Ad Cyklostezky v Praze 2, bída s nouzí

Článek p. Bouchala z o. s. Oživení považuji především za bezohledný vůči chodcům i obyvatelům městské části a mrzí mne, že autor volí tenhle arzenál.

 Jen stručně na obecné úrovni k tomuto problému mohu říci asi tolik: Těším se, že nový územní plán pojme cyklistické trasy zcela jinak než ten v současnosti platný, špatné pojetí v něm skutečně nebylo naší městskou částí tehdy oponováno. Při přípravě nového územního plánu bude určitě nutné, aby se při změně tras pro nemotorovou dopravu co nejvíc angažovaly iniciativy zaměřené tímto směrem. Co se týče nápadů, které jsem zatím já kdy viděl, vyžadovaly buď stavební úpravy v řádech milionů korun nebo vyparkování jedné strany ulice, a ty skutečně jinou než verbální podporu od dopravní komise nedostaly. Zásluhou Oživení se podařilo z magistrátu dostat peníze na ten kousek v Nuslích, ale že tohle je ta nejlepší cesta ke kýženému cíli, o tom přesvědčený nejsem. Rozvoj cyklistických tras a cyklistických stezek má v Praze onu jednoznačnou a současně rozpačitou podporu ze známých důvodů, ale nelze pochybovat o tom, že na něj taky postupně dojde.

RNDr. Karel Winkelbauer, předseda dopravní komise RMČ Praha 2
Zveřejněno: 02.07.2005 – webadmin@praha2.cz
Vytisknout