Zastupitelstvo

17. řádné zasedání zastupitelstva městské části Praha 2 proběhlo 27. března. Z jednání vyjímáme: slib nového člena zastupitele složili MUDr. Elena Güttlerová (ČSSD) jako náhradnice za odstoupivší Mgr. Irenu Ondráčkovou a Jan Korseska (US) jako náhradník za PhDr. Andreje Gjuriče.
Dále zastupitelstvo rozhodlo o adresném poskytnutí finančních příspěvků rodinám, jejichž děti mají těžké zdravotní potíže. Dále zastupitelé odsouhlasili udělení grantů ve všech vypsaných oblastech na rok 2001 (celkem 2,8 mil. Kč) a také schválili poskytnutí značné částky (13 mil. Kč) z rozpočtu městské části na rekonstrukce dlážděných chodníků včetně předběžného seznamu lokalit vhodných k rekonstrukci.
Projednána byla také zpráva o plnění rozpočtu městské části za rok 2000. Schválena byla také částka 828 000 Kč z rozpočtu na realizaci důležitého programu prevence drogových závislostí a související kriminality.
Jednání o revitalizaci Havlíčkových sadů bylo přesunuto na příští veřejné jednání zastupitelstva, které se bude konat 15. května 2001.
Úplný zápis z jednání bude po ověření přístupný na internetové stránce http://www.praha2.cz/jednani/default.asp a v informační
kanceláři Úřadu městské části Praha 2, náměstí Míru 20.

MBr

Zveřejněno: 03.04.2001 – support@publix.cz
Vytisknout