Zmizelá místa Prahy 2 : Synagoga v Sázavské ulici

Jeden ze svých nejčernějších dnů zažila dnešní městská část Praha 2 dne 14. února 1945, krátce po poledni. Tehdy, na samém sklonku II. světové války, došlo k angloamerickému náletu na Prahu a právě nejvíce byla zasažena dolní část Nového Města pražského a Vinohrad. Těžce poškozeny byly činžovní domy na nábřeží mezi mosty Palackého a Jiráskovým, Emauzský klášter, Faustův dům, bývalá Novoměstská jezuitská kolej na Karlově náměstí a část Královských Vinohrad.
Tady byla zničena i největší pražská synagoga v Sázavské ulici, vystavěná v letech 1896 – 1898 podle projektu architekta Wilhelma Stiassneho (viz snímek). Reprezentační stavba v novorenesančním stylu byla důstojným protějškem dalším, v té době na území Královských Vinohrad vznikajícím stavbám. Ve svém východním průčelí měla dvě vysoké věže, rozměrné růžicové okno s židovskou hvězdou a slepý portikus. V interiéru byly rozlehlé galerie, arkádami otevřené do hlavní lodi. Po svém dokončení sloužila židovské náboženské obci na Královských Vinohradech, která v té době byla v Praze nejpočetnější.
Celková bilance náletu byla strašná. Mimo rozsáhlých materiálních škod přišlo o život 701 osob, z toho 92 dětí a zraněno bylo 1184 osob, z toho 372 těžce. Pietní rozloučení s obětmi, propagandisticky zneužité nacistickým režimem, se konalo v neděli 18. února v prostoru před kostelem sv. Ludmily. Před vyrovnané řady rakví byly položeny věnce, zazněly projevy a tryzna byla zakončena Modlitbou z Weberovy opery Čarostřelec. Poté 150 vystavených prostých dřevěných rakví s tělesnými ostatky obětí rozvezla nákladní auta na příslušné hřbitovy.
V roce 1951 došlo k definitivnímu odklizení trosek synagogy a na uvolněné stavební parcele byla vystavěna školní budova čp. 830/5. Slavnostně byla otevřena 1. září 1961. Někdejší existenci synagogy připomíná pamětní deska v průčelí školy.

Text: Eva Hrubešová, foto: archiv autorky

Zveřejněno: 07.02.2003 – support@publix.cz
Vytisknout