OTÁZKY A ODPOVĚDI

Vážení občané,
zde můžete vkládat své dotazy vztahující se k chodu Městské části Praha 2 a Úřadu Městské části Praha 2. Vaše dotazy budou zveřejněny po zodpovězení příslušným zástupcem samosprávy či zaměstnancem Úřadu MČ Praha 2. Dovolujeme si vás upozornit, že zodpovězeny budou pouze jasně formulované dotazy vztahující se k jednotlivým tématům.
Příspěvky urážlivé, vulgární, rasistické, obsahující komerční sdělení, porušující platné právní normy ČR či obecné etické normy zodpovídány nebudou. Taktéž nebudou zodpovězeny dotazy s uvedenou nefunkční či falešnou e-mailovou adresou.
Je-li váš dotaz obsáhlejší, komplikovanější či zahrnuje širší problematiku, doporučujeme vám obracet se přímo na jednotlivé zástupce samosprávy prostřednictvím e-mailu, případně si můžete telefonicky sjednat schůzku. Kontaktní údaje na jednotlivé členy Rady MČ Praha 2 jsou uvedeny na našich webových stránkách.

 

Téma Řadit podle data
Obsahuje text:

Vložit otázku do tohoto tématu

*  
*  
   
 
*  

Otázky k tomuto tématu


1 2 3 4 5  další 
 • Otázka: dveře na dětském hřišti u Vinohradské vodárny (Klára Hrušková 27.6.2019 1:21)
  Dobrý den, dveře na dětském hřišti u Vinohradské vodárny nedrží zavřené (mluvím o vstupu do ulice Kladská). Upozorňovala jsem správce, ale prý to není na něm. Vzhledem k tomu, že děti jsou průzkumníci, považuji to za nebezpečné a prosím o kontrolu/opravu. Děkuji
  • Odpověď: (Petr Tomíšek (Webadmin) 27.6.2019 9:30)

   Vážená paní Hrušková,

   děkujeme Vám za Váš podnět ohledně rozbité kliky u dveří u druhého vstupu (ul. Kladská) na DH U Vodárny. O tomto problému víme, došlo zde k pokřivení osy dveří a zobáček kliky nedovírá dveře. Opravu kliky jsme zadali správní firmě Komwag, podnik čistoty a údržby města, a. s. V nejbližších dnech dojde k opravě.

   S pozdravem

   Ing. Lucie Machová

   referent odboru životního prostředí

   správa dětských hřišť

 • Otázka: Kácení stromů v Lužické (Denková Helena 26.6.2019 21:12)
  Dobrý večer, také mě zajímá proč? Nikde jsem se nedozvěděla, že se něco takopvého chystá, až z letáčku. Současně tímto sděluji, že s tím nesouhlasím. Děkuji za odpoveď. Denková
  • Odpověď: (Petr Tomíšek (Webadmin) 27.6.2019 8:00)
   Dobrý den,

   městská část Praha 2 nechystá žádné kácení stromů v Lužické ulici. Žádný letáček jsme nikomu do schránek či jinam nedávali. Budeme rádi, kdybyste ho mohla vyfotit a poslat nám ho - možná je na něm nějaký kontakt.
   Odbor životního prostředí městské části Praha 2 neeviduje žádnou aktuální žádost o kácení stromů v Lužické ulici. Stromy a ulice spadají pod Magistrát hlavního města Prahy a správcem je akciová společnost Technická správa komunikací.

   Hezký den,

   Petr Tomíšek,
   webadmin
 • Otázka: Kácení v ulici Lužická (Jiří Kadeřábek 24.6.2019 9:27)
  Dobrý den, reaguji na předchozí konverzaci. Zpráva o kácení v Lužické opravdu proběhla médii, viz přiložený článek.
  Luzicka-kaceni.pdf  
  • Odpověď: (Petr Tomíšek (Webadmin) 24.6.2019 9:31)
   Dobrý den,

   vlastníkem uličního stromořadí v ulici Lužické je hl. m. Praha a správcem Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a. s., která si doposud nepodala žádnou žádost na povolení kácení 22 stromů. 

   Odbor životního prostředí
 • Otázka: Kácení v ulici Lužická (Milan Kinský 20.6.2019 15:08)
  Dobrý den, je pravda, že se chystá pokácení dvaadvaceti stromů v ulici Lužická? Pokud ano, můžete o tom prosím podat detailní informace, jedná-li se o vybrané jedince nebo celý úsek, budou-li nahrazeny stejným druhem atd.? Předem díky! MK
  • Odpověď: (Petr Tomíšek (Webadmin) 21.6.2019 7:48)

   Dobrý den,

   vlastníkem uličního stromořadí v ulici Lužické je hl. m. Praha a správcem Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a. s., která si doposud nepodala žádnou žádost na povolení kácení 22 stromů.

