Zájemcům o rekonstrukce ve veřejné zeleni

Zájemci o dodávky rekonstrukčních prací ve veřejné zeleni (parkové cesty, schodiště, mobiliář, sadové úpravy) se mohou přihlásit do 19. 4. 2002 buď písemně na adrese: odbor životního prostředí ÚMČ Praha 2, nám. Míru 20, 120 39 Praha 2 nebo na e-mailové adrese: pavlikoval@p2.mepnet.cz., tel.: 22 51 51 36. Předem děkujeme za zájem.

RNDr. Ludmila Pavlíková, vedoucí odboru životního

Zveřejněno: 03.12.2004 – support@publix.cz
Vytisknout