Život v parcích: soužití, nebo střet zájmů?

To je další horké diskusní téma pro červencové číslo Novin Prahy 2.

• Víte přesně, co je v parku dovoleno a co naopak ne?
• Myslíte si, že je režim v parcích dostatečně ošetřen?
• Mají v parcích prostor k vyžití všechny zájmové skupiny?
• Pokud ne, kdo se může cítit nejvíce omezován?
• Považujete park za vhodný prostor pro odpočinek?
• Co v parcích v Praze 2 podle vás chybí?
• Cítíte se v parku bezpečně?
• Pomohlo by obnovení dřívější funkce „hlídače parku“?
• Co by se dalo zlepšit?
• Co naopak považujete za velmi pozitivní?

Své odpovědi, případně dotazy a připomínky posílejte redakci; můžete také vést diskusi na internetové stránce www.praha2.cz, odkud vybereme nejzajímavější pří-spěvky a otiskneme je v novinách. Nebojte se klást i nepříjemné otázky.    

Zveřejněno: 10.06.2003 – support@publix.cz
Vytisknout