naděje a odráží se v nich lidská zklamání.

Obrazů je celkem deset. Za zmínku stojí například kresba k básni Dvanáctý únor, doba dovolených. Za prahem číhá smrt – a s ní řada otázek. Nedalo se konkrétnímu zločinu zabránit? Mohla oběť udělat cokoli, aby si uchránila život? Naplňuje se jakýsi nezvratný osud, nebo je vše výsledkem mnoha voleb a kroků? Je „dračí oběť“ nezbytná? Potřebujeme zločin, abychom se ho vyvarovali? Je to jakási daň za naši existenci?

 Neméně palčivé otázky nabízí symbióza textu a kresby u básně Podivné splynutí. Co nás žene k sebedestrukci? Máme právo chtít nebýt? Je to sobecké – nebo najdeme i altruistické rysy takového jednání? Kdo z nás vlastně může soudit? Jsme zodpovědní za své geny? Můžeme za výchovu, kterou jsme prošli – a za prostředí, jež nás ovlivňuje? 

I takové otázky Vás mohou při pohledu na ukázky z dosud nevydané knížky „Zeď nářků pod jazykem“ napadat. Možná se v myšlenkách zatouláte někam, kam běžně necestujete, a snad si z této cesty odnesete i něco pozitivního. Navzdory odvrácené tváři lidské společnosti je totiž v Markových básních i v Eviných obrazech víra v naději. V naději, že nejsme pouze pasivními roboty, ale že máme něco, nazvěme to duší či vůlí nebo morálkou, co umožňuje náš stále trvající zápas s „osudem“.   

Autorské čtení Marka Řezanky

Autorské čtení Marka Řezanky
Zveřejněno: 18.05.2015 – webadmin@praha2.cz
Vytisknout