Závazná stanoviska – rok 2018

Poskytování informací dle ustanovení § 30 odst. 1 písm. f) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší

Žádosti o závazná stanoviska k územnímu řízení a stavebnímu řízení a k řízení o vydání kolaudačního souhlasu z hlediska ochrany ovzduší u stacionárních zdrojů neuvedených v příloze č. 2 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, podané na odbor životního prostředí ÚMČ Praha 2:

Datum vyřízení
Předmět žádosti
Katastrální území, ulice
Specifikace zdroje
12. 2. 2018
Chovy odchycených živočichů, víceúčelový objekt
Nové Město, Viničná 7
plynový kondenzační kotel o výkonu 2,5–17,4 kW
 14. 2. 2018
Půdní nástavba bytových jednotek a výměna výtahu
Vinohrady, Římská 34
plynové kondenzační kotle o výkonu 24 kW Protherm Panter Condens
 26. 2. 2018stavební úpravy a nástavba a přestavba domuNové Město, Na Slupi 8 a Apolinářská 1
 6x kotel typu Bude ruš Logana plus GB 126 – 100 V2
 28.2.2018realizace rychlého občerstvení v komerčních prostorách bytového domuNové Město, Na Moráni 11
plynový kotel o výkonu 8-20 kW
 28.2.2018stavební úpravy a nástavba objektuNové Město, Lípová 14
 

3x plynové kondenzační kotle 4,2- 21,2kW - Vaillant ecoTEC plus VUW 246/5-5  a 4 x plynový kondenzační kotel 3,3-14,9 kW, - Vaillant ecoTEC plus VU 146/5-5

 28.2.2018sloučení dvou bytových jednotek v půdním prostoruNové Město, Na Moráni 11
 

plynový  kondenzační kotel o výkonu 25 kW - Geminox THRS 5-25SET -161DC

 28. 2. 2018změna užívání části suterénu na obchod, nový vchod z ulice a komora pro nádoby na odpadVinohrady, Chodská 28
 

plynový kondenzační kotel o výkonu 24 kW - Protherm Condens Tiger

 6. 4. 2018
rekonstrukce bytového domu
Nusle, Spytihněvova 12
14 plynových teplovodních kondenzačních kotlů Buderus
17. 4. 2018
polyfunkční objekt
Vinohrady, Bělehradská X Na Ostrůvku
dva plynové kotle o výkonu 110 kW v I. etapě, dva plynové kotle o výkonu 95 kW ve II. etapě, všechny v emisní třídě 5
 13. 4. 2018
půdní vestavba v bytovém domu
Nové Město, Gorazdova 14
tři kombinované plynové kotle o výkonu 16 kW, musí splňovat emisní třídu 5
 20. 4. 2018
půdní vestavba
Vinohrady, Mánesova 39
plynový kondenzační kotel splňující parametry emisní třídy 5
 4. 5. 2018
laboratoř Nové Město, U Nemocnice 4
plynový turbokotel o výkonu 30–35 kW 
 24. 5. 2018
stavební úpravy objektů a retenční nádrž
Vinohrady, Perucká 5, 7, 9, 11
dva plynové kondenzační kotle Buderus Logano KB 372 o výkonu 150 kW
 22. 5. 2018
nová budova
Vyšehrad, Neklanova 1
dva plynové kondenzační kotle o celkovém výkonu 98 kW
 13. 6. 2018
změna stavby před dokončením
Vinohrady, Americká 25
zdrojem tepla v 5. NP budou el. přímotopy; v 6. NP bude kondenzační plynový kotel o výkonu 17 kW
 26. 6. 2018
změna užívání bytu na nebytový prostor
Vinohrady, Lublaňská 2
plynový kondenzační kotel o výkonu 4,3–17,4 kW splňující parametry emisní třídy 5
 29. 6. 2018
změna stavby před dokončením
Nové Město, Dittrichova 4
nově instalované plynové kondenzační kotle budou splňovat parametry emisní třídy 5 podle tabulky č. 14 normy ČSN EN 297/A5
 11. 7. 2018
půdní vestavba a stavební úpravy
Vinohrady, Záhřebská 29
závěsný plynový kondenzační kotel o výkonu 20 kW splňující parametry emisní třídy 5 podle norem
13. 7. 2018
stavební úprava bytových jednotek
Vinohrady, Mánesova 74
nástěnné kondenzační kotle Immergas VICTRX EXA 28 1 ErP emisní třídy 5
18. 7. 2018
stavební úprava dvorního objektu
Nusle, Jaromírova 35
šest závěsných plynových kondenzačních kotlů Geminox THRs
2-17-M-75V o výkonu 17 kW v 5. emisní třídě
19. 7. 2018
půdní vestavba s výtahem
Vyšehrad, Na Libušince 7
plynový kondenzační kotel o jmenovitém výkonu 24,3 kW JUNKERS CERAPUR COMPACT ZWB 24-IDE je 5. emisní třídy
 25. 7. 2018
stavební úpravy bytového domu
Vinohrady, Mánesova 78
Dva závěsné plynové kondenzační kotle Viessmann Vitodens 200 W 120 o max. jmenovitém topném výkonu 2 × 110,9 kW, emisní třída NOx 5.
 25. 7. 2018
výměna technologie plynové kotelny
Nové Město, Ječná 29
Dva plynové stacionární kondenzační kotle DE DIETRICH C 230-210 ECO, každý o jmenovitém výkonu 200 kW. Kotle splňují požadavky 5. emisní třídy.
 26. 7. 2018
rekonstrukce, stavební úpravy, nástavba
Vinohrady, Rubešova 7
Dva plynové nástěnné kondenzační kotle BUDERUS GB 192-50 o jednotlivém topném výkonu 49 kW, umístěné v suterénu v technické místnosti. Kotle splňují emisní třídu 5.
10. 8. 2018
půdní vestavba
Nové Město, Melounová 520/4
Dva plynové kotle o výkonu 33 kW, emisní třída 5.
 13. 8. 2018
stavební úpravy domu
Vinohrady, Legerova 619/72
Dva plynové nástěnné kotle o výkonu 49 kW, emisní třída 5.
 15. 8. 2018
renovace domu
Vinohrady, Sázavská 807/14

