Závazná stanoviska – rok 2020

Poskytování informací dle ustanovení § 30 odst. 1 písm. f) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší

Žádosti o závazná stanoviska k územnímu řízení a stavebnímu řízení a k řízení o vydání kolaudačního souhlasu z hlediska ochrany ovzduší u stacionárních zdrojů neuvedených v příloze č. 2 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, podané na odbor životního prostředí ÚMČ Praha 2:

Datum vyřízení 
Předmět žádosti 
Katastrální území, ulice 
Specifikace zdroje 
8. 1. 2020Stavební úpravy bytu ve 4. NP
Vinohrady, Na Smetance 1058/6
Byt bude nově vytápěn kondenzačním plynovým kotlem typu Protherm Condens 12 KKO o výkonu 3,9 – 12 kW. Kotel je 5. emisní třídy NOx a spaliny budou vyvedeny nad střechu objektu.
20. 1. 2020
Bytový dům Myslíkova
Nové Město, Myslíkova 258/8
V restauraci je navržen otevřený gril na dřevěné uhlí, typ Josper Basque grill PVJ-050-2. Odtah spalin od grilu bude vyveden nad střechu objektu spojovací části mezi budovou č. 1 a budovou č. 2. V době roztápění grilu bude vzduch nárazově odvětrán pomocným ventilátorem typu REMAK RPH
70-40/35-4D. Digestoře budou vybaveny účinnými lapači tuku a částic z grilu.
 4. 2. 2020
Domov mládeže a školní jídelna 
Vyšehrad, Neklanova 147/32

Vestavba bude vytápěna závěsným kondenzačním kotlem s odkouřením přes střešní konstrukci. Kotel bude typu Vaillant VU 206/5-5-eco Tec plus o výkonu pro ÚT 3,8 – 20 kW a pro TV 24 kW. Kotel je 5. emisní třídy NOx, hodnota NOx ve spalinách je pod 35 mg/m3. Spaliny budou vyvedeny nad střechu objektu.


2. 3. 2020
Stavební úpravy bytového domu
Vinohrady, Záhřebská 23/170, 25/244

Námi chráněné zájmy nejsou dotčeny, jelikož se nejedná o stavbu, která bude ve výsledku obsahovat stacionární zdroj neuvedený v příloze č. 2 k zákonu o ochraně ovzduší, a ani se nejedná přímo o stavbu stacionárního zdroje neuvedeného v příloze č. 2 k zákonu o ochraně ovzduší.


3. 3. 2020
Stavební úpravy a vestavba do krovu
Nové Město, Podskalská 393/5
Nově je navrženo 5 plynových kondenzačních kotlů od 2,9 – 24 kW. Odvod spalin od kotlů bude vyveden přes světlík případně volně s obložením a ukončen typovou hlavicí nad střechou.
2. 4. 2020 
Stavební úpravy bytové jednotky
Nové Město, Gorazdova 1997/15

Zdrojem tepla bude plynový závěsný kondenzační kotel typu BAXI Duo- TEC Compact E 28, o výkonu dle technické specifikace kotle 3,8 - 24,0 kW. Kotel je
6. emisní třídy NOx a bude umístěn v dolní koupelně. Odkouření kotle je vyvedeno nad střechu objektu.


16. 4. 2020
Stavební úpravy ve stávajícím BDNové Město, Vyšehradská 1269/29

Zdrojem tepla pro předmětný objekt (i plánovanou přístavbu) bude kaskáda 2 plynových kondenzačních kotlů typu Buderus Logamax plus GB 19i – 50, každý o výkonu 48 kW. Kotle budou dle doplněné projektové dokumentace produkovat 26 mg/kWh emisí NOx ve spalinách. Odkouření kotlů bude vyvedeno nad střechu objektu do míst stávajících komínů. Kotle budou umístěny v technické místnosti v 1. PP objektu. Kotle budou provedení typu C.


