Závazná stanoviska – rok 2019

Poskytování informací dle ustanovení § 30 odst. 1 písm. f) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší

Žádosti o závazná stanoviska k územnímu řízení a stavebnímu řízení a k řízení o vydání kolaudačního souhlasu z hlediska ochrany ovzduší u stacionárních zdrojů neuvedených v příloze č. 2 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, podané na odbor životního prostředí ÚMČ Praha 2:

Datum vyřízení 
Předmět žádosti 
Katastrální území, ulice 
Specifikace zdroje 
14. 1. 2019Stavební úpravy dvorní části objektu 
Nusle, Oldřichova 620/34 
Plynový kondenzační kotel typu Protherm Panther Condens 45 KKO o výkonu 45 kW a s produkcí NOx 44 mg/kWh bude zavěšený v prostoru skladu ve 2. NP. Odkouření kotle bude vyvedeno nad střechu objektu.
14. 1. 2019 Provizorní menza Nové Město, Albertov 7/3 a 
V objektu menzy budou umístěny nové zdroje znečišťování ovzduší, dva plynové konvektomaty pro ohřev jídel, každý o výkonu 40 kW. Spaliny budou vyvedeny komínem. 
22. 1. 2019
Umístění kotlů ústředního vytápění
Vinohrady, Rybalkova 927/4
Dvojice závěsných plynových kondenzačních kotlů emisní třídy 5 typu Vaillant VU 466/4-5, každý o jmenovitém výkonu (12,3 – 44,1) kW, nahradí původní vytápění elektrickými přímotopy. Kotle budou doplněny centrálním nepřímotopným zásobníkem TUV o objemu 500 l.
24. 1. 2019
Půda – stavební úpravy
Nové Město, Tyršova 1832/7

Nová plynová kotelna pro vytápění 3. NP až 7. NP. Dva modulární plynové kondenzační kotle typu Hoval UltraGas 70 a Hoval UltraGas 100. Tepelný výkon kotlů je 64 kW + 92 kW, celkem 156 kW. Nové plynové kondenzační kotle budou 5. emisní třídy s NOx pod 70 mg/kWh. Oba kotle budou mít společné odkouření komínem.

29. 1. 2019
Stavební úpravy a nástavba
Nusle, Nezamyslova 1712/13a
Nástěnný plynový kondenzační kotel BOSCH – JUNKERS typu CONDENS GC9000iW 30E s výkonem 29,2 kW. Kotel splňuje
5. emisní třídu.
30. 1. 2019
Stavební úpravy pro zřízení ubytovacích prostor
Vinohrady, Anglická 530/8

Nový kotel typu Wolf CGB – 2/20, který je 5. emisní třídy NOx a má výkon 24 kW. Bude sloužit pro vytápění a ohřev TUV.


6. 2. 2019

Stavební úpravy bytového domu se změnou v užívání části stavby v 1. PP na bytové prostory a modernizace výtahové šachty


Vinohrady, Máchova 1160/6

Změna vytápění z decentrálního plynového vytápění na centrální vytápění. V rámci projektu je uvažováno nad tím, že veškerá topidla a plynové spotřebiče budou demontovány, kromě bytové jednotky v 1. NP, do které se nebude zasahovat a kde jsou v současné době osazeny přímotopy. Předmětem projektu jsou dva plynové kondenzační kotle umístěné v suterénu objektu s odkouřením nad střechu objektu. Výkon jednotlivých kotlů bude do 50 kW. Plynové kotle budou spadat do 5. emisní třídy NOx.


18. 2. 2019
půdní vestavba mezonetové bytové jednotky
Vyšehrad, Vratislavova 26/16

Výkon každého z nových tří kotlů je 14 kW a jedná se o kotle 5. emisní třídy s odkouřením nad střechu objektu. V 6. NP je navržen jeden mezonetový byt, který bude vytápěn jedním kondenzačním kotlem o výkonu 24 kW, jedná se o kotel 5. emisní třídy s odvodem spalin nad střechu objektu. V bytovém domě se nenachází centrální zdroj tepla, na který by bylo možné nové byty napojit.


