OTÁZKY A ODPOVĚDI

Vážení občané,
zde můžete vkládat své dotazy vztahující se k chodu Městské části Praha 2 a Úřadu Městské části Praha 2. Vaše dotazy budou zveřejněny po zodpovězení příslušným zástupcem samosprávy či zaměstnancem Úřadu MČ Praha 2. Dovolujeme si vás upozornit, že zodpovězeny budou pouze jasně formulované dotazy vztahující se k jednotlivým tématům.
Příspěvky urážlivé, vulgární, rasistické, obsahující komerční sdělení, porušující platné právní normy ČR či obecné etické normy zodpovídány nebudou. Taktéž nebudou zodpovězeny dotazy s uvedenou nefunkční či falešnou e-mailovou adresou.
Je-li váš dotaz obsáhlejší, komplikovanější či zahrnuje širší problematiku, doporučujeme vám obracet se přímo na jednotlivé zástupce samosprávy prostřednictvím e-mailu, případně si můžete telefonicky sjednat schůzku. Kontaktní údaje na jednotlivé členy Rady MČ Praha 2 jsou uvedeny na našich webových stránkách.

 

Téma Řadit podle data
Obsahuje text:

Vložit otázku do tohoto tématu

*  
*  
   
 
*  

Otázky k tomuto tématu


1 2 3 4 5  další 
 • Otázka: sáčky na psí exkrementy (Kristýna Vaňková 18.11.2019 10:23)
  Dobrý den,
  ráda bych se zeptala, jak městská část Praha 1 řeší likvidaci psích exkrementů, které končí v odpadkových koších na ně určené, a jestli se do budoucna plánuje jejich možné třídění nebo využití - přeci jen se jedná o bioodpad. Také by mě zajímalo, zda přemýšlíte o zavedení rozložitelných či kompostovatelných sáčků na psí exkrementy.
  Předem Děkuji za odpověď.
  S pozdravem, Vaňková.
  • Odpověď: (Petr Tomíšek (Webadmin) 18.11.2019 15:24)

   Vážená paní Vaňková,

   odpad s odpadkových košů i ze speciálních košů se sáčky na psí exkrementy se sváží dohromady. To znamená, že se v Praze 2 psí exkrementy nesbírají separátně. Odpad ze všech odpadkových košů končí ve spalovně. V současné době není příliš reálně v Pražské památkové rezervaci a zóně, v zástavbě jakou městská část Praha 2 má, sbírat psí exkrementy separátně. Navíc na odložení psího exkrementu slouží všechny odpadkové koše, i ty kde sáčky nejsou.  S tím souvisí i materiál, ze kterého jsou používané sáčky vyrobeny. Tím, že se odpad z košů nekompostuje, jsou voleny sáčky z recyklovaného papíru, které jsou finančně výhodnější než ty  kompostovatelné.

   S pozdravem

    

   Dana Hrachová

   pověřená vedením odd. ochrany ŽP

 • Otázka: Zákaz konzumace alkoholických nápojů v Sadech Svatopluka Čecha (Richard Mundl 1.10.2019 14:50)
  Dobrý den,
  chtěl bych poprosit radnici zdali by nezvážila zákaz konzumace alkoholických nápojů v Sadech Svatoplika Čecha. V posledních letech se tam dramaticky zhoršila situace a především okolí fontány je využíváno mladými lidmi, kteří zde kalí často do rána. Důsledkem je hluk který nás obtěžuje, v noci nemůžeme spát, a neustálý nepořádek v parku rozbité sklo, moč, exkrementy. Situace se však den ode dne zhoršuje: před několika měsici jsme pozorovali v parku honičku policistů a nejpíše vysmažených ruských turistů kteří za pokřiku demolovali co potkali včetně zařízení parku rozbíjeli lahve od alkoholu a poté naskakali do fontány. Tento víkend jsme zase pozorovali stag párty "turistů" kdy jeden byl v oblečení potapěče uprostřed fontány a ostatní po něm házeli plechovky a míčky. Toto se odehrávalo o víkendu a v těsné blízkosti si hráli děti a pobíhali psi. Důsledkem je to že v poslední době klesá pocit bezpečí v tomto parku, obzvlášť ve večerních a nočních hodinách. Vím že případný zákaz konzumace alkoholu by postihl i lidi kteří si v parku vypijí v poklidu láhev vína a nikoho neruší a bylo by mi to trochu líto, ale dle mého názoru není primární funkcí parku sloužit jako prostor pro konzumaci alkoholu. Městskou i státní policii v parku vídáme relativně často, bohužel samotné kontroly a domluva policie zjevně situaci neřeší.
  Proto uvítáme jakoukoliv snahu radnice situaci řešit a ziňováný zákaz by mohl být jednou z cest..
  • Odpověď: (Petr Tomíšek (Webadmin) 2.10.2019 15:00)

