Zeptali jste se – odpovídáme

Do redakce nám čtenáři občas volají nebo píšou a ptají se na to, proč radnice „dopustí“ kácení krásných a zdravých stromů ve vnitrobloku, když takový strom představuje oázu pro oči a mysl lidí, kteří zde žijí. Všichni víme, že je naše městská část velmi zatížena dopravou a smogem. Obrátili jsme se proto na odbor životního prostředí, konkrétně na Ing. Olgu Součkovou z odd. rozvoje a ochrany přírody s otázkou, o jaké stromy většinou jde a zda jejich kácení je opravdu nutné:
Často se jedná o dřevinu pajasan žláznatý (latinsky Ailanthus altissima Mill. Swingle). Jeho původní vlastí je východní Čína, nejde tedy o naši dřevinu, ale o cizokrajnou, plně u nás přizpůsobenou – roste, kvete, plodí a sama se rozmnožuje. Invazní druh roste převážně ze semen, z náletu, je tedy dřevinou plevelnou, rozšiřující se na rumištích a haldách, ve stavební suti, v zídkách a z objektů. Korunu má široce rozvětvenou, řídkou a nepravidelnou. Ve věku nad 10 let kvete v červnu až červenci drobnými zelenavými květy, páchnoucími po myšině, způsobujícími u některých lidí alergické projevy. Na stanoviště je tato dřevina nenáročná, miluje slunce, snáší sucho a znečištěné ovzduší a je nenáročná i na půdu. Mohutným a bohatě rozvětveným kořenovým systémem často narušuje základy objektů či zídky, z nichž roste. Dřevo má měkké, lámavé, již v období stárnutí (tj. věku cca 40 – 50 let) prosychá, samovolně se jí odlamují a padají nejen suché silné větve. Proto je velmi nebezpečné, zvlášť v blízkosti hřišť pro děti a mládež, provádět udržovací řezy a tím prodlužování života stromu. Roste velmi rychle, zejména v prvních letech života, a může dosáhnout výšky až 25 m, je však krátkověký.
Na malých zahrádkách vnitrobloků potlačuje původní sadovnický záměr a často zabraňuje přístupu světla do bytů přerostlými větvemi až k fasádám domů. Přerostlé stromy v malých vnitroblokových zahrádkách jsou u nás ukazatelem toho, že majitelé se o zeleň vnitrobloku dlouhodobě nestarají. Pajasanu se nesmí nechat možnost volného růstu a je nutné ho odstranit včas.
V sadovnictví se používá pouze jako výplňová – dočasná dřevina, protože ve velmi krátké době dočasně vytvoří prostor i hmotu konečného stavu parku, tj. do té doby, než dorostou pomaleji rostoucí, avšak kvalitní a dlouhověké dřeviny (např. lípa, dub, javor). Je však nutné ji odstranit včas, aby nebránila rozvoji kvalitnějších dřevin. S tím souvisí i nízká sadovnická a ekologická hodnota pajasanu, která se pohybuje i u starších jedinců pouze v hodnotách tisíců korun.
Odbor životního prostředí ÚMČ Praha 2 – jako příslušný orgán státní správy v ochraně přírody podle ust. § 76, odst. 1b) zákona ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny – vždy velmi pečlivě ve správním řízení vedeném ke kácení pajasanu zvažuje důvod požadovaného kácení, zdravotní stav, věk a stabilitu stromu, umístění v terénu a perspektivu dalšího vývoje a především jeho funkci v dané lokalitě současně s možností jeho náhrady za kvalitnější a v místě vhodnější dřevinu.   

van

Zveřejněno: 03.12.2004 – support@publix.cz
Vytisknout