22. 4. 2020
Stavební úpravy podkroví
Vinohrady, Sarajevská 997/29

Zdrojem tepla pro nově navržené byty bude 1 plynový kondenzační kotel o výkonu 24 kW a spotřebě zemního plynu 2,5 m3/h. Kotel bude umístěn v půdním prostoru nad schodištěm.


28. 4. 2020
Oprava společných prostor a půdní vestavba
 Nové Město, Dittrichova 1543/2
 

Zdrojem tepla pro byty budou 2 plynové kondenzační kotle typu o výkonu jednotlivého kotle 9 kW. Kotle budou 5. emisní třídy NOx. Odkouření kotlů bude vyvedeno nad střechu objektu.

29. 4. 2020
Půdní vestavba
Vinohrady, Rumunská  24/32

Jako zdroj tepla pro každý byt je navržen závěsný plynový kondenzační kotel. Navrženou variantou je kotel typu Baxi Luna Platinum + 1.12, splňující požadavky 5. emisní třídy a s výkonem každého kotle 12 kW. Kotle budou umístěny v 6. NP v komorách A6.02 a B6.08. Odvod spalin bude vyveden nad střechu objektu.


30. 4. 2020
Rekonstrukce činžovního domu
Nové Město, Na Moráni 1687/19
Nové Město, Na Moráni 1689/17

Zdrojem tepla pro prodejny v 1. NP budou 2 závěsné plynové kondenzační kotle typu Vaillant eco TEC exklusive VU 146/5-5 o výkonu každého z kotlů 2,6 – 15,2 kW a pro 3 mezonetové byty jsou navrženy tři plynové kondenzační kotle typu  Vaillant eco TEC exklusive VU 146/5-5 o výkonu každého z kotlů 2,6 – 15,2 kW. Odvod spalin bude vyveden nad střechu objektu.


4. 5. 2020
Rekonstrukce kotelny
Nové Město, Trojická  397/18

Nově budou osazeny dva plynové kondenzační kotle typu Vaillant VU 486/5-5, každý o výkonu 48 kW. Produkce emisí NOx u navrhovaných kotlů je max 30,8 mg/m3. Kotle budou umístěny v 1. PP a odkouření kotlů bude vyvedeno nově vyvložkovaným stávajícím komínem nad střechu objektu.


21. 5. 2020
Stavební úpravy na klubovnu a kancelář
Nové Město, Žitná 570/26
Jako zdroj tepla je navržen kondenzační kotel JUNKERS ZSB-24 o výkonu 24 kW. Kotel je 5. emisní třídy a bude umístěn v místnosti č. 7 dle přiložené projektové dokumentace v 1. PP.
25. 5. 2020
Stavební úpravy objektu
Vinohrady, Varšavská 307/14
Dva byty a tři ateliéry budou vytápěny elektricky. Hlavní objekt bude vytápěn decentralizovaně šesti plynovými kondenzačními kotli Vaillant VUI 236/3 - 5 eco TEC, každý o výkonu 7,1 až 20,2 kW a dvěma kondenzačními kotli Vaillant VU 146/5 - 5 eco TEC, každý o výkonu 3 až 14 kW. Emisní třída 5.
25. 5. 2020
Stavební úpravy a výstavba výtahu
Vinohrady, Záhřebská 784/11

V každé bytové a nebytové jednotce bude navržen nový samostatný zdroj tepla. Nebytová jednotka a bytové jednotky ve
2.–3.NP budou vytápěny elektricky. Bytové jednotky ve 4.–7. NP budou vytápěny 6 plynovými kondenzačními kotli Bosch GC2300iW 22 kW. Navržené jsou kotle 6. emisní třídy s hodnotou NOx ve spalinách pod 35 mg/m3 a hodnotou CO ve spalinách pod 15 mg/m3. 4 kotle budou o výkonu 22 kW a 2 kotle o výkonu 24 kW. Kotle budou umístěny v jednotlivých bytech.