19. 2. 2019
vestavba výtahu a kotelny
Nové Město, Legerova 1822/43
Vytápěno bude pomocí dvou plynových kondenzačních kotlů, každý o výkonu
56,5 kW. Odkouření je vyvedeno nad střechu objektu, u nově instalovaných dvou plynových kondenzačních kotlů budou hodnoty NOx ve spalinách pod 55 mg.m-3.
21. 2. 2019
půdní vestavba a výstavba výtahu
Vinohrady, Lužická  1593/22

Dva byty budou vytápěny samostatně plynovými turbokotly Luna Platinum 1.12 GA s tepelným výkonem 12,4 kW. třetí byt bude bude vytápěn elektrickými radiátory. Spaliny jsou vyvedeny nad střechu objektu.


27. 2. 2019
nástavba dvou mezonetových bytových jednotek
Nusle, Lumírova 102/27

Dva nástěnné plynové kondenzační kotle typu VAILLANT ECO TEC plus VU 486/5-5 o výkonu každého kotle 44,1 kW (80/60°C) budou vytápět celý objekt – všechny byty a nebytové prostory.


 1. 3. 2019
novostavba venkovní učebny
Nové Město, Botičská 424/1

Dva kondenzační plynové kotle typu Vaillant VUW 246/5 eco Tec plus o výkonu 21,2 kW při 50/30 °C. Hodnota NOx ve spalinách je dle technické specifikace kotlů pod 35 mg/m3.


14. 3. 2019
stavební úpravay bytového domu
Vinohrady, Rejskova 948/5
Vytápění je v projektu nově řešeno centrálně dvěma plynovými kondenzačními kotli. Plynové kotle typu VAILLANT VU 656/4-5 eco TEC plus nahradí původní elektrické vytápění. Kotle budou o výkonu 2 × (14-65) kW a odkouření kotlů bude vyvedeno nad střechu objektu. Kotle jsou 5. emisní třídy NOx.
14. 3. 2019
ověřovací studie půdní nástavby
Vinohrady, Slezská 776/16

V rámci stavby bude provedena vestavba tří půdních bytů do hlavní budovy. Byty budou vytápěny třemi plynovými kondenzačními kotli o výkonu 10 – 13 kW s odvodem spalin nad střechu objektu. Zdrojem tepla bytů nad garážemi bude společný teplovodní rychloohřívací plynový kondenzační kotel o výkonu 24 kW s odvodem spalin nad střechu objektu. Všechny čtyři kotle budou emisní třídy NOx 5.


 15. 3. 2019
změna užívání bytu
Vinohrady, Lublaňská 125/20
Instalovaný plynový kondenzační kotel bude splňovat parametry 5. emisní třídy NOx podle tabulky č. 4 - Třídy NOx, uvedené v normě ČSN EN 15502-1+A1. 
26. 3. 2019
nástavba domu, přístavba výtahu, zimní zahrady, balkonů ve dvoře
Vinohrady, Záhřebská 534/14

V rámci stavby vznikne centrální vytápění s kotelnou umístěnou v suterénu. Navržen je kotel typu Viesmann 200 CM2 o výkonu 246 kW, 5. emisní třídy NOx.


27. 3. 2019
půdní nástavba, vestavba výtahu a vestavba ve vnitrobloku
Nusle, Oldřichova 283/53

Ve dvorním objektu bude topení řešeno elektricky.  V rámci předmětného záměru bude umístěno celkem
8 plynových kondenzačních kotlů, jako typ kotle je uvažován Junkers Condens GC9000iW 50.


27. 3. 2019
stavební úpravy a přístavba výtahu
Nové Město, Odborů 280/5
Byt bude vytápěn nástěnným plynovým kondenzačním kotlem typu VIESSMANN VITODENS 111-W o výkonu 4,7 až 35 kW. Kotel je 5. emisní třídy.
10. 4. 2019
půdní vestavba
Vinohrady, Čelakovského sady 434/4

Předmětem posouzení je půdní vestavba, v rámci které vzniknou tři mezonetové byty. Každý byt bude mít svůj zdroj tepla – plynový kondenzační kotel s integrovaným zásobníkem TV. Tepelný výkon kotlů bude 2,9 – 18,2 kW.


