Zóny placeného stání - jedna z možností řešení

Parkování na území městské části Praha 2 je předmětem nejčastějších stížností, které obyvatelé adresují radnici. Denně jsme například svědky toho, jak chodci bezmocně kličkují mezi auty parkujícími na přechodech nebo jak zoufalý motorista nemůže odjet jenom proto, že jeho vůz blokují odstavená auta kolegů.
Příčinou bezohledného chování řidičů je léta známý fakt, že na území Prahy 2 je zoufalý nedostatek míst k parkování. Kolik přesně jich chybí, je těžké říci, spokojme se proto alespoň s velmi hrubým odhadem: v Praze 2 trvale žije 52 tisíc obyvatel ve zhruba 23 tisících domácností, míst k odstavení osobního auta (včetně míst ve vnitroblocích domů a v podzemních garážích) je všeho všudy jen asi 18 tisíc. Vezmeme-li v úvahu pouze stálé obyvatele, tedy rezidenty, a předpokládáme-li, že každá domácnost vlastní automobil, chybí nám pět tisíc parkovacích míst! A to nepočítáme motorizované zaměstnance a klienty firem, které mají v Praze 2 sídlo. A už vůbec neuvažujeme o tom, že druhá městská část doplácí i na turisticky atraktivního souseda - motoristé směřující do přeplněného centra metropole se logicky snaží odstavit svá auta v jeho nejbližším okolí - tedy také na území Prahy 2.
Navíc lze předpokládat, že parkovacích míst přímo v ulicích v příštích letech ještě ubyde. Praha 2 je totiž typickou rezidenční oblastí a motoristé i nemotoristé mají právo na to, aby jim radnice nabídla kvalitní prostředí. Představitelé radnice nehodlají ustoupit od dlouhodobého záměru „polidšťovat" ulice dalšími investicemi do úprav veřejných prostor. „Rozvojový záměr zní: činit z veřejných prostor místo k žití," potvrdil strategii pro příští léta zástupce starosty RNDr. Karel Winkelbauer. Po rozsáhlých investicích do střech a fasád domů a v poslední době i do parků se tedy také ulice dočkají vábnějšího vzhledu - časem přibydou lavičky a stromy, možná i fontány a další prvky příjemné oku. Je nasnadě, že to bude na úkor míst k odstavování a parkování aut.
Lze vůbec situaci zlepšit při dodržení záměru postupně zkrášlovat ulice? Existuje několik možností, žádná z nich však neznamená definitivní řešení. Další parkovací místa se například najdou v nově vybudovaných podzemních garážích. Během následujících deseti let však přibyde v podzemí a ve vnitroblocích zhruba jen tisícovka parkovacích míst.
A protože 418 hektarů území ani podzemní prostory nelze přifouknout, nezbyde radnici nic jiného než přistoupit k radikálnějšímu řešení. Například parkování regulovat, a to i za pomoci finančního tlaku na motoristy. Ostatně, mezi samotnými rezidenty se stále častěji ozývá volání po tom, aby radnice následovala Prahu 1 a zavedla systém placeného parkování. Praha 2 je zavedení podobného systému nakloněna, nechce ovšem postupovat izolovaně, jako to před lety pionýrsky učinila Praha 1. „Velice úzce spolupracujeme s kolegy z městských částí 1, 3 a 7 a chtěli bychom spustit zónu placeného parkování společně," konstatoval Karel Winkelbauer.
Než se tak stane, musí doznat některé zákony určitých změn. Měly by obsahovat takové formulace, které umožní kvalitní dozor a hlavně vynutitelnost dodržování zákazů a příkazů, souvisejících se zónou placeného parkování.
A kdy se vlastně takové zóny v Praze 2 dočkáme? Pokud nebude v ulicích dostatek odtahových aut a strážníků s pokutovými bloky v rukou, nemá smysl systém placeného parkování spouštět. Řidiči, kteří dnes mnohdy i beztrestně ignorují současné dopravní značení, by totiž naprosto stejně přehlíželi i zákazy v zóně placeného parkování.
Technicky není možné, aby se parkování v Praze 1, 2, 3 a 7 zpoplatnilo dříve než v létě roku 2004. Kromě výše uvedených změn v právních normách je totiž třeba připravit a schválit i nezbytné projekty a příslušnou městskou vyhlášku. Nad tím, jestli se tento systém spustí v létě 2004, ale visí otazník. Bude to předmětem obsáhlé diskuse ve všech městských částech.

Alena Zvěřinová

Zveřejněno: 02.10.2002 – support@publix.cz
Vytisknout