OTÁZKY A ODPOVĚDI

Vážení občané,
zde můžete vkládat své dotazy vztahující se k chodu Městské části Praha 2 a Úřadu Městské části Praha 2. Vaše dotazy budou zveřejněny po zodpovězení příslušným zástupcem samosprávy či zaměstnancem Úřadu MČ Praha 2. Dovolujeme si vás upozornit, že zodpovězeny budou pouze jasně formulované dotazy vztahující se k jednotlivým tématům.
Příspěvky urážlivé, vulgární, rasistické, obsahující komerční sdělení, porušující platné právní normy ČR či obecné etické normy zodpovídány NEBUDOU. Taktéž NEBUDOU zodpovězeny dotazy s uvedenou nefunkční či falešnou e-mailovou adresou.
Je-li váš dotaz obsáhlejší, komplikovanější či zahrnuje širší problematiku, doporučujeme vám obracet se přímo na jednotlivé zástupce samosprávy prostřednictvím e-mailu, případně si můžete telefonicky sjednat schůzku. Kontaktní údaje na jednotlivé členy Rady MČ Praha 2 jsou uvedeny na našich webových stránkách.

 

Téma Řadit podle data
Obsahuje text:

Vložit otázku do tohoto tématu

*  
*  
   
 
*  

Otázky k tomuto tématu


1 2 3 4 5  další 
 • Otázka: rušení nočního klidu v sadech Svatopluka Čecha (Marcel Brettschneider 28.6.2020 11:19)
  Dobrý den, chtěl bych se zeptat, nemohla by v nočních hodinách minimálně o víkendech projít sem tam hlídka mp a zkontrolovat dodržování nočního klidu v parku? V pátek jsme se nevyspali - nějací turisté zde měli taneční párty. Včera zde zase popíjeli nějací hluční mladíci. A jako třešnička na dortu, někdo se vykadil do fontány. Chvilku jsme si díky koronaviru ulevili ale zdá se že se už situace vrátila do původního stavu.
  • Odpověď: (Petr Tomíšek (Webadmin) 29.6.2020 8:24)
   Dobrý den,

   Váš podnět jsme předali městské policii v Korunní 15.

   Hezký den,

   Petr Tomíšek
   webadmin
 • Otázka: popelnice na kovy (Pavel 16.6.2020 1:57)
  Dobrý den,
  četl jsem, že k nádobám na recyklovaný odpad mají přibýt nádoby na kovy. Bude taková nádoba, resp. další podzemní kontejner instalován i v Lublaňské ulici a na dalších místech Prahy 2?
  • Odpověď: (Petr Tomíšek (Webadmin) 26.6.2020 13:08)

   Dobrý den,

   na území Prahy 2 máme v současné době nádoby na kovy pouze u vybraných nadzemních stanovišť na tříděný odpad. Výhledově určitě po dohodě se svozovou společností budeme rozmisťovat další kontejnery. U podzemních tato možnost zatím není, ale prověřují se další možná stanoviště pro výstavbu podzemních kontejnerů a tam už je počítáno s nádobou dělenou na nápojové kartony a kovy.

    

   Dana Hrachová

   pověřená vedením odd. ochrany ŽP

 • Otázka: Parkování motorek na chodníku (Dan Richter 16.6.2020 19:00)
  Nedávno pokutovali pracovníci ÚMČ Praha 2 provozovatele restaurací, kteří si dovolili dát na chodník v době oběda ceduli s nabídkou jídel, za nepovolený zábor veřejného prostranství. Městské polici Praha 2 jsem včera nahlásil motorku "zaparkovanou" na chodníku napříč, která ohrožovala nevidomé, ženy s kočárky a chodce. Městská policie věc "vyřešila" pootočením motorky na chodníku o 90° viz fotografie. Zajímá mě, zda vedení MČ Praha 2 nyní používá dvojí metr, kdy na jedné straně pokutuje majitele restaurací a na straně druhé ignoruje nepovolený záběr veřejného prostranství. Předpokládám, že si tedy nyní mohu dát na chodník lehátko a opalovat se, pokud bude na chodníku umístěno podélně.
   
  • Odpověď: (Petr Tomíšek (Webadmin) 17.6.2020 8:20)

   Dobrý den,

   Úřad městské části Praha 2, městská část Praha 2, není zřizovatelem Městské policie a ani Městskou policii neřídí, z těchto důvodů nemůže ani Městské policii nařizovat koho pokutovat a koho ne. Zřizovatelem Městské policie je hl. m. Praha.

