-red-

Na Královském Vyšehradě byla v roce 1890 svolána ustavující valná hromada nově vzniklé jednoty Sokol a současně byli zvolen starosta i náčelník.
Cvičit se začalo 1. července 1890 ve školní tělocvičně Na Děkance, protože získat povolení k užívání školní tělocvičny nebylo tenkrát jednoduché a přimluvit se musel sám kanovník Vyšehradské kapituly, dr. Karlach.
Zajímavostí je, že zde jako v první jednotě Sokola ČOS byl zřízen „dámský“ odbor, a po něm teprve následovaly ženské odbory i v jiných jednotách. Protože propůjčené školní prostory přestaly velmi brzy stačit, začalo se uvažovat o stavbě sokolovny. Problém tkvěl především v nedostatku financí, proto se vedení Sokola snažilo vyřešit situaci pořádání různých kulturně výdělečných akcí, tvrdým šetřením a příspěvky vlastních členů, tak i sponzorů. Trvalo však 40 let, než se jednota přestěhovala do vlastní budovy pod Vyšehradem, kde její členové cvičí dodnes.
-redakce-
do rámečku:
XIII. Všesokolský slet 2000 vyvrcholí 1. a 2. července na strahovském stadionu Evžena Rošického. Všichni příznivci zdravého pohybu a lidé dobré vůle a naděje, přijďte cvičence podpořit – čeká Vás krásná podívaná!
Vystupovat zde bude více jak pětadvacet tisíc sportovců.
Kromě Bolera Zdeňka Fibicha zazní i skladby současných autorů. Starší žactvo podbarví hudba skupiny ABBA, předškolní děti zacvičí podle skladby Jana Neckáře. Pro dorostenky složil muziku Zdeněk Merta.
Přejme všem účastníkům zdárný průběh XIII. Všesokolského sletu!


Sokol Vyšehrad letos slaví 110. výročí svého vznik

Zveřejněno: 23.06.2000 – support@publix.cz
Vytisknout