   Vážený pane Mundle,

   v minulosti se městská část několikrát snažila prosadit, aby se alkoholické nápoje nepožívaly v žádném parku. V tomto nám Magistrát hl. m. Prahy nevyšel vstříc. Každopádně jsme přesvědčeni, že lze aplikovat vyhlášku hl. m. Prahy č. 12/2008 Sb. i pro tento park, jelikož se v ní jasně hovoří:

    § 2

   Zákaz požívání alkoholických nápojů na veřejném prostranství

    (1) Na území hlavního města Prahy se zakazuje požívání alkoholických nápojů na veřejných prostranstvích[1][2]) nebo jejich částech uvedených v příloze k této vyhlášce.

    (2) Na území hlavního města Prahy se dále zakazuje požívání alkoholických nápojů:

   a)  v okruhu 100 metrů od stanic metra, a to od:

   1. uzavíratelných vstupů do vestibulů stanic, které jsou určeny pouze ke vstupu a výstupu cestujících;

   2. uzavíratelných vstupů do stanic, jejichž vestibuly slouží též jako podchody pro pěší;

   b)  v okruhu 100 metrů od škol a školských zařízení[2][3]),

   c)  v okruhu 100 metrů od zdravotnických zařízení,

   d)  na dětských hřištích a pískovištích.

    (3) Zakazuje se rovněž požívání alkoholických nápojů v prostoru nástupních ostrůvků nebo samostatných nástupišť veřejné dopravy. V případě umístění zastávky u hrany chodníku zákaz platí ještě 5 metrů za označníkem a 5 metrů za koncem zastávky, a to vždy v celé šíři chodníku. Není-li konec označen, zákaz platí 65 metrů od označníku do prostoru zastávky.

   Nařízení vyhlášky neupravuje žádný čas požívání, takže platí po dobu 24 hodin. Když se podíváte na mapu, tak zjistíte, že po obvodu celého parku – sadu Sv. Čecha se nachází ZŠ i MŠ Šumavská, dva objekty MŠ Trojlístek, dětské hřiště U Vodárny, vstupy do metra Jiřího z Poděbrad, lékárna U krále Jiřího a uprostřed ul. Vinohradská 77 i ordinace praktické lékařky MUDr. Jany Krausové. Po vytyčení kružnic zjistíte, že park je hnedle touto vyhláškou pokryt z 95 %. Takže se jedná jen o to, aby policejní složky tuto vyhlášku aplikovaly do praxe.

   Požádáme obě policejní složky, aby se tomu tak stalo.

   S přáním příjemného dne

   Bc. Veselák Ladislav

   Oddělení krizového řízení a bezpečnosti

   Odbor Kancelář starostky a vnějších vztahů ÚMČ Praha 2

    

 • Otázka: TAŠKY NA TŘÍDĚNÝ ODPAD ZDARMA PRO DOMÁCNOSTI (Magdaléna Kolářová 2.9.2019 12:51)
  Dobrý den,
  Hlavní město Praha podporuje zájem občanů o třídění odpadu a to formou bezplatného poskytnutí sad tašek na třídění využitelných složek odpadů za účelem zvýšení množství a kvality sebraného separovaného odpadu v Praze.
  Sada se skládá ze tří tašek (modrá-papír, žlutá-plast, zelená-sklo). Akce probíhá ve spolupráci se společností EKOKOM, a.s., který je dodavatelem tašek.  V rámci poskytované sady se jedná o praktické tašky minimálně tří barev na třídění papíru, plastů a skla, které je možné navzájem spojit suchým zipem. V domácnosti je pak možno odpad třídit přímo do těchto tašek, a poté jejich obsah jen odložit do příslušného kontejneru. Tašky jsou vyrobeny z odolného materiálu, je možno je tedy používat i několik let.  Akce hlavního města Prahy probíhá ve spolupráci s MČ Praha 1 – 57, kdy jednotlivé počty sad budou hlavním městem postupně distribuovány na jednotlivé městské části a jejich prostřednictvím přes podatelnu úřadu budou na základě předložení občanského průkazu, proti podpisu, vydávány občanům (1 sada na 1 domácnost).
  Je možné si tašky na vašem úřadě vyzvednout?
  Přeji hezký den
  Magdaléna Kolářová
  • Odpověď: (Petr Tomíšek (Webadmin) 2.9.2019 16:02)

   Dobrý den, paní Kkolářová,

   podle sdělení MHMP byly tašky distribuovány v omezeném množství (nikoliv jedna sada na jednu domácnost) pouze na malé MČ z důvodu omezených finančních prostředků na tuto akci.

