Aktualizace žádostí o bezbariérový byt

Přibližně před dvěma lety vyzvala městská část Praha 2 v souvislosti s dokončovanou rekonstrukcí domu Jana Masaryka 38 na bezbariérové byty občany, jejichž zdravotní stav indikoval potřebu takového bytu, k podání žádostí. Z obdržených žádostí byla vytvořena databáze žadatelů o bezbariérový byt. V sedmi nejnaléhavějších případech byla situace žadatelů řešena poskytnutím nově zrekonstruovaných bytů ve zmíněném objektu. Ačkoliv „běžná" zástavba v lokalitě Prahy 2 vytváření bezbariérového prostředí vysloveně nepřeje, pokračuje městská část Praha 2 v započatém trendu postupným rekonstruováním jednotlivých vytipovaných bytů.
Ve snaze o aktualizaci stávající databáze žadatelů o bezbariérový byt obrací se Úřad městské části Praha 2 na ty občany s trvalým bydlištěm v Praze 2, kteří v tomto smyslu potřebují řešit svou bytovou situaci a dosud žádost nepodali, aby kontaktovali pracovnice humanitního odboru Karinu Sadílkovou nebo Martinu Maroulovou telefonicky (24 25 70 35 - 8 l. 259), nebo písemně na adresu Úřad městské části Praha 2, humanitní odbor, nám. Míru 20, 120 39 Praha 2 (popř. e-mail: sadilkovak@p2.mepnet.cz).
Postup při pronajímání uvolněných, eventuálně nově zrekonstruovaných bezbariérových bytů je upraven „Pravidly pro výběr nájemců bezbariérových bytů", schválenými Radou městské části Praha 2. Znění pravidel je k dispozici v informační kanceláři ÚMČ, na internetových stránkách www.praha2.cz (rubrika Vybraná usnesení RMČ - pravidla); informace mohou podat také obě výše uvedené pracovnice humanitního odboru.

PhDr. Hana Dostálová, vedoucí humanitního odboru

Zveřejněno: 19.08.2002 – support@publix.cz
Vytisknout