Zveřejnit, nebo nezveřejnit…

MČ Praha 2 má zájem na co největší otevřenosti směrem k veřejnosti, ale zároveň musí respektovat platnou legislativu. Zápisy a usnesení budou i nadále zveřejňovány na úřední desce a na www.praha2.cz, ale budou pro účely zveřejnění upraveny tak, aby neuváděly osobní údaje.

S ohledem na stanovisko Úřadu pro ochranu osobních údajů č. 2/2004 byla MČ Praha 2 nucena omezit přístup k zápisům z jednání ZMČ a RMČ a rada přijala Pravidla pro zpracování a zveřejňování zápisů z jednání rady a zastupitelstva (usnesení č. 779 ze dne 16. 11. 2004). Podle těchto pravidel budou, jako dosud, zveřejněny programy jednání rady a zastupitelstva, ověřené zápisy i usnesení – budou ale upraveny tak, aby neuváděly osobní údaje.

Nadále však zůstává nedotčeno právo na nahlížení a pořizování výpisů z plného znění zápisů občanům MČ Praha 2 starším 18 let s trvalým pobytem v Praze 2, fyzickým osobám – vlastníkům nemovitostí na území MČ a dalším určeným osobám. Úplné informace o jednáních RMČ a ZMČ musí být ze zákona poskytnuty příslušným státním orgánům nebo určeným orgánům činným v trestním řízení. Nahlížení a pořizování zápisů oprávněným osobám umožní sekretariát RMČ a ZMČ (Karlovo nám. 8, č. dv. 324, po a st: 8:00 – 12:00, 13:00 – 17:30, tel.: 236 044 207). Ostatní mohou získat informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění.

Podrobnosti: informační kancelář, Karlovo nám. 8 a na www.praha2.cz.   

MBr

 

Zveřejněno: 16.12.2004 – support@publix.cz
Vytisknout