Změna registrace

Od 1. 7. 2001 byla agenda spojená s registrací motorových vozidel převedena z Dopravního inspektorátu Správy hl. m. Prahy Policie ČR na odbor dopravně správních agend Magistrátu hl. m. Prahy. Oddělení registrace motorových vozidel tohoto odboru sídlí v Praze 4, Kongresová ul. 2 (tel.: 61 42 53 83). Odbavování občanů je dále realizováno i na odloučených pracovištích, a to v Praze 10 – Bohdalec, Nad Vršovskou horou 88 (tel.: 67 10 74 89, 67 10 74 90, 72 76 26 08 ), v Praze 9 – Hloubětín, Na Výběžku 11 (tel.: 84 81 89 26) a v Praze 5 – Motol, Plzeňská 215 b (tel.: 61 42 65 28, 61 42 65 20). Na všech těchto pracovištích si mohou žadatelé – fyzické os. s trvalým pobytem nebo právnické os. – firmy se sídlem na území hl. m. Prahy vyřídit své záležitosti.   odbor doprav. - správ. agend MHMP
Předzahrádky
Do 13. 7. 2001 bylo na území MČ Praha 2 v provozu celkem 34 restauračních předzahrádek, což je o 10 víc než vloni. Nejvíc - 21 - jich je na Vinohradech (nárůst o 8). Na druhém místě se drží Nové Město s 11 (nárůst o 2) a třetí jsou Vyšehrad a Nusle (shodně po jedné: proti loňsku na Vyšehradě jedna ubyla a v Nuslích jedna přibyla). Největší předzahrádku (40 m2) najdeme na Tylově nám. a nejmenší lze navštívit v Dittrichově ulici a v Jaromírově ulici (každá o rozloze 2 m2).

Josef Gál, vedoucí odboru dopravy

Zveřejněno: 07.08.2001 – support@publix.cz
Vytisknout