   Městská část Praha 2 má tyto tašky v rámci Programu Čistá dvojka na podporu třídění odpadu. Budou k dispozici na stánku programu Čistá dvojka při vinobraní v pátek 20. 9. 2019 na náměstí Míru (14 až 18 h.).

   Petr Tomíšek,
   webadmin

 • Otázka: park Folimanka (Daniel Bašus 28.8.2019 14:01)
  Dobrý den,
  mám několik otázek.
  1. Můžete prosím zveřejnit jméno,toho, kdo vymyslel a kolik tento pokus o zatravnění prostoru v parku Folimanka, pod Nuselským mostem, stál? Tam kde nikdy neprší i když prší a tráva tam nikdy neporoste?
  2. Jsem fanoušek jakéhokoliv pohybu, ale můžete mi napsat proč byl vybrán v parku Folimanka prostor pro venkovní posilovnu přímo před vchodem ze Svatoplukovi ulice. Proč když jdu s dítětem do parku musím jít přímo kolem polonahých upocených narcistních cvičenců? Park se mi zdá dostatečně velký.Proč třeba nemohl být využit prostor pod mostem, kde nikdy neprší a cvičenci mohli cvičit i za deště? A tím by byli od hlavního vstupu do parku, relativně stranou? Posilovnu pro seniory jste schovali tak, že ani nejde najít.
  3. Nešlo by vyčlenit k těmto bohulibým aktivitám, jako venkovní posilovna, oprava fontány, zatravnění prostoru pod mostem, krásné lavičky, atd..., peníze na opravu vstupu ze Svatoplukovi ulice? Na vjezd s kočárkem je potřeba ridičák na tank. Předem děkuji za odpovědi. S pozdravem Bašus

   
  • Odpověď: (Petr Tomíšek (Webadmin) 30.8.2019 10:07)
   Dobrý den, pane Bašusi,

   k Vašim otázkám ohledně plochy v parku Folimanka pod Nuselským mostem uvádím:
   Prostor byl využíván při rekonstrukci Nuselského mostu stavební firmou pro deponii stavebního materiálu a následně po ukončení stavby byl pozemek stavebník povinen uvést do původního stavu.

   Venkovní fitness hřiště v parku Folimanka bylo umístěno na dané místo proto, že plocha byla do té doby nevyužívaná a vyšlapaná. Připojením k veřejnému neoplocenému dětskému hřišti je daný pozemek plně využit pro sportovní aktivity. Návrh na umístění stavby je v souladu s územními požadavky nařízení č. 10/2016 Sb., kterým se stanovují obecné požadavky na využívání území a technické požadavky na stavby v hlavním městě Praze (pražské stavební předpisy), a s podmínkami DOSS.

   Komunikace pro pěší jsou ve správě TSK, a. s., stejně jako vstupní cesta ze Svatoplukovy ulice - Váš podnět jsme postoupili na příslušný odbor TSK.

   Petr Tomíšek
   oddělení vnějších vztahů
 • Otázka: kontejnery na rohu Kladské a Korunní (Klára Hrušková 13.8.2019 14:17)
  Dobrý den, ráda bych zopakovala svojí otázku na kontejnery na rohu Korunní a Kladské. V nedávné době došlo ke změně a místo nornálních kontejnerů jsou na místě kontejnery s malými otvory, kam není možno vložit například naplněnou tašku s odpadem. Vede to k tomu, že tyto tašky se válí po okolí, vítr odfoukává odpadky z těchto tašek. Odpověděli jste mi, že projíždí firma, která okolí uklízí. Jak probíhá tento úklid? POkud se nepletu, tak vše okolo nahází na komunální odpad a odveze do spalovny. Lidé ale na místo vozí věci na třídění. Co s tím? Okolo je nepořádek, nedá se tam nic vyhodit, protože kontejnery jsou přeplněné, a věci, které jsou mimo kontejnery, se odváží do komunálu. Můžete zjednat nápravu?
  • Odpověď: (Petr Tomíšek (Webadmin) 13.8.2019 14:34)

   Vážená paní Hrušková,

   vývoz obsahu kontejnerů je zde na maximální frekvenci. Situace by se výrazně zlepšila, kdyby do kontejnerů odkládali tříděný odpad pouze občané, pro které jsou tyto nádoby určeny (ne podnikatelé z okolí i z dáli), a ti přizpůsobili velikost vkládaného velikosti otvoru. Tedy jednu velkou tašku nahradili dvěma menšími, krabice rozřezali atd.

   Odpad, který je v rozporu s vyhláškou odkládán okolo nádob, je odvážen do sběrného dvora a dle možností roztříděn. Z vlastní zkušenosti vím, že nejen na zemi, ale i v kontejnerech je pravidelně odpad, který tam nepatří.

