Zákon č. 106/1999 Sb.

Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ukládá městské části povinnosti, jaké informace a za jakých podmínek má poskytovat. Dále ukládá jednou za rok vydat výroční zprávu o činnosti podle tohoto zákona. V Praze 2 došlo vloni na Úřad městské části pouze 35 žádostí o informace, které se na uvedený zákon v roce odkazovaly (za stejné období např. 88 žádostí v Praze 1, 66 v Praze 5). Pro srovnání: žádostí o informace, která se na tento zákon neodkazují, a které jsou přesto městskou částí Praha 2 zodpovězeny, je každý rok několik tisíc. Úplné znění výroční zprávy naší městské části lze získat v informační kanceláři Úřadu městské části Praha 2, nám Míru 20, e-mail: podzimkovad@p2.mepnet.cz, nebo na internetových stránkách: www.praha2.cz.

MBr

Zveřejněno: 03.04.2001 – support@publix.cz
Vytisknout