17. 4. 2019
stavební úpravy, přístavba výtahu a nástavba objektu
Vinohrady, Třebízského 1391/8
Kotle pro centrální vytápění objektu budou umístěny ve 2. PP. Nové centrální vytápění nahradí i jednotlivé zdroje tepla (wawky, kotel na plyn a kotel na elektřinu)
u stávajících jednotek. Na novou část plynovodu budou napojeny dva plynové kondenzační kotle, každý o výkonu 98 kW a spotřebě zemního plynu 11 m3/h. Kotle budou 5. emisní třídy.
17. 4. 2019
vestavba plynové kotelny do podkroví, nové rozvody
Vinohrady, Krkonošská 1471/17

Pro přípravu TUV a vytápění objektu byla navržena dvojice závěsných plynových kondenzačních kotlů Vaillant VU 1206/5-5 o výkonu
22,4 – 112 kW. Plynové kotly budou zapojeny do kaskády a budou odkouřeny společným odkouřením nad střechu objektu. Jedná se o kotle 5. emisní třídy. Spotřeba zemního plynu je zde celkem 24,2 m3/h při jmenovitém výkonu každého kotle.


29. 4. 2019
Rezidence Perucká
Vinohrady, Perucká
Navržené jsou dva plynové kondenzační kotle o výkonu každého kotle
10,4–44,9 kW. Odtah spalin bude vyveden nad střechu objektu.
6. 5. 2019
Stavební úpravy v objektu hotelu Mánes
Nové Město, Myslíkova 262/20

Da plynové kondenzační kotle Viessmann Vitodens 200-W
(32–150 kW), zapojené do kaskády a určené jako hlavní zdroj tepla pro objekt. Kotle splňují 5. emisní třídu. V 1. PP budou vytápění zajišťovat parapetní a mezistropní jednotky fan-coil. Odtah spalin bude vyveden komínovým průduchem až nad střechu.


7. 6. 2019
Přístavba k bytovému domu
Nové Město, Vyšehradská 1269/29

Dva plynové kondenzační kotle Buderus Logamax Plus GB 192i – 25, každý o výkonu 48 kW s umístěním v suterénu původního stávajícího objektu. Spaliny budou vyvedeny nad střechu objektu. Dle technické specifikace jsou kotle 5. emisní třídy NOx.


10. 6. 2019
Stavební úpravy činžovního domu
Vinohrady, Americká 849/26

Dva plynové kondenzační kotle Viessmann Vitodens 200-W B2HA, každý o výkonu 80 kW. Původní vytápění bylo řešeno plynovými topidly WAW. Nově instalované kotle budou splňovat parametry
5. emisní třídy NOx podle tabulky č. 4 - Třídy NOx uvedené v normě ČSN EN 15502-1+A1.

17. 6. 2019
Stavební úpravy podkroví a střechy bytového domu
Nusle, Oldřichova 596/37

Čtyři plynové kondenzační kotle typu Vaillant VU 156/5-7 eco TEC, každý o výkonu 1,9 – 15,3 kW, umístěné v bytech.


25. 6. 2019
Bytový dům Perucká
Vinohrady, Perucká, parc. č. 4394/57,
4394/35, 4394/5, 4394/2 a 4230/2,  

Objekt bude vytápěn dvěma plynovými kondenzačními kotli, každý o výkonu 49 kW. Kotle budou umístěny v technické místnosti v suterénu objektu.

Hodnoty NOx ve spalinách budou pod 55 mg.m-3.
27. 6. 2019
Půdní vestavba
Vinohrady, Vozová 1570/4
Zdrojem tepla pro půdní nástavbu budou dva plynové kondenzační kotle Panther Condens 25KKV, každý o výkonu 5–25 kW. Kotle jsou 5. emisní třídy NOx. Spaliny budou vyvedeny nad střechu objektu.
27. 6. 2019

Půdní nástavba bytových jednotek, přístavba výtahu a stavební úpravy společných částí


Vinohrady, Korunní 969/33

Tři byty, které budou vytápěny třemi plynovými kondenzačními kotli Baxi Luna Platinum 1.18 o výkonu 16,9 kW u každého kotle. Navrhované kotle splňují požadavky 5. emisní třídy NOx. Čtvrtý byt bude vytápěn elektricky. Odvod spalin je vyveden nad střechu objektu.