 
3. 6. 2020
Modernizace kotelny
Nové Město, Václavská 2068/14
Novým zdrojem tepla pro vytápění a ohřev teplé vody bude dvojitý stacionární kondenzační kotel De Dietrich C 630-700 ECO o výkonu 94–700 kW při tepelném spádu 50/30°C a o výkonu 69–654 kW při tepelném spádu 80/60°C. Kotle budou používány v provedení typu B, s přívodem vzduchu z kotelny a s nuceným odvodem spalin. Kotle jsou 5. emisní třídy s produkcí NOx do 60 mg/kWh. Odkouření kotlů bude vyvedeno nad střechu hlavního objektu.
3. 6. 2020
Komerční prostory v bytovém domě
Vinohrady, Moravská 1551/14

Zdrojem tepla bude plynový závěsný kondenzační kotel s průtokovou přípravou TV JUNKERS typ CONDENS GC2300iW C, s jmenovitým tepelným výkonem 3,0–22,0 kW. Kotel je 6. emisní třídy NOx a bude umístěn v místnosti č. 105 v 1. NP. Odkouření kotle je vyvedeno nad střechu objektu.

 
3. 6. 2020

Přestavba půdy na obytné podkroví a rekonstrukce společných prostor bytového domu s výstavbou výtahu

 
Nové Město, Na Moráni 1689/17

Zdrojem tepla pro byty budou 2 plynové kondenzační kotle typu VAILLANT VU 206/5-5 ECOTEC PLUS o výkonu jednotlivého kotle 3,8–24 kW. Kotle budou 5. emisní třídy NOx. Odkouření kotlů bude vyvedeno nad střechu objektu.

 
8. 6. 2020
Úprava bytové jednotky
Vinohrady, Vinohradská 839/15

Bytová jednotka bude nově vytápěna plynovým kondenzačním kotlem typu GEMINOX THRs 14 SET111
o výkonu 2,7–13,8 kW. Odvod spalin je vyveden nad střechu objektu. Kotel je umístěn v bytové jednotce.

 
11. 6. 2020
Stavební úpravy domu
Vinohrady, Šafaříkova 358/9 + U Zvonařky 358/10

Zdrojem tepla pro bytové jednotky i administrativní část budovy bude kaskáda dvou plynových kondenzačních kotlů, s jmenovitým topným výkonem 45 kW každý, max. spotřeba zemního plynu 2 x 6,2 m3/hod, 19 400 m3/rok. Kotle jsou certifikovány v emisní třídě NOx 5 a budou umístěny v samostatné vnitřní místnosti v 1. PP. Odkouření kotlů bude vyvedeno nad střechu objektu.

 
12. 6. 2020
Plynofikace objektu
Nové Město, Na Moráni 360/3

  U nově instalovaných plynových kondenzačních kotlů budou hodnoty NOx ve spalinách pod 55 mg.m-3. Emisní parametr NOx je vyjádřen v podobě nejvyšší přípustné koncentrace dané znečišťující látky ve spalinách za normálních stavových podmínek (101,325 kPa, 273,15 K) v suchém plynu a při referenčním obsahu kyslíku 3%,  vývod spalin bude vyveden nad střechu objektu.

 
12. 6. 2020
Rekonstrukce ÚT
Nusle, Oldřichova 299/23

Bytové jednotky ve 2. až 5. NP budou mít samostatnou centrální kotelnu v 1. PP. Jsou navrženy 2 plynové závěsné kondenzační kotle Vaillant eco TEC plus VU INT 256/5,5 o výkonu 5,2-25 kW. Spotřeba plynu max. 2×3,2 m³/h. Kotle jsou 5. emisní třídy. Celkový výkon kotelny je 50 kW. Vytápění kanceláří v 1. NP. Kanceláře budou mít samostatný zdroj tepla. Je navržen plynový závěsný kondenzační kotel VIESSMANN VITODENS 111, výkon 5,8-35,0 kW. Spotřeba plynu max. 2,6 m m³/h. Kotel je 5. emisní třídy. Vytápění přístavby 1-2.NP. Přístavba bude mít samostatný zdroj tepla – elektrokotel RAY 14 KE.

