Zpívá už třetí století

Vinohradský Hlahol (VH) byl založen v roce 1881 a zpívá dodnes. Z více než stočlenného smíšeného sboru v dobách největší slávy, je nyní Vinohradský Hlahol komorním ženským sborem. Šla léta, pánů ubývalo a ve vedení sboru se vystřídalo několik dirigentů. Posledním z nich byl dlouholetý člen sboru
F. Kálal.
Po jeho smrti na podzim roku 1989 byla existence sboru vážně ohrožena. Řešením, prospěšným pro obě strany, bylo volné spojení s Vyšehradským komorním sborem pod vedením K. Žákové.
V současnosti je Vinohradský Hlahol aktivním členem Unie českých pěveckých sborů, spolupracuje s humanitárním sdružením Život 90. Žertem jeho členky kdosi nazval „Bábiny di Praga“. Jenže těmto „bábinám“ by leckdo mohl jejich elán závidět. O tom jsme se přesvědčili na slavnostním setkání Unie českých pěveckých sborů, kde bylo Vinohradskému Hlaholu (zakládajícímu sboru unie) uděleno čestné uznání za 120 let činnosti a sbormistryni sboru K. Žákové předán Zlatý odznak s granáty.
Pokud máte chuť zpívat (nejen ve Vinohradském Hlaholu), budete vítáni. Informace v Unii českých pěveckých sborů na tel.: 44 46 22 93.

Zuzana Kumpoštová

Zveřejněno: 03.09.2001 – support@publix.cz
Vytisknout