Zastupitelka Prahy 2 Eliška Zemanová uctila památku Milady Horákové

Zastupitelka Eliška Zemanová uctila v pondělí 26. června památku Milady Horákové u jejího symbolického hrobu na Vyšehradském hřbitově a následně se poklonila i obětem totalitních režimů u Památníku kněží, řeholníků a řeholnic tamtéž.
Z hlediska historických souvislostí je Praha 2 Miladě Horákové velmi blízko a umístění památníku na její počest v této městské části má své velké opodstatnění. V Praze 2 se narodila, chodila tu do gymnázia, v kostele sv. Ludmily měla svatbu, za nacistické okupace byla vězněna v káznici Novoměstské radnice, její ztracený hrob je na památném Vyšehradě.
Městská část Praha 2 podporuje záměr umístění pomníku Milady Horákové společně s Klubem Milady Horákové v zahradě Ztracenka.
Stále je možné přispět na účet veřejné sbírky k vybudování pomníku, č. ú.: 3257614319/0800

Zveřejněno: 29.06.2017 – webadmin@praha2.cz
Vytisknout