Zajištění schůdnosti chodníků - zima 2019/2020

Rada městské části Praha 2  dne 24. 11. 2009 odsouhlasila systém zimního úklidu pěších komunikací na území Prahy 2. Městská část Praha 2 zajistí úklid vybraných chodníků, které jsou nařízením h. m. Prahy zařazeny do neudržovaných.

Seznam ulic Prahy 2, kde městská část zajistí zimní údržbu chodníků je uveřejněn zde.
Níže uvádíme odkaz na webové stránky TSK hl. m. Prahy a.s., kde je podrobně v mapě vyznačena zimní údržba chodníků a vozovek pro zimní údržbu 2019/2020.

Zimní údržbakomunikací hl. m. Prahy ve správě TSK v zimním období 2019/2020

Chodníky jsou rozděleny v návaznosti na vyhlášku č. 39/1997 Sb. HMP ve znění pozdějších předpisů do dvou pořadí důležitosti:

1. pořadí  

zahrnuje zejména přístupové cesty k objektům, v nichž mají sídlo státní orgány České republiky, orgány hlavního města Prahy a městských částí, k objektům škol, zdravotnických, sociálních a kulturních zařízení, ke stanicím metra, k vlakovým a autobusovým nádražím, dále pěší zóny, schody a přechodové lávky, zastávky veřejné linkové dopravy a přístupy k nim, vybrané chodníky hlavních komunikací;

2. pořadí  

zahrnuje ostatní chodníky zařazené do zimní údržby komunikací.

 Schůdnost chodníků se zajišťuje v době od 7.00 do 17.00 hodin.

Časové limity ke zmírnění a odstranění závad ve schůdnosti jsou podle výše uvedené vyhlášky u:

a)  1. pořadí – vznikne-li závada ve schůdnosti v časovém intervalu od 7.00 do 17.00 hodin, budou práce zahájeny neprodleně po zjištění závady ve schůdnosti; jejich úhrnná doba trvání nepřesáhne 12 hodin;

b)  2. pořadí – vznikne-li závada ve schůdnosti v časovém intervalu od 7.00 do 17.00 hodin, budou práce zahájeny po ukončení odstraňování závad na 1. pořadí a ukončeny nejpozději do 17.00 hodin dne následujícího po dni, v němž byly odstraněny závady ve schůdnosti  1. pořadí.“.

 

Aktuální znění vyhlášek a nařízení hl.m. Prahy k zimní údržbě:

 

UPOZORNĚNÍ PRO ŘIDIČE!

V návaznosti na nařízení č. 19/2012 sb. hl. m. Prahy, o vymezení úseků místních komunikací a chodníků, na kterých se nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí, se neprovádí zimní údržba vozovek ve vybraných ulicích. Na území Prahy 2 jsou to ulice, které najdete zde.

 

 

Aktualizováno: 12.11.2019 – webadmin@praha2.cz
Vytisknout