Závazná stanoviska - rok 2014

Poskytování informací dle ustanovení § 30 odst. 1 písm. f) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší

Žádosti o závazná stanoviska k územnímu řízení a stavebnímu řízení a k řízení o vydání kolaudačního souhlasu z hlediska ochrany ovzduší u stacionárních zdrojů neuvedených v příloze č. 2 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, podané na odbor životního prostředí ÚMČ Praha 2:


Datum podání identifikace žadatele předmět žádosti katastrální území specifikace zdroje výsledný dokument
6.2.2014 MRÁZEK & ROSSI architekt s.r.o. stavební úpravy objektu Nové Město plynový kotel typ Buderus GB 162-45 o jmenovitém výkonu 45 kW + Buderus GB 162-15 o jmenovitém výkonu 15 kW závazné stanovisko
11.2.2014 ARKOS, s.r.o. stavební úpravy spojené s částečnou změnou užívání a nástavba bytového domu Vinohrady nástěnný kondenzační kotel typ Geminox THRs 10-50 C o jmenovitém výkonu 49 kW závazné stanovisko
19.2.2014 Ivana Marešová půdní vestavba, nástavba a přístavba výtahu Vinohrady kondenzační kotel Vitodens 333-F o výkonu 3,5 - 11,8 kW závazné stanovisko
20.2.2014 Atlante Profi Atelier s.r.o. půdní vestavba a dostavba výtahu Nové Město kondenzační kotel typu Junkers závazné stanovisko
12.3.2014 QUADRA PROJECT s.r.o. stavební úpravy bytových jednotek Vyšehrad kondenzační kotel Geminox ZEM 2-17M-50V s výkonem 2,4 - 17 kW závazné stanovisko
21.3.2014 JUDr. Vendelín Mihalik dodatečné povolení stavebních úprav Vinohrady kondenzační kotel o výkonu 24 kW závazné stanovisko
7.4.2014 Arplan s.r.o. stavební úpravy stávající bytové jednotky Vinohrady kotel Vaillant VUW 255/4-7 turbo TEC exclusiv o výkonu 12,8 - 24,4 kW závazné stanovisko
8.4.2014 Jiří Hrouda dodatečné stavební povolení - stavební úpravy objektu Vyšehrad kondenzační kotel Geminox THRs 1-10 Set 125 s výkonem do 1 - 9,5 kW závazné stanovisko
8.4.2014 Stuart Howitt stavební úpravy bytu Vinohrady kotel Junkers Cerapur ZWB 28-3C závazné stanovisko
16.4.2014 Alan Verbík  půdní vestavba Vinohrady závěsný kondenzační kotel firmy Junkers Cerapur Modul typ ZBS 14/100S-3 MA o jmenovitém výkonu 14 kW závazné stanovisko
16.4.2014 Jana Fiedlerová půdní vestavba Vinohrady závěsný kondenzační kotel firmy Junkers Cerapur Modul typ ZBS 14/100S-3 MA o jmenovitém výkonu 14 kW závazné stanovisko
18.4.2014 Ing. Vlastimil Kašpar změna bytových jednotek Vinohrady závěsný kombinovaný plynový kotel o výkonu 26 kW závazné stanovisko
24.4.2014 Ing. Lenka Hábová nástavba a stavební úpravy bytového domu Nové Město kondenzační kotle Hamworthy Condensinox závazné stanovisko
12.5.2014 ISI, spol. s r.o. stavební úpravy BD - změna stavby před dokončením Vinohrady kondenzační kotle Vitodens 200 W závazné stanovisko
14.5.2014 Ing. Alexandra Bystřická půdní vestavba 3 bytů do objektu Vinohrady turbokotel o výkonu do 24 kW závazné stanovisko
19.5.2014 Ing. Pavel Vorreiter výměna technologie Vinohrady kondenzační kotle DE DIETRICH C závazné stanovisko
20.5.2014 Ing. Vít Hujer rekonstrukce plynové kotelny Vinohrady kondenzační kotle De Dietrich INNOVENS MCA 65 závazné stanovisko
29.5.2014 EATELIER s.r.o. stavební úpravy a změna užívání 1.PP Vinohrady kondenzační kotel Hoval TopGas classic 30 závazné stanovisko
4.6.2014 Ing. Pavla Chládková stavební úpravy - půdní vestavba a oprava fasády Nové Město kondenzační kotle o výkonu 8-24 kW závazné stanovisko
4.6.2014 Stanislava Kmentová kulturní centrum Antonína Dvořáka Nové Město 4x kotel o výkonu 35kW + kotle o výkonu 12 kW závazné stanovisko
6.6.2014 BOMART spol. s r.o. rekonstrukce bytu Nové Město kondenzační kotel Junkers o výkonu 14 kW závazné stanovisko
9.6.2014 Akad. arch. Jan Lepša stavební úpravy - půdní vestavba a přístavba výtahu Vinohrady kondenzační kotle závazné stanovisko
10.6.2014 Ing. arch. Martin Žižka vybudování centrální kotelny Vinohrady 2x kondenzační kotel Ygnis o výkonu 16-80 kW závazné stanovisko
25.6.2014 IVE - projektový ateliér etážové vytápění a celková oprava bytu Vinohrady kondenzační kotel Vaillant o výkonu 24 kW závazné stanovisko
8.7.2014 Mtprojekt přestavba bytového domu Vinohrady plynový kotel závazné stanovisko
11.8.2014
Arplan s.r.o.