 12. 7. 2019
Stavební úprava se změnou účelu na bytový dům objektu
Nusle, Jaromírova 211/48

Jako zdroj tepla jsou navrženy dva plynové kondenzační kotle  Buderus GB 192-35i
o výkonu 2 × 47,9 kW a emisní třídy NOx 5. Kotle budou instalovány v 1. PP. Odkouření kotlů je nad střechu objektu.


15. 7. 2019
Nástavba, přístavba výtahu a stavební úpravy bytového domu
Vinohrady, Italská 1274/8

Navrhovaný plynový kondenzační kotel o min. příkonu 12 kW  bude splňovat hodnoty NOx ve spalinách pod 55 mg.m-3


18. 7. 2019

Stavební úpravy objektu a změna užívání na apartmány


Vinohrady, Římská 104/14
Pro ohřev teplé vody a pro topení budou nově využity kotle na zemní plyn, které budou umístěny v 1. PP - 5. NP. V projektové dokumentaci je navrženo 6 kotlů 5. emisní třídy NOx s celkovým výkonem do 180 kW, výkon jednoho kotle nepřesáhne 30 kW. Spaliny budou vyvedeny nad střechu objektu.
26. 7. 2019
Půdní vestavba a stavební úpravy domu
Nové Město, Podskalská 391/9

V každém bytě bude osazen plynový kotel, v projektu je navržen typ Vaillant eco COMPACT VCC 206/4-5 150. Kotel je 5. emisní třídy NOx o výkonu 4,3 – 21,5 kW. Odkouření kotle je nad střechu objektu.


31. 7. 2019
Rekonstrukce bytového domu
Nusle, Oldřichova 245/15

Vytápění objektu bude zajištěno dvěma plynovými kondenzačními kotli, které naradí původních přibližně 20 plynových kotlů různého stáří. Navržen je typ Logamax plus GB 1662-100, o výkonu 94,5 kW a emisní třídy NOx 5. Odvod spalin bude vyveden nad střechu objektu.


1. 8. 2019
Přístavba, stavební úpravy chodníku, přeložka trakčního vedení
Vinohrady, Škrétova 4, Rubešova 5

V objektu Škrétova budou nově umístěny tři plynové kotle Viessmann Vitodens 200 o výkonu každého kotle 85 kW. V objektu Rubešova budou umístěny taktéž tři plynové kotle Viessmann Vitodens 200 o výkonu každého kotle 85 kW. Odkouření kotlů bude vyvedeno nad střechy objektů.


6. 8. 2019
Půdní vestavba BD Záhřebská
Vinohrady, Záhřebská 157/24

Jednotlivé byty a restaurace budou vytápěny z centrálního zdroje tepla, kterým jsou dva plynové kotle umístěné v 1. PP. Celkový výkon kotelny je 140 kW. Spaliny budou vyvedeny nad střechu objektu. V projektu je navržen kotel 5. emisní třídy NOx s maximální koncentrací
60 mg/kWh.


27. 8. 2019
Přístavba výtahu, půdní vestavba a nástavba bytového domu
Vinohrady, Mánesova 1723/70

Každý byt bude vytápěn plynovým kondenzačním kotlem o výkonu 1,9 – 21,6 kW typu Vaillant eco TEC exclusive VU 216/5-7 s hodnotou NOx ve spalinách pod 60 mg/m3. Odvod spalin bude vyveden nad střechu objektu.


28. 8. 2019
Úpravy mezonetového bytu
Vinohrady, Chopinova 1500/20

Místo stávajícího plynového kotle bude instalováno tepelné čerpadlo vzduch/voda a dále budou v bytě instalovány dva plynové krby typu Kalfire G 120, každý o výkonu 8,3 kW. Spaliny budou vyvedeny nad střechu objektu. Krby jsou pouze dekorativní
a neslouží k vytápění bytu.