   Odbor životního prostředí

 • Otázka: kontejnery na tříděný odpad (Novotný 27.5.2019 17:35)
  Dobrý den,
  mohli byste zajistit, aby podzemní kontejnery na tříděný odpad byly vyvážený v častějších intervalech? Tady u nás (Lublaňská) jsou často plné a musím nosit odpad zpět do bytu.
  • Odpověď: (Petr Tomíšek (Webadmin) 28.5.2019 15:07)

   Vážený pane Novotný,

   prověříme vytíženost podzemních kontejnerů v Lublaňské ulici. Pravděpodobně se jedná o stejný problém, se kterým se pravidelně (přes veškerou osvětu) setkáváme u všech stanovišť. Občané nepřizpůsobí velikost vkládaného odpadu velikosti vhozového otvoru a ucpou ho. Kontejner je téměř prázdný a nevyužitý. V případě dalších podnětů či otázek se můžete obrátit přímo na infolinka@praha2.cz, obratem odpovíme.

   S pozdravem

   Bc. Dana Havránková

   referentka

   ÚMČ Praha 2 – odbor životního prostředí
 • Otázka: sekání trávy (Markéta Polanská 28.4.2019 23:46)
  Dobrý den, chci se zeptat, proč se v tomto období extrémního sucha seká v Rigrových sadech tráva?? Když se všude píše, at lidi nechají trávu narůst, že krátká nezadržuje vodu a zhoršuje sucho.. Kdo za to zodpovídá a můžete mi příp dát kontakt? Děkuji.
  • Odpověď: (Petr Tomíšek (Webadmin) 10.5.2019 12:47)

   Vážená paní Polanská,

   velice si vážíme Vašeho zájmu o park Riegrovy sady. Pravděpodobně časově nejnáročnější a nejčastěji prováděnou prací při ošetřování trávníku je jeho sekání neboli kosení. Účelem sekání je udržení požadované výšky a vzhledu. Nejdůležitější zásadou při sekání je odstranění maximálně jedné třetiny výšky rostlin. Platí zde proto pravidlo: lépe je sekat častěji a odstraňovat menší část než sekat méně často a odstraňovat část velkou. Při odstranění větší části délky rostlin než je jedna třetina dochází k oslabení porostu. Pokud toto sekání provádíme opakovaně, dostává trávník doslova šok. Odnožovací uzliny jsou totiž z velké části při takovém sekání poškozeny a rostlinám trvá velmi dlouho, než obrostou. Proto takto ošetřovaný trávník nedosahuje požadovaných kvalit. V Riegrových sadech, stejně jako ve většině ostatních parků na Praze 2, máme nastavenou intenzivní údržbu zeleně, a to z toho důvodu, že jsme v centru hl. m. Prahy a máme na starosti historické parky, které musí být pravidelně udržovány. Travnaté plochy nikdy nesečeme, když je teplota vzduchu vyšší než +26 oC, což se letos stalo pouze v jednom dni, nebo trvá-li dlouhodobé sucho/horko a nemáme k dispozici závlahu. Nemáme-li k dispozici závlahu a je dlouhodobě sucho, neprovádíme pravidelné plošné sečení travnaté plochy na požadovanou výšku, ale necháme travnatou plochu růst bez seče do té doby, než sucho a vedra pominou a začne se ochlazovat a pršet. Travnaté plochy sečí snižujeme vždy pouze o jednu třetinu celkové výšky listů trav před sečí.

   S pozdravem

    

   Ing. Michal Štěpánek

   vedoucí oddělení správy zeleně

 • Otázka: výduchy z garáží Kladská 5 (Jiří Kadeřábek 5.4.2019 10:26)
  Dobrý den,

  rád bych se zeptal na emisní situaci ohledně veřejných garáží Kladská 5 (Mr.PARKIT). Výduchy těchto garáží ústí přímo pod okna sousedních domů, navíc v uzavřeném vnitrobloku, kde je omezená cirkulace vzduchu. Splňuje tento způsob odvětrání současné požadavky a pokud byla provedena analýza znečištění, můžete ji poskytnout k nahlédnutí?

  Předem děkuji za odpověď!

  Srdečně zdraví,

  Jiří Kadeřábek

   
  • Odpověď: (Petr Tomíšek (Webadmin) 15.4.2019 10:07)

   Vážený pane Kadeřábku,

   zákon o ochraně ovzduší č. 201/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů, stanovuje v příloze č. 1 Imisní limity a povolený počet jejich překročení za kalendářní rok. Hodnoty imisí v pětiletých průměrech jsou dostupné na Atlasu životního prostředí: ,,http://mpp.praha.eu/app/map/atlas-zivotniho-prostredi/cs/imise-v-referencnich-bodech“. Na Vámi zmíněné adrese ,, Kladská 5“ nejsou hodnoty v pětiletých průměrech imisí překročeny.