   Váš podnět přeposíláme k přímému vyřízení na OŘ MP Praha 2.

   S pozdravem

   Josef Gál

   vedoucí odboru dopravy a územního rozvoje

 • Otázka: park Svatopluka Čecha (Libuše Dočekalová 8.6.2020 12:05)
  Dobrý den, občas chodím přes park S. Čecha, který je příjemný svou neformální atmosférou. Bohužel se asi moc nedbá na pravidelný úklid :-(. Zvláště kolem laviček je plno odpadků a zbytků cigaret, květinová výsadba před sochou žádná. Přimlouvala bych se za zpřístupnění vody v bazénku pro zvířata v parku, např. plovoucím ostrůvkem nebo můstkem do vody, rovné stěny bazénku jsou často i pastí pro živočichy. V teplých dnech jsem viděla slaňovat ptáky k vodě i psa, který marně obcházel kolem, ale k vodě se dostat nemohl. Rostou tu krásné stromy, jen ten červený buk s drasticky ořezanou korunou nepřidá na dojmu, že o tak krásné místo je kvalitně a profesionálně pečováno. :-(
  • Odpověď: (Petr Tomíšek (Webadmin) 15.6.2020 13:54)

   Vážená paní Dočekalová,

   velice si vážíme Vašeho zájmu o park Sady Svatopluka Čecha. V parku probíhá pravidelný každodenní úklid včetně víkendů prostřednictvím společnosti Centra, a. s. Každý týden zde navíc probíhá ruční úklid parkových cest a 1x měsíčně i strojní úklid prostřednictvím společnosti Komwag, a. s., a tato společnost mimo jiné dohlíží i na práce úklidářů v parku. Dále je park kontrolován v pravidelném čtrnáctidenním intervalu ze strany odboru životního prostředí a v případné zjištěné nedostatky jsou ihned hlášeny a řešenyna pravidelných poradách. Dále uvádíme, že vodní prvky byly v parcích budovány pro okrasnou funkci, nikoliv pro pití ptáků a jiné fauny. Za teplého počasí se tato voda rychleji kazí, a proto musí být chemicky ošetřena a to je důvod, proč je k pití zcela nevhodná. Pitná voda, vhodná k osvěžení, je pouze v pítkách a v mlhovištích.
   Co se týče buku, tak bohužel s Vámi musím souhlasit, že není úplně estetický, ale strom má poškozené kořenové náběhy a na těchto nábězích se nachází dřevokazná houba klanolístka obecná. Tato houba způsobuje hnilobu dřeva. Na buku byla arboristou provedena redukce a jsou zde ponechány celkem tři pahýly, které jsou stabilizované a nehrozí jejich vylomení nebo zlomení. Pahýly jsou ponechány záměrně, aby se zbytečné nezasahovalo do živého materiálu, který je náchylný na houbové onemocnění.

   S pozdravem  

   Ing. Michal Štěpánek

   vedoucí oddělení správy zeleně

    
 • Otázka: Street noise pouliční hluk (Simon Muncey 4.6.2020 11:39)
  Ceske Dolů 🔽
  Pizzerie Einstein on the corner of Rumunska and Londýnská street now plays music outside on its terrace from 0900 until 2300. Is this allowed . I noticed that Prague Mayor Zdeněk Hřib wants to get rid of "visual smog", this is audio smog. How can it be prevented please
  Pizzerie Einstein na rohu Rumunské a Londýnské ulice nyní hraje hudbu na své terase od roku 0900 do roku 2300. Je to povoleno. Všiml jsem si, že pražský primátor Zdeněk Hřib se chce zbavit „vizuálního smogu“, to je zvukový smog. Jak tomu lze zabránit, prosím
  • Odpověď: (Petr Tomíšek (Webadmin) 5.6.2020 12:33)

   Vážený pane,

   v případě, že by se Vám reprodukovaná hudba v provozovně Einstein zdála příliš hlasitá, obraťte se prosím na Hygienickou stanici hl. m. Prahy, Dukelských hrdinů 11, Praha 7, která je jediným správním orgánem dozorujícím právní normy týkající se hluku a vibrací.
   Co se týká otevírací doby předzahrádky, ta je jasně určena tržním řádem, tzn., že ve 22:00 hodin je již předzahrádka uzavřena a provoz probíhá pouze ve vnitřní části budovy provozovny. V opačném případě volejte prosím městkou policii.


