7. vycházka – Kde je nejmenší pražská rotunda?

Ve středu 26. dubna 2017 se uskutečnila sedmá vycházka pátého ročníku cyklu Klíč od Prahy 2 nazvaná Kde je nejmenší pražská rotunda?

Abychom onu rotundu objevili, museli jsme z náměstí Míru projít kolem zbytků Svinské brány a dostat se na Nové Město pražské. V Kateřinské zahradě jsme se nejdřív věnovali kostelu svaté Kateřiny. Při minulé vycházce jsme kostel jen minuli, a tak jsme si tentokrát udělali dostatek času na vyprávění o Kateřině Alexandrijské a jejím životě, smrti, atributech, a pořádně jsme si prohlédli průčelí kostela se sochou této světice. Nezapomněli jsme ani na zakladatele kostela, Karla IV., a jeho vztah ke sv. Kateřině. Potom jsme se přesunuli do ulice Na Rybníčku, kde jsme zjišťovali, jak vypadá zdejší rotunda, komu je zasvěcena, z čeho je postavena, jaká má okna. Protože nás od začátku vycházky pronásledoval déšť, obešli jsme ještě kostel sv. Štěpána a schovali jsme se do výstavního sálu v Institutu Cervantes, který je naproti kostelu z boční strany. Tam jsme si vyprávěli o sv. Štěpánovi, ale i o tom, proč je kolem kostela sv. Štěpána tolik volného místa. Na listu s křížovkou měly děti rytinu, aby viděly, jak toto místo vypadalo dříve, a tak bylo hračkou přijít na to, co se tu rozkládalo. Ano, byl to hřbitov a používal se už v době Karla IV. Díky hřbitovu se zachovala i rotunda sv. Longina. Ukázali jsme si vyobrazení sv. Longina a vyprávěli si, kdo to byl a jakou úlohu sehrál při ukřižování Ježíše Krista. Každý, kdo vyluštil křížovku až do konce, se dozvěděl, že Longin byl římský voják a jeho atributem je kopí.  Pak už zbývalo jen vylosovat tři výherce drobných dárků od MČ Praha 2 a mohli jsme se vrhnout na kvíz. Ten, kdo věděl mimo jiné, že rotunda sv. Longina je postavena z pískovce a opuky, a ve které ulici stojí, měl šanci na zisk dnešního klíčku. To byli všichni účastníci dnešní vycházky, ale první může být jen jeden, a tak dnešní klíček putoval k nejrychlejšímu týmu a opět do ZŠ Sázavská.

Zveřejněno: 19.05.2017
Vytisknout