Zóny placeného stání jsou obnoveny

Na základě rozhodnutí primátora hlavního města Prahy je od pondělí 11. 5. 2020 od 8:00 hodin znovu obnoven provoz zón placeného stání v plném rozsahu.

Parkování v ZPS bude tedy možné opět pouze na základě platného dlouhodobého parkovacího oprávnění vydaného prostřednictvím příslušné výdejny, nebo po úhradě krátkodobé parkovací relace prostřednictvím parkovacích automatů, či VPH (Virtuálních parkovacích hodin) dle provozních podmínek.

Dlouhodobá parkovací oprávnění platná v době přerušení provozu Zón placeného stání dne 16. 3. 2020 jsou prodloužena o 56 dní, parkovací oprávnění vydaná v průběhu přerušení provozu Zón placeného staní jsou prodloužena o nevyužitou dobu parkovacího oprávnění.

Pokud bylo před přerušením provozu Zón placeného stání, či případně v průběhu přerušení provozu Zón placeného stání prodlouženo parkovací oprávnění, byla platnost tohoto prodlouženého parkovacího oprávnění automaticky posunuta tak, aby navazovala na původní oprávnění.

https://www.parkujvklidu.cz/cs/preruseni-provozu-zon-placeneho-stani-do-11-5-2020-800-hodin/

https://www.parkujvklidu.cz/cs/preruseni-provozu-zon-placeneho-stani-2-2/

https://www.parkujvklidu.cz/cs/provoz-vydejen-parkovacich-opravneni/

Nové možnosti využití Osobní stránky uživatele při řešení parkování
Zveřejněno: 11.05.2020 – webadmin@praha2.cz
Vytisknout