ZÁJMOVÁ SDRUŽENÍ A ORGANIZACE PRO DĚTI A MLÁDEŽ V PRAZE 2

Pro vkládání a úpravu organizací je potřeba se nejdříve registrovat (jestliže ještě nejste zaregistrováni) a poté přihlásit do systému.

Zpět na seznam organizací

Organizace: TyMo, o.s. – Centrum rodinných aktivit MODRÝ TYGŘÍK
Typ: Občanské sdružení
Adresa: MODRÝ TYGŘÍK, Chodská 12, Praha 2
Popis: Cílem činnosti sdružení je maximální pomoc rodinám s dětmi (sociální prevence), dále pak aktivity za účelem předávání zkušeností a pomoc při výchově a péči o děti, přirozené integrace dětí postižených i zdravých dětí do kolektivu, pomoc rodičům v řešení sociálních a jiných problémů. Setkávání, vzdělávání a seberealizace maminek a tatínků na rodičovské dovolené, setkávání dětí předškolního věku s vrstevníky. Odstraňování izolovanosti žen a mužů na mateřské dovolené. Poskytování prostoru a aktivit pro relaxaci rodiny. Navazování nových vztahů, které přispějí k již zmíněné seberealizaci a většímu společenskému uplatnění. Prostřednictvím našich kurzů a programů se snažíme nabídnout rodičům a jejich dětem radostnou hru a prožitek ve vodě i na suchu. Protože naši nejmenší se s našim světem teprve seznamují, potřebují ke svému objevování a vývoji spoustu informací, podnětů a stimulů. Ne všechny podněty, které k dětem přicházejí jsou však adekvátní jejich potřebám. Proto naše kurzy vedou odborně vyškolené instruktorky a tím zajišťujeme kvalitní péči o naše nejmilejší. Přidejte se k nám a pojďme spolu objevovat kouzelný dětský svět.
Telefon: 603 420 008
E-mail: marta.frydrychova@centrum.cz
Web: www.modrytygrik.cz