   Hezký den,

   Petr Tomíšek
   webadmin

 • Otázka: Sekání trávy ve vnitrobloku (Ra Pon 21.5.2020 17:56)
  Dobrý den,
  ve vnitro bloku máme trávník rozdělený mezi dva domy. Sousední dům již druhým rokem trávu neseká a pozemek zarůstá travou, plevelem, bodláky a lopuchy. To se pozvolna přenáší i na náš trávník, který udržujeme. Kromě toho jsme již zaznamenali i klíšťata :(

  Je prosím nějaká městská vyhláška, která upravuje úpravu trávníků ve vnitro bloku nebo obecně? Je možné nějak sousední dům donutit k úpravě zeleně?

  Děkuji za radu.

  RP
  • Odpověď: (Petr Tomíšek (Webadmin) 28.5.2020 7:53)

   Dobrý den,

   bohužel nejsme schopni posoudit, do jaké míry zde dochází k zanedbávání údržby pozemku. Platí všeobecné pravidlo, že by se trávní porost měl sekat min. 2 x do roka. V minulých horkých letech se díky klimatickým podmínkám sekat nemuselo a dokonce se doporučovalo nechat nějakou vegetační vrstvu na vyprahlé půdě.

   Jakmile se vlastník pozemku o svůj pozemek v této oblasti nestará, porušuje tím ustanovení  zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči, § 3, každý vlastník pozemku musí omezovat výskyt škodlivých organismů a nenechat je rozšiřovat na další plochy a dále do krajiny. Pokud soused nereaguje na vaše upozornění, můžete se obrátit na místně příslušný úřad.

   Ing. Irena Čemusová

   Odbor životního prostředí

   Oddělení ochrany životního prostředí

 • Otázka: bioodpad (Radka Plecháčková 14.5.2020 8:50)
  Dobrý den.
  Bydlím v ulici Čermákova a ráda bych třídila bioodpad. Je nějaká možnost, jak zařídit popelnici na bioodpad pro tuto oblast (nemusí být nutně v této ulici, budu ráda i za umístění v okolních ulicích)? Předem děkuji za odpověď a přeji pěkný den. Radka P.
  • Odpověď: (Petr Tomíšek (Webadmin) 15.5.2020 9:10)

   Dobrý den, paní Plecháčková,

   v rámci systému hl. m. Prahy  je v současné době možné umístit nádobu na bioodpad pouze do domu - http://portalzp.praha.eu/jnp/cz/odpady/pro_obcany/bioodpad/index.html)

   Neuvažuje se o umístění na veřejná stanoviště tříděného odpadu. Obzvláště ne v centrální části Prahy. Vzhledem ke znečisťování stávajícího tříděného odpadu, jeví se možnost umístění kontejnerů na bioodpad na veřejné prostranství nemožná. Občané přes veškerou osvětu, která probíhá v médiích a kterou i naši zaměstnanci propagují při všech akcích městské části (Infolinka Ulice Prahy 2, stánky programu Čistá dvojka), odkládají do kontejnerů na tříděný odpad mimo žádoucí komodity suť, směsný odpad, objemný odpad  apod. Odpad je tedy nutno přetřiďovat, což u bioodpadu není možné.

   Jedinou možností, kterou může městská část v současné době nabídnout, je Sběrný dvůr hl. m. Prahy v areálu spol. Komwag v Perucké ul. 10.


   Hezký den,

   Petr Tomíšek
   webadmin

 • Otázka: fontána - fauna nemůže pít (Jiří Kadeřábek 24.4.2020 19:14)
  Rád bych se ujistil, že se v blízké budoucnosti počítá s úpravou fontány v Sadech Svatopluka Čecha – tak, aby z ní mohli pít ptáci a další fauna. Je docela smutné pozorovat, jak se k vodě nemůžou dostat – aniž by klouzali, lezli po sobě a padali do vody. Předem odmítám argument, že jim může k napojení sloužit nedaleká fontána v Sadech bratří Čapků – malá a hlavně v bezprostřední blízkosti lidí. Ale hlavně – proč nepřizpůsobit už stávající vodní prvek tak, aby plnil všechny potřebné funkce? Vzhledem ke strohému betonovému okraji v tom jistě nebude estetický důvod…
       
  • Odpověď: (Petr Tomíšek (Webadmin) 30.4.2020 10:32)

   Vážený pane Kadeřábku,

   na základě průzkumu veřejného mínění mezi občany, který se týkal kvality a úprav nemovité kulturní památky – parku S. Čecha bylo zjištěno, že jako nejdůležitější je požadována rekonstrukce vodního prvku – bazénu.