 
13. 7. 2020
Stavební úpravy bytového domu 
Vinohrady, nám. Míru 1195/5

Jako zdroje tepla jsou navrženy jeden plynový kondenzační kotel VAILLANT VUW 236/7-2 ecoTEC pure o výkonu 7,2-20,2 kW s průtokovým ohřevem teplé vody (2. NP) a sestava plynového kondenzačního kotle VAILLANT VU 146/5-3 A ecoTEC o výkonu 14,9 kW a ohříváku Vaillant VIH R 120/6M (6.-7. NP). Kotle jsou 5. emisní třídy a budou umístěny v bytech ve 2. NP
a 6.-7. NP.

 14. 7. 2020
Rekonstrukce objektu
Nové Město, Žitná 1577/50
Zdrojem tepla pro vytápění celého objektu budou dva plynové kondenzační kotle typu Buderus Logamax plus GB 162-45 o výkonu 2 × 45 kW, které budou umístěny v suterénu v samostatné kotelně. Kotle budou 5. emisní třídy NOx. Odkouření kotlů bude vyvedeno nad střechu objektu.
27. 7. 2020
Půdní vestavba
Vinohrady, Moravská 1401/38

Předmětem posouzení je v úvodu uvedená půdní vestavba pěti půdních bytů ve stávajícím nárožním činžovním domě na rohu ulic Moravská a Chodská. Zdrojem tepla pro byty budou 2 plynové kondenzační kotle typu Buderus Logamax GB162-100
o výkonu jednotlivého kotle 20,8-99,5 kW. Kotle budou 5. emisní třídy NOx. Kotle budou umístěny v 1. PP v kotelně. Odkouření kotlů bude vyvedeno nad střechu objektu.

 
28. 7. 2020
Půdní vestavba
Nové Město, Lublaňská 1836/43

V půdní vestavbě nejsou v současnosti provozovány spalovací zdroje. Jako zdroj tepla pro byt je navržen závěsný plynový kondenzační kotel. Navrženou variantou je kotel typu Vaillant VU 246/5-3 ecoTEC PRO splňující požadavky 5. emisní třídy s výkonem kotle 6,9-25,5 kW. Kotel bude umístěn v technické místnosti nad koupelnou zamýšleného bytu. Odvod spalin bude vyveden nad střechu objektu.

 
20. 8. 2020
Půdní vestavba
Vinohrady, Lublaňská  676/50

V půdní vestavbě nejsou v současnosti provozovány spalovací zdroje. Jako zdroj tepla pro každý byt je navržen jeden závěsný plynový kondenzační kotel. Navrženou variantou je kotel typu Vaillant VUW 236/5-3 splňující požadavky 5. emisní třídy a s výkonem každého kotle 5,2-18,5 kW. Kotle budou umístěny v podkroví řešeného bytového domu. Odvod spalin bude vyveden nad střechu objektu.

 
20. 8. 2020
Půdní vestavba
Vinohrady, Na Folimance 2155/15

V půdní vestavbě nejsou v současnosti provozovány spalovací zdroje. Jako zdroj tepla pro každý byt je navržen závěsný plynový kondenzační kotel. Navrženou variantou je kotel typu Buderus Logamax Plus GB172-24K splňující požadavky 5. emisní třídy, s výkonem 23 kW. Kotel bude umístěn v koupelně. Odvod spalin bude vyveden nad střechu objektu.

