6. vycházka – Kde je nejrozbombardovanější pražský kostel?

Ve středu 19. dubna 2017 se uskutečnila šestá vycházka pátého ročníku cyklu Klíč od Prahy 2 nazvaná Kde je nejrozbombardovanější pražský kostel?

Abychom onen kostel objevili, museli jsme se vydat z námětí Míru až k nábřeží Vltavy. Cestou jsme si povídali o bombardování Prahy, ke kterému došlo 14. února 1945. Tehdy si 62 amerických bombardérů spletlo kurs a kvůli poruše radaru dorazilo místo do Drážďan nad Prahu. Ukázali jsme si na fotografiích, jak vypadaly bomby, které bombardéry na Prahu shodily. Potom jsme srovnávali fotografie domů poničených náletem s jejich současným stavem. Na jednu bombu jsme si mohli dokonce i sáhnout. Nebylo to nebezpečné – spíš symbolické. Na Faustově domě na Karlově náměstí se totiž nachází pamětní deska obětem bombardování od Josefa Císařovského. Děti dostaly za úkol spočítat, kolik je na ní křížků – za každého zemřelého při náletu jeden. Napočítali jsme 28 řad po 25 křížcích plus jeden osamělý v poslední řadě, tedy 701 křížků. Nakonec jsme se šli podívat k Emauzskému klášteru a srovnávali jeho dnešní podobu s fotografiemi stavu po náletu, kdy obě věže kostela Panny Marie vyhořely, a jedna z věží se zřítila, stejně jako klenba kostela. Vybavení v kostele bylo také zničeno, jedna z mála soch, které se zachovaly, byl svatý Petr. Na úplný závěr vycházky jsme si prohlédli nové symbolické věže kostela a doluštili tajenku. Všichni, kdo správně vyplnili celou křížovku, se dozvěděli, že Emauzský klášter je znám i pod jménem klášter „Na Slovanech“. Vyplnit dnešní kvíz nebylo snadné. Ne že by účastníci vycházky neznali správné odpovědi, ale byla taková zima, že sotva udrželi v rukách tužku. Nakonec se ale vše podařilo a nejrychleji kvízové otázky zvládl tým ze ZŠ Sázavská.

Zveřejněno: 19.05.2017
Vytisknout