Zastupitelé se sešli na prvním řádném zasedání

První řádné zasedání ZMČ Praha 2 se konalo 25. února na Novoměstské radnici.
Byli zvoleni členové kontrolního a finančního výboru zastupitelstva. Stalo se již v Praze 2 tradicí, že místa předsedů těchto výborů nabízí koalice opozici. Ostatní členové výborů jsou delegováni svými kluby podle toho, kolik který klub získal „křesel" v Zastupitelstvu MČ Praha 2. Nejdůležitějším bodem jednání bylo schválení rozpočtu městské části na rok 2003. Úplný zápis z jednání bude po ověření přístupný na úřední desce, v informační kanceláři ÚMČ v Jugoslávské 20 a na www.praha2.cz.
Příští zasedání ZMČ, které je veřejné, se bude konat 25. března 2002 od 16:00 na Novoměstské radnici.   

MBr

Zveřejněno: 05.03.2003 – support@publix.cz
Vytisknout