ZŠ Legerova vstupuje do Evropské unie

Týden před referendem o vstupu České republiky do Evropské unie se v Základní škole Legerova koná projekt s názvem Vstupujeme do Evropské unie. Družstva žáků, představující uchazečské státy, předstoupí před pedagogy – evropské komisaře.
Ráno se deváťák Martin ošíval a nebyl si jistý, jestli do tý školy má vůbec jít, dělat kapitána, to bude pěkná votrava, ňákej Den Evropy, nebo co... Jenomže pak byl spatřen, jak spolu se svým družstvem, Euroregionem Nisou, chvátá chodbou ke dveřím, na nichž visela italská vlajka – a už rozdává úkoly a sám se s nejmenší Evou dere k mapě Evropy v raném středověku, aby pokud možno co nejlépe zodpověděli otázky, protože Vaškova skupina, Euroregion Vysočina, je porazila u Nizozemců, totiž v tělocvičně na opičí dráze, zatímco Terezina, Euroregion Glacensis, ztratila u Italů, nepoznali několik oper, dokonce si mysleli, že Humoreska je skladba o Heře, takže je na čase bodovat!
V loňském školním roce jsme si v Základní škole Legerova poprvé vyzkoušeli Den Evropy – projektové vyučování v duchu Komenského hesla Škola hrou. Učitelé se svými spolupracovníky, žáky z devátých tříd, na stanovištích rozdávali úkoly (každé stanoviště se neslo v duchu státu Evropské unie) a ostatní žáci, rozděleni do skupin – Euroregionů – se v časovém limitu snažili najít a objevit pokud možno co nejvíce správných odpovědí. Po skončení akce čekalo na nejlepší skupiny nejen sladké pohoštění, ale byly připraveny i propagační materiály z Centra EU. Následujícího dne se při vyučování ještě diskutovalo a probíralo, co nového se žáci dozvěděli.
Protože se akce setkala s úspěchem, chystají na letošní rok pedagogové ZŠ Legerova již druhý ročník Dne Evropy. Konat se bude 6. června a zaznamená několik změn, které slibují větší prožitek.
Jednotlivá stanoviště budou tentokrát sídly komisí a učitelé vysokými evropskými komisaři. Soutěžící družstva si vylosují názvy států usilujících o vstup do Evropské unie a u jednotlivých komisí se budou pokoušet komisaře přesvědčit, že právě oni dané problematice rozumí a vědí o ní co nejvíce. Navíc se využije nová počítačová učebna, kde budou žáci hledat nejnovější informace na internetu.
Stejně jako vloni bude spektrum otázek rozmanité, přijdou si na své vyznavači přírodních i humanitních věd a nebudou chybět zdravověda (existuje evropská komise prevence), ekologie i tělocvik, opět se chystají zápasy družstev (uchazečských států) v přehazované a oblíbená opičí dráha.
Nezbývá než všem zúčastněným držet palce, aby jim Den Evropy vyšel, a možná o trochu více přát družstvu soutěžícímu v našich národních barvách – aby si před evropskými komisaři vedlo na výbornou.
Po návratu domů mohou žáci diskutovat s rodiči, kteří budou v nejbližších dnech v referendu rozhodovat i o jejich budoucnosti.

Mgr. Pavel Martinovský, učitel; Mgr. Bohuslava Buc

Zveřejněno: 10.06.2003 – support@publix.cz
Vytisknout