Zápisy dětí do 1. tříd základních škol zřizovaných MČ Praha 2

Základní škola   Termín zápisu    Dny otevřených dveří
ZŠ Londýnská   15. 1. a 16. 1. 14:00 – 18:00
ZŠ Botičská   15. 1. a 16. 1. 14:00 – 18:00
ZŠ Sázavská   15. 1. a 16. 1.   9. 1.   14:00 – 18:00   8:00 – 11:30
ZŠ K. V. Raise,
Slezská 21   15. 1. a 16. 1.
ZŠ Resslova   15. 1. a 16. 1.    9. 1. a 10. 1.
ZŠ Štěpánská   15. 1.    14:00 – 18:00
   16. 1. 14:00 – 17:00
ZŠ Na Smetance   15. 1. a 16. 1.    14:00 – 18:00
ZŠ Vratislavova   15. 1. a 16. 1.    14:00 – 18:00
ZŠ Legerova   15. 1. a 16. 1. ‑13. 1. se pořádá pro budoucí prvňáčky „Učení na zkoušku“ s návštěvou školní družiny od 9:00 do 11:00
ZŠ Kladská   ‑ Ve škole není 1. a 2. třída. Přijímací zkoušky do 3. třídy se konají 14. 4. Přihlášky lze vyzvednout v kanceláři školy od 15. 1.
ZŠ Jana Masaryka 15. 1. a. 16. 1.
ZŠ Slovenská    15. 1. a 16. 1.
Další informace na úřední desce, v informační kanceláři ÚMČ, Jugoslávská 20 a na www.praha2.cz.

Zveřejněno: 14.01.2003 – support@publix.cz
Vytisknout