stavební úpravy stávající bytové jednotky v 1.NP

Vinohrady
kotel Vaillant VUW 255/4-7 turbo TEC exclusiv o výkonu 12,8 - 24,4 kW
závazné stanovisko

11.8.2014

Arplan s.r.o.

stavební úpravy stávající bytové jednotky v 4.NP

Vinohrady
kotel Vaillant VUW 255/4-7 turbo TEC exclusiv o výkonu 12,8 - 24,4 kW
závazné stanovisko
21.8.2014 Architektonický ateliér ULTRA stavební úpravy v 6. a 7.NP Nové Město 2x kondenzační plynový kotel Vaillant VU 466/4-5 ecoTEC plus o výkonu 2 x 45 kW závazné stanovisko
29.8.2014
Jiří Solnař
stavební úpravy 1.NP domu
Vinohrady
kotel Junkers Cerapur Smart typ ZWB 28-3
závazné stanovisko
 15.9.2014 Lucie Kupková instalace plynového etážového topení Vinohrady kotel Protherm Panter 25 KKV závazné stanovisko
 15.9.2014 Arplan s.r.o. stavební úpravy v 5.NP Nové Město kotel Vaillant VUW 255/4-7 turbo TEC exclusiv o výkonu 12,8 - 24,4 kW závazné stanovisko
 1.10.2014 Bohuslav Sajler rekonstrukce činžovního domu na hotel a byty Nové Město 2x kotel Buderus GB 162 o výkonu 100 kW závazné stanovisko
 7.10.2014 Ing. Vladislav Machytka domovní rozvod plynu a topeníVinohrady kotel Wiessmann Vitodens 100-26 kombi o výkonu 26 kW závazné stanovisko
 15.10.2014 Ing. arch. Martin Krise, CSc. půdní vestavba, přístavba výtahu a stavební úpravy domu a dvora Vinohrady kondenzační kotle závazné stanovisko
 21.10.2014 Arplan s.r.o. stavební úpravy a udržovací práce Nové Město kotel Vaillant VUW 255/4-7 turbo TEC exclusiv o výkonu 12,8 - 24,4 kW závazné stanovisko
  21.10.2014 Arplan s.r.o. stavební úpravy a udržovací práce Nové Město kotel Vaillant VUW 255/4-7 turbo TEC exclusiv o výkonu 12,8 - 24,4 kW závazné stanovisko
 31.10.2014 Ing. arch. Vít Paloch rekonstrukce a adaptace objektu Vinohrady 2x kotel Buderus GB 162-80 závazné stanovisko
 3.11.2014 Alena Píšová víceúčelový objekt pro práci s živými organismy Nové Město 2x kotel Geminox THRs 5-25 Czávazné stanovisko
 24.11.2014 Architektonický ateliér ULTRA stavební úpravy dvorního objektu Nové Město 2x kotel Viessmann Vitodens 200-Wzávazné stanovisko
 24.11.2014 Architektonický ateliér ULTRA půdní vestavba, výtah a stavební úpravy domu Nové Město 2x kotel Viessmann Vitodens 200-W závazné stanovisko
 27.11.2014 Ponte Carlo Projekt, s.r.o.stavební úpravy bytů ve 3.,4. a 5.NP  Nové Město kondenzační kotle závazné stanovisko
 3.12.2014 Dott. arch. Andrea Palazzo nástavba, přístavba výtahu a stavební úpravy Vinohrady kondenzační kotle závazné stanovisko
 8.12.2014 Ing. arch. Barbora Vančurová rekonstrukce bytu Vinohrady kotel Vaillant VU 206/5-5 ecoTEC plus o výkonu 3,8 - 20,0 kW závazné stanovisko
 15.12.2014
 Jan Meduna
 stavební úpravy bytového domu
 Nové Město
 plynový kotel
 závazné stanovisko


Zveřejněno: 05.02.2014 – webadmin@praha2.cz   |   Aktualizováno: 23.01.2015 – webadmin@praha2.cz
Vytisknout