   Městská část Praha 2 zadala zpracování studie řešení rekonstrukce tohoto vodního prvku tak, aby bylo možné jeho využití v letních měsících k osvěžení návštěvníků parku. Část vodního prvku bude sloužit jako pochozí  s mlžícími prvky a tryskami, část bude opět jako fontána. Součástí úpravy bude i doplnění  navazujícího prostoru mobiliářem.

   Původně zadaná studie bude nyní upravena a aktualizována v souvislosti s dalšími požadavky a poznatky.

   K Vašemu dotazu sdělujeme, že voda ve vodních prvcích prochází chemickou úpravou a není primárně určena jako napajedla pro ptáky a jinou faunu.

   Váš podnět bereme na vědomí a v rámci dalších úprav projektu prověříme možnost umístění pítka pro ptáky.

    

   Ing. arch. Václav Vondrášek

   místostarosta

 • Otázka: kontejnery na tříděný odpad (Svačinová 14.1.2020 12:24)
  Můžete prosím zajistit kontejnery poblíž Žitné ulice (Karl.nám.je velmi daleko,pro starší lidi nedosažitelné) a dále úklid ulice Žitné na straně spadající pod Prahu 2?
  DěkujiSv.
  • Odpověď: (Petr Tomíšek (Webadmin) 15.1.2020 17:13)

   Vážená paní Svačinová,

   s vytvořením nového veřejného stanoviště nádob na tříděný odpad v ul. Žitná nepočítáme, ale je možné umístit nádoby na tříděný odpad přímo do daného domu. O ty však musí požádat vlastník nemovitosti nebo jím pověřený správce. Nádoby jsou pro bytové domy zdarma. Podrobnosti naleznete zde http://www.praha2.cz/Umisteni-nadob-na-trideny-odpad-zdarma-pro-vlastniky-bytovych-domu .

   Požadavek na úklid ulice předáme společnosti Komwag.

   S pozdravem

   Dana Hrachová

   pověřena vedením odd. ochrany ŽP

 • Otázka: Tříděný odpad - Trojanova × Dittrichova (Fűrst V. 7.12.2019 22:22)
  Dobrý den,
  na nároží v předmětu uvedených ulic zmizely kontejnery na tříděný odpad - na informační mapě stanovišť tříděného odpadu je stále uvedeno a obyvatelé jsou stále na toto stanoviště zvyklí, proto zde tříděný odpad stále odkládají. Jelikož je to nevzhledné, prosím (i jménem mnohých dalších občanů Prahy 2) o nápravu, tedy opětovné umístění sběrných nádob na toto stanoviště.
  Předem děkujeme a přejeme hezký den!
  • Odpověď: (Petr Tomíšek (Webadmin) 16.12.2019 10:58)

   Vážený pane Fűrste,

   stanoviště nádob na tříděný odpad bylo zrušeno z důvodu neudržitelného nepořádku, který zde vznikal. Včetně opakovaného odkládání objemného odpadu k nádobám. Zároveň bylo prověřeno množství nádob na tříděný odpad v okolních domech a bylo zjištěno, že většina domů již nádoby na tříděný odpad má ve vnitřním vybavení, vč. domu, před kterým stanoviště stálo. Město stále nabízí možnost umístění těchto nádob do domu. Na úřadě tuto službu řeší odbor životního prostředí. Navíc od nového roku je tato služba pro majitele nemovitostí (pro bytové jednotky) zcela zdarma (vč. zanášky). K dispozici stále zůstávají veřejná stanoviště v ul. Václavská a Na Moráni (na zábradlí v místě zrušeného stanoviště tato informace již visí). V mapě odpadů bude provedena oprava.

   U stanoviště ve Václavské bude od nového roku zvýšena četnost vývozu u plastu a papíru a přidána větší nádoba na kovy.

    Upozornění na zrušení stanoviště sběrných nádob

    

   Dana Hrachová

   pověřená vedením odd. ochrany ŽP