   Výduchy z garáží s kapacitou menší než 500 parkovacích stání nejsou předmětem zájmů ochrany ovzduší ve smyslu závazných stanovisek vydávaných pro územní/stavební řízení, Kladská 5 má pouze 37 parkovacích stání. Garáž ani parkovací plochu nelze považovat za stacionární zdroj, ke kterému by se obec s rozšířenou působností měly z hlediska zákona o ochraně ovzduší vždy vyjadřovat, původci emisí jsou v tomto případě jednotlivé mobilní zdroje.

    

   Odborem výstavby byla stavba kolaudována v roce 2002. V případě, že je stavba v nesouladu s vydaným rozhodnutím o povolení stavby podejte konkrétní podnět na odbor výstavby Úřadu městské části Praha 2.

   S přáním krásného dne,

   Ing. Lucie Svobodová

   Referent odboru životního prostředí

 • Otázka: kontejnery na tříděný odpad na rohu Korunní a Kladské (Klára Hrušková 22.3.2019 0:43)
  Dobrý den, v nedávné době byly vyměněny původní kontejnery na tříděný odpad na rohu Korunní a Kladské za nové kontejnery, které mají ovšem relativně malý otvor na vkládání odpadu. Navíc jsou prakticky neustále ucpané, nemůžete tam dát plnou tašku plastů nebo krabici papíru (musíte po jednom cpát dovnitř) a kolem kontejnerů je nepořádek, protože.. já prostě nevím, odpadky se válí kolem a vítr je odnáší. Doteď jsem si toho nikdy nevšimla, až teď s novými kontejnery (do kterých ty věci nemůžete sešlapat). Nemůžete vrátit původní kontejnery, které byly uživatelsky mnohem příjemnější? děkuji za odpověď
  • Odpověď: (Petr Tomíšek (Webadmin) 25.3.2019 14:50)

   Vážená paní Hrušková,

   magistrát hl. m. Prahy mění postupně kontejnery na tříděný odpad za šedé zvony, které mají sice menší vhozový otvor, ale nezůstávají otevřené a vítr z nich nerozfoukává obsah. Také neumožňují, aby se v nich přehrabovaly nepovolané osoby. V místě, o kterém se zmiňujete, byly kontejnery často zneužívány podnikateli, často do nich byly vhazovány např. i pytle se stavební sutí apod. Doufáme, že občané pochopí, že klady těchto nádob převažují nad negativy a přizpůsobí domovní tříděný odpad velikosti otvorů.

   S pozdravem

   Bc. Dana Havránková

   referentka

   ÚMČ Praha 2 – odbor životního prostředí
 • Otázka: oprava cest v Riegrových sadech (Kateřina Jechová 8.3.2019 19:06)
  Dobrý den,

  za jakým účelem jsou v Riegrových sadech opětně rozkopávány nově osazené obrubníky? Viz foto. Děkuji za odpověď.

       
  • Odpověď: (Petr Tomíšek (Webadmin) 11.3.2019 13:10)

   Dobrý den paní Jechová,

   v současné době probíhá studie „chytrý park“ v  rámci akcí SMART CITY.  Jako pilotní projekt byly vybrány Riegrovy sady, kde se počítá např. s regulací intenzity osvětlení lamp veřejného osvětlení. Z tohoto důvodu vznikla potřeba položení pevných průchodek za účelem  propojení jednotlivých části parku pro budoucí protažení kabelů před položením finálních povrchů – asfaltů. Pokládka první asfaltové vrstvy se bude realizovat v termínu  od 20. 3. 2019 a finální vrstva od 27. 3. 2019. Žulové obrubníky budou osazeny zpět.

   S pozdravem

   Věra Kubrová

 • Otázka: Hlasitá hudba na farmářských trzích (Dan Richter 2.3.2019 13:11)
  Zajímalo by mě, proč musí hrát v sobotu celé dopoledne na náplavce živá hudba, která ruší obyvatele nábřeží. Jako by nestačil zvýšený ruch návštěvníků farmářských trhů. Parkování kde se dá, městská policie neřeší.
   
  • Odpověď: (Petr Tomíšek (Webadmin) 4.3.2019 10:43)

   Dobrý den,

   Váš dotaz ohledně hlasité hudby v době konání farmářských trhů bude zaslán koordinátorovi správy náplavek panu Nejedlému ze společnosti TCP, a. s.  V případě opakovaného problému na náplavce, např. s hlukem, se můžete okamžitě obrátit na shora uvedenou osobu telefonicky 724 505 660, aby mohl být operativně zjednán pořádek. Pokud se jedná o parkování a údajně nečinnost městské policie, tento poznatek bude předán řediteli obvodního ředitelství městské policie v Praze 2 k případnému přijetí opatření.


   Oddělení stížností