ABECEDA SPOTŘEBITELE (3) Vada odstranitelná

Když na výrobku objevíme vadu, je to nepříjemné, nicméně z takové situace vedou dvě cesty a můžeme si při šťastné shodě okolností i polepšit.

Podle § 616 občanského zákoníku může spotřebitel požadovat výměnu věci, pokud se vada objeví do šesti měsíců od jejího převzetí. Má se totiž zato, že vada existovala už při převzetí věci. Pokud s tím prodejce nesouhlasí, nese důkazní břemeno on a je na něm, aby dokázal, že si spotřebitel oxydaci telefonu způsobil sám, nebo že pral svetr nikoliv podle návodu, ale tak, že se srazil.

To je situace, kdy by si spotřebitel mohl polepšit, protože může získat nový výrobek s novou záruční lhůtou. Nicméně nepropadejte, prosím, optimismu. Je jen málo prodejen, kde podobný paragraf znají, natož aby se jím řídili.

Ve zbylých 18 měsících záruční doby spotřebního zboží, pokud spotřebitel chce dokázat, že vada byla již v okamžiku převzetí, musí to dokázat on – například s pomocí soudního znalce či státní zkušebny. (Kvalita kůže ve spojích, nekvalitní látka oděvů atd.) I to je reálná cesta, jak obhájit svá práva.

Pokud se na výrobku v průběhu dvou let záruční doby vyskytne stejná vada několikrát – podle soudní praxe se většinou ustálilo číslo tři – má spotřebitel stejná práva, jako kdyby šlo o vadu neodstranitelnou, může tedy žádat výměnu výrobku nebo od smlouvy odstoupit. Totéž platí, pokud se na věci vyskytne najednou více různých vad, opět se číslo ustálilo na trojce. Pokud se například na pračce zastavuje programátor, špatně těsní uzávěr a rachotí buben, má kupující právo buď na výměnu věci, nebo na odstoupení od smlouvy.

 

Mgr. Ivana Picková, 
Sdružení obrany spotřebitelů ČR

 

Zveřejněno: 02.07.2005 – webadmin@praha2.cz
Vytisknout