Zasedání zastupitelstva

Třetí řádné zasedání ZMČ Praha 2 se konalo 6. května na Novoměstské radnici. Zastupitelé projednali zprávu o plnění rozpočtu a o hospodaření s prostředky hospodářské činnosti MČ Praha 2 za rok 2002. Podrobnější rozbor k tomuto tématu uveřejníme v příštím čísle. Zastupitelé také schválili přidělení grantů v oblasti životního prostředí v celkové výši 65 550 Kč z prostředků MČ. Po dlouhé diskusi hlasováním (28 pro, 0 proti a tři se zdrželi) schválili zastupitelé rekonstrukci budovy radnice na náměstí Míru. Dále byl schválen program prevence kriminality MČ Praha 2 pro rok 2003, do kterého MČ vloží 179 600 Kč.
Úplný zápis z jednání bude po ověření přístupný na úřední desce, v informační kanceláři ÚMČ v Jugoslávské 20 a na www.praha2.cz.
Příští zasedání ZMČ, které je veřejné, se bude konat 17. června 2003 od 16:00 na Novoměstské radnici.

MBr

Zveřejněno: 10.06.2003 – support@publix.cz
Vytisknout