 11. 9. 2019
Oprava bytu
Vinohrady, Budečská 1028/16

V bytě č. 5 bude plynový kotel typu Vaillant VU INT II 146/5-3 A R4 pouze v rámci bytu přemístěn a doplněn zásobníkem TUV VIH R 120/6 B. Pro byty č. 14 a 15 jsou navrženy 2 plynové kondenzační kotle typu Baxi LUNA Duo-Tec + 28GA o max. výkonu 28,9 kW. Odtah spalin bude vyveden nad střechu objektu.


11. 9. 2019
Rekonstrukce a nadstavba bytového domu
Vyšehrad, Na Slupi 143/3
 

Předmětem posouzení je v úvodu uvedená stavba, v rámci které vzniknou v 5. NP 3 bytové jednotky, z nichž 2 budou vytápěny plynovým kondenzačním kotlem. Ve
4. NP dochází k drobným dispozičním úpravám, v rámci kterých budou do 2 bytových jednotek nově osazeny 2 plynové kondenzační kotle. Navrhované kotle jsou 5. emisní třídy a typu Vaillant VUW 236/7-2 eco TEC plus, s hodnotou NOx ve spalinách pod 35 mg/m3. Dle technické specifikace je při 50/30°C užitečný výkon kotlů v rozsahu 7,2 - 20,2 kW.Odtah spalin bude vyveden nad střechu objektu.

30. 9. 2019
Stavební úpravy vedoucí ke zřízení prostor pro krátkodobé ubytování Vinohrady, Anglická 530/8
Kotel typu Wolf CGB – 2/20, který je 5. emisní třídy NOx a má výkon 24 kW. Kotel bude sloužit pro vytápění a ohřev TUV pro řešené suterénní prostory, které nejsou v současné době vytápěny.
30. 9. 2019

Stavební úpravy bytového domu – půdní vestavba


Vinohrady, Bruselská 772/6
Původní elektrokotel bude nahrazen plynovým kondenzačním kotlem typu BUDERUS – GB 172–24 o výkonu 23,8 kW. Produkce NOx je dle technické specifikace kotle menší než 35 mg/kWh. Odkouření kotle bude vyvedeno nad střechu objektu.
30. 9. 2019
Stavební úpravy bytového domu – půdní vestavba
Vinohrady, Blanická 772/6
Původní elektrokotel bude nahrazen plynovým kondenzačním kotlem typu BUDERUS – GB 172–24 o výkonu 23,8 kW. Produkce NOx je dle technické specifikace kotle menší jak 35 mg/kWh. Odkouření kotle bude vyvedeno nad střechu objektu.
7. 10. 2019
Nástavba a vestavba bytové jednotky a střešní konstrukce
Nové Město, Trojanova 342/18
Dva mezonetové byty budou vytápěny plynovým kondenzačním kotlem Vaillant eco TEC VU exclusiv 156 (nebo ekvivalentní výrobek) o výkonu v rozsahu 1,9 – 14,5 kW
9. 10. 2019
Szavební úpravy bytového domu
Nusle, Oldřichova 299/23
V 1. PP budou umístěny 2 plynové kondenzační kotle, pro potřeby vytápění
2. až 5. NP, které nahradí samostatné plynové závěsné kotle umístěné v bytových jednotkách ve 2. – 5. NP. Kotle budou typu Vaillant VU 654-5 eco TEC plus o výkonu každého kotle 14 – 69 kW a 5. emisní třídy NOx. Odkouření bude vyvedeno stávajícím komínem po fasádě budovy až nad střechu objektu. V 1. NP bude vyměněn stávající kotel za nový plynový kondenzační kotel typu Vaillant VU 306/5–5 eco TEC plus
o výklonu 6,4 – 31 kW s odkouřením nad střechu objektu. Ve dvorním dvoupodlažním objektu bude po domluvě s investorem vytápění řešeno elektricky.