 
21. 8. 2020
Přístavba a nástavba bytového domu
Vinohrady, Máchova 1121/4
V bytovém domě nejsou v současnosti provozovány spalovací zdroje. Jako zdroj tepla jsou navrženy dva závěsné plynové kondenzační kotle. Navrženou variantou je kotel typu Buderus Logamax GB192-50i splňující požadavky 5. emisní třídy a s výkonem každého kotle 45 kW. Kotle budou umístěny v technické místnosti č. 0.04 v 1. PP. Odvod spalin bude vyveden nad střechu objektu.
24. 8. 2020
rozšíření rozsahu stavebních prací
Vinohrady, Bělehradská 286/75

V rámci rekonstrukce jsou navrženy dva plynové, závěsné kondenzační kotle, zapojené do kaskády, od firmy Viessmann typ Vitodens 200-W, o jmenovitém výkonu 49 kW. Celkový výkon činí 2 × 49 kW. Z hlediska spalování a emisí NOx plní kotle 6. imisní třídu. Odkouření kotlů bude provedeno pomocí systémových kouřovodů do přilehlého stávajícího komínového průduchu, který odvede spaliny nad střechu objektu. Kotle budou umístěny v suterénu řešeného objektu.

 
24. 8. 2020
Stavební úpravy domu
Nové Město, Melounová 1654/2

V bytovém domě nejsou v současnosti provozovány spalovací zdroje, avšak dle projektanta, který se odkazuje na poslední doloženou dokumentaci ve stavebním archívu Prahy 2, kde jsou dohledatelné u bytů, které jsou předmětem projektu, pouze původní stavební výkresy, podle kterých byly byty zcela nepochybně vytápěny lokálními topidly na pevná paliva. Jako zdroj tepla pro každý byt je navržen závěsný plynový kondenzační kotel. Navrženou variantou je kotel typu Vaillant VU 186/3-5 o výkonu 6,8-18,4 kW a Ariston 35 o výkonu 31 kW splňující požadavky 5. emisní třídy. Kotle budou umístěny v bytech ve 2., 3., 4., a 5. NP. Odvod spalin bude vyveden nad střechu objektu.

 
28. 8. 2020
dieselagregát ve dvoře
Nové Město, Kateřinská 521/19

Předmětem posouzení je v úvodu uvedený záměr umístění dieselgenerátoru ve dvoře Ústavu hematologie a krevní transfuze. Ve dvoře nejsou v současnosti provozovány spalovací zdroje. Jako zdroj znečištění je navržen dieselgenerátor. Dle projektanta je pravděpodobnou variantou dieselgenerátor typy FMT FGR 88 MC o výkonu 63,4 kW (79,2 kVA). Dieselgenerátor bude umístěn ve dvoře Ústavu hematologie a krevní transfuze.

 
3. 9. 2020
Stavební úpravy
Nové Město, Ječná 1433/9

V půdní vestavbě nejsou v současnosti provozovány spalovací zdroje. Jako zdroj tepla pro hotel a bytový dům je navržen závěsný plynový kondenzační kotel. Navrženou variantou jsou kotle typu Baxi Luna Duo-tec MP+ 1.110
s výkonem každého kotle 102 kW (hotel) a Baxi Luna Duo-tec MP+ 1.70 s výkonem každého kotle 65 kW (bytový dům) splňující požadavky 6. emisní třídy. Kotle budou umístěny v 1. PP v kotelně. Odvod spalin bude vyveden nad střechu objektu.

 
4. 9. 2020
Půdní vestavba
Vinohrady, Římská 1198/31

V půdní vestavbě nejsou v současnosti provozovány spalovací zdroje. Jako zdroj tepla pro každý byt je navržen závěsný plynový kondenzační kotel. Navrženou variantou je kotel typu Vaillant ecoTEC plus VUW 246/5-5 splňující požadavky 5. emisní třídy s výkonem každého kotle 4,2-21,2 kW. Kotle budou umístěny v koupelnách bytových jednotek v 6. a 7. NP. Odvod spalin bude vyveden nad střechu objektu.

 
Vytisknout