   S pozdravem

   Bc. Dana Havránková

   referentka

   ÚMČ Praha 2 – odbor životního prostřed
 • Otázka: dveře na dětském hřišti u Vinohradské vodárny (Klára Hrušková 27.6.2019 1:21)
  Dobrý den, dveře na dětském hřišti u Vinohradské vodárny nedrží zavřené (mluvím o vstupu do ulice Kladská). Upozorňovala jsem správce, ale prý to není na něm. Vzhledem k tomu, že děti jsou průzkumníci, považuji to za nebezpečné a prosím o kontrolu/opravu. Děkuji
  • Odpověď: (Petr Tomíšek (Webadmin) 27.6.2019 9:30)

   Vážená paní Hrušková,

   děkujeme Vám za Váš podnět ohledně rozbité kliky u dveří u druhého vstupu (ul. Kladská) na DH U Vodárny. O tomto problému víme, došlo zde k pokřivení osy dveří a zobáček kliky nedovírá dveře. Opravu kliky jsme zadali správní firmě Komwag, podnik čistoty a údržby města, a. s. V nejbližších dnech dojde k opravě.

   S pozdravem

   Ing. Lucie Machová

   referent odboru životního prostředí

   správa dětských hřišť

 • Otázka: Kácení stromů v Lužické (Denková Helena 26.6.2019 21:12)
  Dobrý večer, také mě zajímá proč? Nikde jsem se nedozvěděla, že se něco takopvého chystá, až z letáčku. Současně tímto sděluji, že s tím nesouhlasím. Děkuji za odpoveď. Denková
  • Odpověď: (Petr Tomíšek (Webadmin) 27.6.2019 8:00)
   Dobrý den,

   městská část Praha 2 nechystá žádné kácení stromů v Lužické ulici. Žádný letáček jsme nikomu do schránek či jinam nedávali. Budeme rádi, kdybyste ho mohla vyfotit a poslat nám ho - možná je na něm nějaký kontakt.
   Odbor životního prostředí městské části Praha 2 neeviduje žádnou aktuální žádost o kácení stromů v Lužické ulici. Stromy a ulice spadají pod Magistrát hlavního města Prahy a správcem je akciová společnost Technická správa komunikací.

   Hezký den,

   Petr Tomíšek,
   webadmin
 • Otázka: Kácení v ulici Lužická (Jiří Kadeřábek 24.6.2019 9:27)
  Dobrý den, reaguji na předchozí konverzaci. Zpráva o kácení v Lužické opravdu proběhla médii, viz přiložený článek.
  Luzicka-kaceni.pdf  
  • Odpověď: (Petr Tomíšek (Webadmin) 24.6.2019 9:31)
   Dobrý den,

   vlastníkem uličního stromořadí v ulici Lužické je hl. m. Praha a správcem Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a. s., která si doposud nepodala žádnou žádost na povolení kácení 22 stromů. 

   Odbor životního prostředí
 • Otázka: Kácení v ulici Lužická (Milan Kinský 20.6.2019 15:08)
  Dobrý den, je pravda, že se chystá pokácení dvaadvaceti stromů v ulici Lužická? Pokud ano, můžete o tom prosím podat detailní informace, jedná-li se o vybrané jedince nebo celý úsek, budou-li nahrazeny stejným druhem atd.? Předem díky! MK
  • Odpověď: (Petr Tomíšek (Webadmin) 21.6.2019 7:48)

   Dobrý den,

   vlastníkem uličního stromořadí v ulici Lužické je hl. m. Praha a správcem Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a. s., která si doposud nepodala žádnou žádost na povolení kácení 22 stromů.

   Odbor životního prostředí

 • Otázka: kontejnery na tříděný odpad (Novotný 27.5.2019 17:35)
  Dobrý den,
  mohli byste zajistit, aby podzemní kontejnery na tříděný odpad byly vyvážený v častějších intervalech? Tady u nás (Lublaňská) jsou často plné a musím nosit odpad zpět do bytu.
  • Odpověď: (Petr Tomíšek (Webadmin) 28.5.2019 15:07)

   Vážený pane Novotný,

   prověříme vytíženost podzemních kontejnerů v Lublaňské ulici. Pravděpodobně se jedná o stejný problém, se kterým se pravidelně (přes veškerou osvětu) setkáváme u všech stanovišť. Občané nepřizpůsobí velikost vkládaného odpadu velikosti vhozového otvoru a ucpou ho. Kontejner je téměř prázdný a nevyužitý. V případě dalších podnětů či otázek se můžete obrátit přímo na infolinka@praha2.cz, obratem odpovíme.

   S pozdravem

   Bc. Dana Havránková

   referentka

   ÚMČ Praha 2 – odbor životního prostředí