Pro vytápění bytů v podkroví a ohřev TUV budou instalovány tři plynové kotle 5. emisní třídy, každý o jmenovitém výkonu max. 24 kW.

Vytápění v komerčních prostorách 1. PP a 1. NP bude realizováno dvěma plynovými kotli o výkonu 1 × do 24 kW a 1 × 30kW, kotle budou 5. emisní třídy.
15. 8. 2018
půdní vestavba
Vinohrady, Vinohradská 29/93
Zdrojem tepla budou čtyři nástěnné plynové kondenzační kotle Junkers Cerapur Acu Smart o výkonu 7,3 – 23,7 kW. Kotle splňují 5. emisní třídu.
 2. 10. 2018
oprava bytu
Vinohrady, Vinohradská 283/52
Zdrojem tepla budou čtyři nástěnné plynové kondenzační kotle 5. emisní třídy o topném výkonu 24,7 kW Junkers Cerapur Compact ZWB 24-1 DE
 15. 10. 2018
změna stavby před dokončením
Nusle, Oldřichova 196/57

Zdrojem tepla je kaskáda dvou plynových nástěnných kondenzačních kotlů Buderus Logmax plus GB192-50i. Celkový tepelný výkon kaskády kotlů je 97,8 kW. Kotle jsou zařazeny do 5. třídy NOx.


6. 11. 2018
rekonstrukce Rezidence Škrétova
Vinohrady, Škrétova 4 a Rubešova 5
Dvakrát dvojice kondenzačních kotlů o jmenovitém příkonu každého z kotlů cca 85 kW, kotle typu Buderus Logamax Plus GB 162-85, splňují 5. emisní třídu NOx.
14. 9. 2018
nástavba bytového domu
Nové Město, Žitná 28/525 Tři plynové kondenzační kotle De Dietrich Innovens PRO MCA 90 o celkovém jmenovitém výkonu 268,5 kW.
14. 11. 2018
půdní vestavba
Vyšehrad, Neklanova 151/20
Dva plynové kondenzační kotle typu GEMINOX THRS 1-10SET-111
o výkonech 2 × 0,9 – 9,5 kW.
 23. 11. 2018
nástavba a přístavba
Vinohrady, Italská 211/13
Součástí stavby budou plynové kondenzační kotle jako zdroj tepla pro vytápění a ohřev TUV. Palivem bude zemní plyn, kotle budou ve třídě NOx 5. Celkem bude osazeno
8 kotlů.
 23. 9. 2018
adaptace 1. pp domu
Vinohrady, Polská 1271/14
Kondenzační kotel Immergas VICTRIX 24 TT 2ErP třídy NOx 5 o výkonu
3,0 – 20,5 kW v režimu vytápění a 3,0 – 23,6 kW při ohřevu TUV. Pro odvod spalin bude využit stávající komínový průduch, který je vyústěn nad střechu objektu.
20. 11. 2018
vestavba centrální kotelny
Nové Město, Legerova 1821/41
Dva kondenzační kotle Viessmann Vitodens 200-W b2HA 60 o výkonu 2 x 60 kW.
28. 11. 2018 půdní vestavba dvou bytových jednotekVyšehrad, Na Slupi 140/9Dva plynové kondenzační kotle o výkonu 2 × 24 kW.
4. 12. 2018 změna stavby uliční části půdní vestavby + kotelna Lípová 472/10 

Dva plynové kondenzační kotle Geminox o jmenovitém výkonu 2 × 35 kW, odtah spalin bude vyveden komínem nad střechu objektu.

 17. 12. 2018
rekonstrukce hotelu
Náplavní 1618/6
Dieselagregát, sloužící jako náhradní zdroj elektrické energie v případě ohrožení klientů a objektu.

Náhradní zdroj elektrické energie bude vyžadovat pravidelnou kontrolu funkčnosti – spuštění dieselagregátu 1 × měsíčně a to po dobu 20 minut. Maximální výkon stroje je 220 kW. Maximální spotřeba motorové nafty při 100% výkonu bude
60 l/h.

Vytisknout